Hvordan kan jeg administrere forespørsler om KB-oppdateringer i Konsoll for feltadministrasjon?

Canvas supportagenter kan be om oppdateringer av en oppføring i institusjonens kunnskapsbase (KB) via Konsoll for feltadministrasjon. Oppdateringsforespørsler vises på startsiden for Konsoll for feltadministrasjon. Du kan se oppdateringsforespørsler, gjøre endringer og fjerne oppføringen fra oppdateringslisten.

Merknad: Funksjonene til Konsoll for feltadministrasjon kan variere basert på konto og brukerinnstillinger. Basert på tillatelsene til rollen din er det ikke sikkert at du kan se eller bruke funksjonene som er beskrevet i denne leksjonen.

Åpne oppdateringsforespørsel

Kb-oppdateringsforespørsler vises på listen KB-oppdateringsforespørsler (KB Update Requests) [1]. Klikk på navnet på forespørselen [2] for å åpne en oppdateringsforespørsel.

Klikk på lenken Vis alle (View All) [3]for å se alle oppdateringsforespørsler.

Vis oppdateringsforespørsel

KB-oppdateringsdetaljer vises i seksjonen Oppdateringsforespørsler (Update Requests) [1].

Se dato og klokkeslett for forespørselen i feltet Dato for oppdateringsforespørsel (Update Request Date) [2]. Se forslaget til KB-tillegg fra Canvas Support i feltet Oppdateringsforespørsel (Update Request) [3].

Redigere KB-oppføring

Kb-oppdateringer kan gjøres i seksjonen Detaljer om Canvas-support (Canvas Support Details) [1].

Skal du redigere KB-oppføringen, klikker du på ikonet Rediger (Edit) [2] for et hvilket som helst felt.

Angi detaljer om saksbehandling

Angi detaljer om saksbehandling

Angi oppdateringer til KB-oppføringen i feltene Standard saksbehandling (Default Case Handling):

  • Feltet Detaljer for Canvas-support (Details for Canvas Support) viser relevant informasjon om hvordan Canvas-support skal behandle relaterte saker [1].
  • Feltet Stikkord (Key Words) viser relaterte stikkord eller termer som brukere kan benytte når de sender en sak relatert til KB-oppføringen [2].
  • Feltet Detaljer for brukerne dine (Details for your users) viser et skriptsvar som supportagenter kan bruke når de svarer på relaterte saker. [3].

KB-oppføringsfeltene får en markert ramme når du har gjort endringer. Skal du angre på redigeringer, klikker du på ikonet Angre (Undo) [4].

Lagre endringer

Lagre endringer

Skal du fjerne en KB-oppføring fra listen over forespørsler om KB-oppdateringer på startsiden, klikker du i avmerkingsboksen Detaljer oppdatert (Details Updated) [1].

Klikk på tasten Lagre (Save) [2] for å lagre endringene.

Merknader:

  • Hvis du merker av for Detaljer oppdatert og lagrer endringene, fjernes også alt innhold fra feltene for oppdateringsforespørsler.
  • Når du ser på KB, kan Canvas supportagenter se når den siste endringen er gjort i oppføringen.