Hvordan oppretter jeg læringsmål for en konto?

Kan du ikke finne et læringsmål som kan brukes i kontoen din, kan du opprette et nytt læringsmål for kontoen. Læringsmål kan opprettes fra kontoen, underkonto eller emnenivå.

Læringsmål kan inkluderes i oppgave-rubrikker som en enkel måte å vurdere ekspertisen av læringsmål justert til bestemte oppgaver. Når et læringsresultat blir definert, må også et kriterie defineres som kan brukes ved bygging av oppgave-rubrikker. Definer så mange rubrikk-kolonner du trenger, og spesifiser en poeng-terskel som vil bli brukt til å definere ekspertisen til dette læringsmålet.

Se video om læringsmål.

Denne artikkelen viser hvordan du oppretter læringsmål i den klassiske Læringsmål-sidevisningen. Hvis Læringsmål-siden i kontoen din vises på enn annen måte enn bildene i denne artikkelen, kan du lære hvordan du oppretter læringsmål i en konto som har aktivert funksjonsvalget forbedret læ....

Åpen konto

Åpen konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne læringsmål

Åpne læringsmål

I kontonavigering klikker du på lenken « Læringsmål » (Outcomes).

Legg til læringsmål

Legg til læringsmål

Klikk på tasten « Nytt læringsmål » (New Outcome).

Opprette læringsmål

Opprette læringsmål

Legg inn et navn for læringsmålet, i feltet « Gi læringsmålet navn » (Name this Outcome) [1].

Når instruktører tillater studenter å vise resultat for læringsmestring på siden karakterer, vil studenter se navnet på læringsmålet. Men det kan være du ønsker å gi den et egendefinert enkelt navn. For å opprette et enkelt navn for studentvisning, legg inn et navn i feltet « enkelt navn (frivillig) » (Friendly name) [2].  

Du kan også legge inn en beskrivelse i feltet Rich innholdsredigering [3].

Legge til Kriterievurderinger

Legge til Kriterievurderinger

Klikk på ikonet « Rediger » (Edit) [1] og rediger kriterievurderingen. Du kan endre eksisterende navn (om du ønsker) til kriteriet i feltet « Kriterier navn » (Criterion Name) [2]. Bestem poengverdier for kriteriene ved å skrive inn « Poeng » (Points) i feltet [3].

For å lagre kriteriene, klikk på tasten OK [4]. For å fjerne kriteriene fullstendig, klikk på tasten « Slett » (Delete) [5].

For å legge til flere kriterievurderinger , klikk på lenken « Sett inn » (Insert) [6].

Merknad: Hvis du ikke kan redigere kriterier for læringsmålet ditt, har institusjonen din aktivert kontodekkende mestringsskalaer.

Bestem ekspertise og utregningsmetode

Bestem ekspertise og utregningsmetode

Bestem ekspertisepoeng i feltet « Ekspertise på » (mastery at) [1]. Dette feltet indikerer antall poeng som må oppnås for ekspertise i følge kriterievurderingene.

Velg « utregningsmetode » (Calculation Method) i rullegardinmenyen [2], velg utregningsmetode for læringsmål. Nye læringsmål er som standard satt til kalkuleringsmetoden vektet gjennomsnitt i Canvas-grensesnittet.

Klikk Lagre (Save)-tasten [3].

Merknad: Hvis du ikke kan redigere kalkuleringsmetodene for læringsmålet ditt, har institusjonen din aktivert emnedekkende kalkuleringsmetoder.

Vis læringsmål

Vis det opprettede læringsmålet.