Hvordan administrerer jeg læringsmålmestringsskalaer i en konto?

Hvis funksjonsalternativet Læringsmålmestringsskalaer på konto- og emnenivå er aktivert for kontoen, skilles mestringsskalaer og kalkuleringsmetoder fra individuelle læringsmål, og læringsmålsiden viser fanene Mestringsskalaer og Kalkuleringsmetoder.

Fra Mestring-fanen kan du angi mestringsskalaer for hele kontoen.

Merknader:

  • Hvis du aktiverer funksjonsalternativet Læringsmålmestringsskalaer på konto- og emnenivå, påvirkes gjeldende kontodata.
  • Standardvurderingen av kriteriemestring viser en skala fra 0-4.
  • Hvis det er brukt en vurderingsmatrise med tilpassede resultater til å vurdere en oppgave før Konto og Læringsmålmestringsskalaer på emnenivå er aktivert, påvirkes ikke oppgaven. Eventuelle oppgaver som ikke tidligere er vurdert etter vurderingsmatrisen, påvirkes imidlertid hvis mestringspoengene justeres.

Åpen konto

Åpen konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne læringsmål

Åpne læringsmål

I kontonavigering klikker du på lenken « Læringsmål » (Outcomes).

Åpne mestring

Åpne mestring

Klikk på fanen Mastery (mestring) for å se og administrere mestringsskala for kontoen.

Merknad: Hvis mestringsfanen ikke vises på resultatsiden, har ikke institusjonen aktivert læringsmålmestringsskalaer på kontonivå.

Administrere mestringsskalaer

På Mestring-siden vises mestringsskalaen som brukes som standard for alle emner i kontoen din. Som standard omfatter mestringsskalaen for kontoen fem nivåer: Overgår mestring, Mestring, Nesten mestring, Under mestring og Ingen dokumentasjon.

For hvert mestringsnivå kan du se en beskrivelse av nivået [1], nivåpoeng [2] og nivåfarge [3].

Skal du modifisere en nivåbeskrivelse må du oppgi en beskrivelse i feltet Beskrivelse (Description) [4].

Hvis du vil endre poengverdien knyttet til nivåoppnåelse, angir du en verdi i feltet Points (poeng) [5].

Skal du spesifisere nivået som indikerer studentens mestring, kan du finne nivået i listen og klikke på alternativknappen Mastery (mestring) [6].

Endre farge

Endre farge

Hvert mestringsnivå er tilordnet en farge som vises når du ser resultatene i Oversikt over læringsmestringskarakterer. Klikk på lenken Change (endre) [1] for å endre nivåfargen. Klikk deretter på ikonet for fargen du vil bruke [2], eller skriv inn fargens hex-kode i tekstfeltet [3]. Hvis hex-koden ikke er gyldig, vises et advarselsikon i feltet. Ingen varianter av hvitt aksepteres som farge.

Klikk på tasten Apply (bruk) [4] for å lagre fargevalget.

Legge til mestringsnivå

Klikk på tasten Add Mastery Level (Legg til mestringsnivå) [1] for å legge til et nytt mestringsnivå. Det nye nivået vises nederst i listen og kan ikke flyttes [2]. Mestringsnivåene vil imidlertid bli sortert numerisk etter at endringene er lagret.

Slette mestringsnivå

Klikk på ikonet Delete (Slett) for å slette et mestringsnivå.

Bekreft sletting

Bekreft sletting

Klikk på tasten Confirm (Bekreft) for å bekrefte at du ønsker å slette mestringsnivået.

Lagre mestringsskala

Lagre mestringsskala

Klikk på tasten Lagre mestringsskala (Save Mastery Scale) for å lagre endringer i mestringsskalaen.

Bekreft endringene

Bekreft endringene

Hvis du lagrer endringene i mestringsskalaen, oppdateres alle vurderingsmatriser som er knyttet til resultater som ikke er vurdert i kontoen din. Klikk på tasten Lagre (Save) for å bekrefte endringene.