Hvordan stiller jeg inn lagringskvote for en konto?

I fanen kvoter kan du bestemme standard kontokvoter for emner, brukere og grupper. Du kan også bestemme kvoter på Emne-ID eller Gruppe-ID.

Du kan se det totale antallet filer som brukes på hele kontoen i kontostatistikk.

Merknader: 

  • Underkontoadministratorer kan ikke administrere brukerkvoter.
  • Når en faglærer kopierer et stort emne til et emneskall, dupliserer ikke Canvas emnefilene, men refererer i stedet til originalfilene i Canvas. Når en faglærer bruker importeringsverktøy for emner til å importere et emne som er større enn den tillatte emnekvoten, mislykkes imidlertid importen.
  • Underkontoen arver kvoteinnstillingen fra den overordnede kontoen og kan endre den.

Åpen konto

Åpen konto

Klikk på Admin-lenken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

Innstillingsdelen på kontoen din er kun tilgjengelig for Canvas-administratorer.

I Kontonavigering, klikk på Innstillinger (Settings).

Åpne kvoter (Quotas)

Klikk på fanen Kvoter (Quotas).

Vis standard kontokvoter

I seksjonen standard kontokvote (Default Account Quota) kan du se standardkvotene som er tilordnet hvert emne, hver bruker og hver gruppe [1].

Hvis du vil endre kvoter, skriver du inn et nytt tall i kvotefeltene. Hvis du endrer kvoten, endres kvotene for emner, brukere og/eller grupper for hele kontoen.

Klikk på tasten « Oppdater » (Update) [2].

Merknad: Underkontoadministratorer kan ikke administrere brukerkvoter.

Finn manuelt justerbare kvoter

Finn manuelt justerbare kvoter

I delen Manuelt justerbare kvoter kan du søke etter et emne eller en gruppe med en bestemt kvote. I feltet ID [1] velger du emne-ID (Course ID) eller gruppe-ID (Group ID). Angi ID til emnet eller gruppen i tekstfeltet [2]. Klikk på tasten « Finn » (Find) [3].

Merknader:

  • Emne-ID-en er plassert på slutten av emnets URL (f.eks. canvas.instructure.com/courses/XXXXXX , og gruppe-ID-en er plassert på slutten av URL-adressen (f.eks. canvas.instructure.com/courses/XXXXXX/groups/XXXXX).
  • Manuelt justerbare kvoter på overordnet nivå gjelder kun for egne underkontoer/emner

Oppdater kvote

Oppdater kvote

Canvas viser emnet eller gruppen og kvoten [1]. Hvis du vil endre kvote, skriver du inn et nytt tall i kvotefeltet. Klikk på tasten « Oppdater kvote » (Update Quota) [2].