Hvordan abonnerer jeg på direktehendelser ved hjelp av Canvas datatjenester?

Som administrator kan du abonnere på direktehendelser og motta et sett med hendelser i sanntid fra Canvas-kontoen din. Du kan velge hvilke hendelser i Canvas du ønsker å abonnere på. Du må opprettholde en Amazon Web-tjenestekø for å motta direktehendelsesdata.

Merknad: Skal du motta direktehendelsesdata må du abonnere på Amazon Web-tjenester for å opprettholde en kø.

Åpen konto

Åpen konto

Klikk på Admin-lenken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne Canvas datatjenester

Åpne Canvas datatjenester

Klikk på lenken Datatjenester (Data Services) i Kontonavigering.

Legg til datastrøm

Legg til datastrøm

Klikk på tasten Legg til strøm (Add Stream) for å opprette en ny datastrøm for kontoen din.

Konfigurer datastrøm

Konfigurer datastrøm

Skriv inn tittelen på strømmen i feltet Navn/tittel (Name/Title) [1].

Velg en SQS- eller HTTPS-formidlingsmetode i rullegardinmenyen Formidlingsmetode (Delivery Method) [2]. Oppgi deretter URL-adressen til AWS SQS eller et HTTPS-endepunkt i feltet URL [3].

Merknader:

  • Kun én formidlingsmetode er tillatt per abonnement.
  • Canvas bruker JWT til å signere en hendelse. Hvis tjenesten er utilgjengelig og Canvas ikke kan nå den, kan det hende at hendelsene som inntreffer under tjenesteavbruddet ikke leveres.

Konfigurere Amazon SQS-datastrøm

Konfigurere Amazon SQS-datastrøm

Hvis du ønsker å be om autentisering for en Amazon SQS-URL, velger du AWS Credentials i feltet Autentisering (Authentication) [1]. Hvis autentisering ikke er påkrevd, kan dette feltet settes til alternativet Ingen.

Hvis det kreves AWS-pålogging, angir du AWS-nøkkelen [2], AWS-koden [3] og AWS-regionen [4].

Velg format i feltet Meldingstype (Message Type) [5]. Meldingstype kan settes til Canvas eller Caliper 1.1.

Merknad: Feltet Applikasjonstype (Application Type) kan bare settes til alternativet Datastrømming (Data Streaming).

 

Konfigurere HTTPS-datastrøm

HTTPS-formidlingsmetoden inkluderer et alternativ for å vise payload-data for kildesluttpunktet sammen med datastrømmen. Velg avkryssingsboksen Signer Payload (Sign Payload) [1] for å se payload-data.

Velg format i feltet Meldingstype (Message Type) [2]. Meldingstype kan settes til Canvas eller Caliper 1.1.

Merknad: Feltet Applikasjonstype (Application Type) kan bare settes til alternativet Datastrømming (Data Streaming).

Velg abonnement

Velg abonnement

Velg abonnementene du ønsker å inkludere i datastrømmen.

Skal du søke etter bestemte hendelser, kan du skrive inn navnet på hendelsen i feltet « Søk hendelser » (Search Events) [1].

Skal du inkludere alle hendelser i strømmen, kan du klikke i avkryssingsboksen Abonnement (Subscriptions) [2]. Hvis du velger dette alternativet, inkluderes alle hendelsestyper samt bruker- og systemgenererte handlinger.

Skal du abonnere på hendelser som utløses av en handling direkte utført av en sluttbruker, kan du klikke i avkryssingsboksen Brukergenerert (User Generated) [3]. Brukergenererte hendelser inkluderer informasjon om nettforespørsler, nettleser- og brukerdata i hendelsesmetadata og detaljer om objekter som påvirkes av endringen.

Skal du abonnere på hendelser som utløses av asynkrone jobber, kan du klikke i avkryssingsboksen Systemgenererte (System Generated) [4]. Systemgenererte hendelser inkluderer data om prosesser som utløste en hendelse, samt detaljer om objekter som påvirkes av endringen.

Du kan også abonnere på hendelsesgrupper. Skal du abonnere på alle elementene i en gruppe, kan du klikke i avkryssingsboksen for gruppen [5]. Du kan også velge å inkludere kun bruker- (User) eller systemgenererte (System Generated) data [6].

Skal du abonnere på enkelthendelser, kan du klikke på ikonet pil (Arrow) for abonnementsgruppen [7] og klikke i avkryssingsboksen for abonnementet du ønsker å legge til [8].

Merknad: Bildet i dette trinnet viser abonnementsalternativer for meldingstypen Canvas. Alternativene for Caliper 1.1-meldingstypene er forskjellige, men trinnene for å abonnere er de samme.

Lagre datastrøm

Lagre datastrøm

Klikk på tasten Lagre og gå ut (Save & Exit) for å lagre datastrømmen.

Vis datastrømmer

Vis datastrømmer

Du kan vise og administrere datastrømmene dine på siden Alternativer for datastrømming (Data Streaming Options).