Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan konfigurerer jeg SSO-innstillinger for min nye autentiseringsleverandør?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan konfigurerer jeg SSO-innstillinger for min nye autentiseringsleverandør?

Som del av Canvas autentisering eller tredjepart autentisering, kan du konfigurere enkle påloggingsinnstillinger (SSO) for kontoen din. Å endre merket endrer også innloggingsteksten på passord tilbakestillings-siden.

SSO-lenker arver innstillingene fra Theme Editor, Lenker kan oppdateres i Theme Editor pålogging-seksjonen.

Åpen konto

Åpen konto

I global navigering, klikk Admin-linken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpen autentisering

Åpen autentisering

I Kontonavigering, klikk på lenken Autentisering (Authentication).

Konfigurere SSO-innstillinger

Konfigurere SSO-innstillinger

I seksjonen SSO-innstillinger, sett inn detaljer i de riktige feltene.

I feltet « Innloggingsmerke » (Login Label) [1] kan du sette inn et merke som vises i påloggingssiden og som studentene bruker for å legge inn sin unike identifiserer. Er det ikke bestemt et merke, settes standard påloggingsfelt som E-post. Du kan legge inn merker som brukernavn, student-ID osv.

I feltet « Glemt Passord URL » (Forgot Password URL) [2] kan du sette inn URL for din institusjons glemt-passord side. La dette feltet være tomt om du ønsker brukere å se standard Canvas passord tilbakestillingsside.

I feltet « Discovery URL » (Discovery URL) [3] kan du sette inn en URL for en autentiseringside, om det er en. Er det ikke bestemt noen side, blir brukerne sent til den første autentiseringsleverandør i listen autentiseringsleverandører.

Bestem tredjepart for ukjent bruker URL

Bestem tredjepart for ukjent bruker URL

Når en tredjepart autentiseringsleverandør blir brukt, kan du legge inn en URL som sender brukeren tilbake om en autentisert bruker ikke blir funnet i Canvas.

Lagre SSO-innstillinger

Lagre SSO-innstillinger

Klikk på Lagre (Save)-tast.

Bestem leverandør-posisjoner

Bestem leverandør-posisjoner

Når du har mer enn en autentiseringsleverandør i kontoen din, setter Canvas den første posisjonen som standard og er standard konfigurert for Discovery URL.

For å endre posisjonen til dine autentiseringsleverandører, lokaliser leverandøren og klikk posisjonsmeny [1]. Velg plassering for ny posisjon. Klikk deretter på tasten « Lagre» (Save) [2].

Merknad: Canvas autentisering kan kun slettes fra siden autentisering om en annen tredjepart autentiseringsleverandør er aktivert. Om den eneste autentiseringsleverandør slettes, vil Canvas autentisering tilbakestilt til standard leverandør.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.