Hvordan legger jeg til et nytt semester i en konto?

Semesterdatoer bør bestemmes før neon emner blir lagt til i kontoen din. Semestre er assosiert med og brukes for å filtrere data i « konto karaktersetterperioder, » (Account grading periods) « kontoanalyser, » (account analytics) og « kontorapporter» (account reports).

Canvas inkluderer alltid et standardsemester, som ikke kan fjernes eller gis nytt navn. Men du kan legge til nye semester med bestemte start og sluttdatoer.

Innen hvert semester kan du også bestemme deltakelsesdatoer og bestemte brukerroller. Å beholde standard semesterinnstillinger ser ut til å være foretrukket av hoveddelen av institusjonene som bruker Canvas, siden de tillater lærere, lærerassistenter og designere å sikre emneinnhold skal være klart til emnets startdato. Standardinnstillinger inkludere følgende tilgang for hver brukerrolle:

 • Studenter arver semesterstart og sluttdato.
 • Lærere, lærerassistenter og designeres datoer arver en når startdato til semesterets sluttdato. Når betyr at disse brukerrollene alltid har tilgang til et emne før semesteret begynner.

Merknader:

 • Semestre kan også opprettes ved bruk av SIS-import. Men SIS-import kan ikke spesifisere bestemte datoer for hver brukergruppe og må endres manuelt.
 • Semestre befinner seg på hoved kontonivå og kan ikke opprettes for underkontoer.
 • Kun administratorer kan se siden med betingelser i Canvas. Faglærere og studenter kan ikke se siden med semestre, gjør derfor brukerne i din institusjon offentlig oppmerksom på semesterdatoene.
 • Semester for Consortium-kontoer arves fra den overordnede kontoen. Underordnede Consortium-kontoer kan ikke se eller endre semester.

Åpen konto

Åpen konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1] og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne semestre

Åpne semestre

I kontonavigering, klikk på lenken Semestre .

Legg til nytt semester

Klikk på lenken Legg til nytt semester .

Legg til semesterdetaljer

I Semesternavn (Term Name)-feltet [1], skriver du inn et navn for semesteret. Dette navnet vil vises som del av alle emner som er lagt til semesteret.

Bruker institusjonen din SIS ID, kan du legge inn SIS ID for semesteret i feltet SIS ID [2]. I CSV-filene til SIS, har SIS ID navnet etter emne ID.

Legg til semesterdatoer

I linjen Semesteret er fra bruk kalenderikonet for å bestemme startdatoen til semesteret [1] og sluttdatoen til semesteret [2].

Som standard arver studentene datoene emnet er tilgjengelig [startdato] til [sluttdato], og lærere, læreassistenter (TA) og designere arver datoene når som helst startdato til [semester sluttdato].

Merknader:

 • Som standard er semestertilgang avsluttet ved midnatt på den valgte sluttdatoen, som betyr at dagen før er den siste fulle dagen brukere har tilgang til perioden. For eksempel betyr 16. desember som sluttdato, at 15. desember er den siste hele dagen med tilgang til emnet. Men du kan også sette en bestemt tid som del av siste semesterdato.
 • Sluttdatoer skjer akkurat i det minuttet de er satt. For eksempel vil et semester med et sluttidspunkt på 11:59 avsluttes 11:59:00.

Legg til brukerdatoer

Hvert semester tillater deg å sette bestemte deltakelsesdatoer for hver brukerrolle.

Ønsker du at hver brukerrolle skal arve standard semesterdeltakelse, trenger du ikke legge inn noen datoer. Når du har lagret semesteret og lagt det til kontoen din, vil brukerrollene vise følgende standarder:

 • Studenter arver semesterstart og sluttdato (identifisert i semestersiden som semesterstart og semester slutt).
 • Lærere, lærerassistenter og designeres datoer arver en når startdato til semesterets sluttdato (identifisert i semestersiden som semester slutt). Når betyr at det ikke er noen start-dato, og disse brukerrollene alltid har tilgang til et emne før semesteret begynner.

Moderere brukerdatoer

Ønsker du å bestemme start og sluttdato for en bestemt bruker, lokaliser rollen og bestem datoen for den bestemte rollen.

Ønsker du for eksempel at lærere kun skal ha tilgang til emner som ikke er publisert to måneder før semester-start, og lærerassistenter (TA) en uke før semesterets startdato, kan du bestemme en ny startdato for hver bestemte rolle. Datoendring på en baserolle påvirker alle brukere med den rollen, inkluderte egendefinerte roller.

Merknader:

 • Vær varsom når du endrer når dato, siden når -tilgang ikke lenger er tilgjengelig etter at den er endret.
 • Å endre startdato til lærere, lærerassistenter (TA) og designere påvirker deres mulighet til å nå upubliserte emner i semesteret.

Legg til semester

Legg til semester

Klikk på tasten « Legg til semester » (Add Term).

Behandle semester

For å redigere semesterdetaljer, klikk på ikonet « Rediger » (Edit) [1]. Hvis du vil slette semesteret, klikker du ikonet « Slett » (Delete) [2].

Merknad: Semestre kan ikke slettes om de inneholder emner.