Hvordan behandler jeg en enkeltsak i Konsoll for feltadministrasjon?

Etter at du har åpnet en sak fra Saker-siden, kan du administrere detaljer i en enkeltsak.

Merknad: Funksjonene til Konsoll for feltadministrasjon kan variere basert på konto og brukerinnstillinger. Basert på tillatelsene til rollen din er det ikke sikkert at du kan se eller bruke funksjonene som er beskrevet i denne leksjonen.

Åpne sak

Klikk på fanen Saker (Cases) [1] for å vise alle sakene.

Skal du filtrere saker etter Instructure-produkt, status, saker opprettet i dag, saker tildelt deg, nylig viste saker eller triagerte saker, må du klikke på menyen Filter [2].

Skriv inn saksnummer eller detaljer i feltet Søk (Search) [3] for å søke etter en sak.

Klikk på lenken med saksnummeret for saken du ønsker å se [4].

Vise sak

Hver sak viser viktige detaljer med en gang [1], inkludert saksnummer, navn på eier, dato/klokkeslett for åpning, høyeste eskaleringsnivå og navn på kontaktperson.

Du kan også se TIR-status i feltet TIR innfridd (TIR Met) [2]. Hvis TIR er oppfylt, vil feltet vise et grønt flaggikon. Hvis TIR ikke er oppfylt, vil feltet vise et rødt flaggikon.

Klikk på tasten Følg (Follow) [3] for å følge en sak. Klikk på tasten Rediger (Edit) [4] for å redigere saksdetaljer.

Se saksdetaljer

Se saksdetaljer

I feltene for saksdetaljer kan du vise og redigere informasjon om saken, blant annet:

 • brukeren som saken skal overføres til [1]
 • status for saken [2]
 • navnet på personen som har sendt inn saken[3]
 • epostadressen til personen som har sendt inn saken[4]
 • emne i saken [5]
 • beskrivelse av saken [6]
 • URL til Canvas der saken har blitt sendt inn [7]
 • Canvas-komponenter [8]

 

Vis Chatter-fanen

Vis Chatter-visning

Klikk på fanen Chatter [1] for å se saksaktivitetsfeeden og kommentarer.

Skal du legge til en kommentar til saken, kan du legge inn kommentaren i feltet Del en oppdatering (Share an update) [2] og klikke på tasten Del (Share) [3]. Kommentarer som legges inn via Post-alternativet, sender en e-post til adressen som er oppført i feltet Web-e-post for saken.

Klikk på lenken Kommentar (Comment) for elementet [4] for å legge en kommentar til elementet i feeden. Klikk på ikonet Like [5] for å like et element i feeden.

Endre saksstatus

Endre saksstatus

Skal du endre saksstatus, klikker du på fanen Endre status (Change Status) [1]. Velg deretter den nye statusen fra rullegardinmenyen Status [2]. Klikk på tasten Lagre (Save) [3] for å lagre statusen.

Merknad: Når du sender en melding til Canvas Support, endrer du sakens status til Åpen. Ellers mottar kanskje ikke supportteamet oppdateringen.

Overføre sak

Overføre sak

Klikk på fanen Overfør (Transfer) [1] for å overføre saken. Klikk deretter på søkefeltet for å finne feltadministratoren som skal motta saken [2].

Klikk på tasten Lagre (Save) [3] for å lagre.

Vis detaljer-fanen

Vis detaljer-fanen

Klikk på fanen Detaljer (Details) [1] for å se saksdetaljer. Fra fanen Detaljer kan du vise og redigere informasjon om en sak.

Skal du redigere et felt i fanen Saksdetaljer, klikker du på ikonet Rediger (Edit) [2].

Feltet Saksnummer (Case Number) viser saksnummeret [3]. Feltet Emne (Subject) viser det som sluttbrukeren har skrevet i emnefeltet [4]. Feltet Beskrivelse (Description) viser det som sluttbrukeren har skrevet i saken [5].

Feltet Sakseier (Case Owner) viser brukeren som for øyeblikket er tildelt saken [6]. Skal du endre sakseier, klikker du på fanen Sakseier (Case Owner) [7].

Se Canvas-detaljer

Se Canvas-detaljer

Seksjonen Canvas-detaljer (Canvas Details) viser Canvas-spesifikk informasjon om saken [1]:

 • Status [2]: viser status i saken. Status kan settes til åpen, ny, ventende, på vent, løst eller lukket som duplikat.
 • Bruker-URL (Become User URL) [3]: viser siden der brukeren sendte inn etiketten. Med denne URL-adressen kan du også se hva sluttbrukeren ser i Canvas.
 • Canvas-URL (Canvas URL) [4]: viser Canvas-forekomsten som saken ble sendt inn fra.
 • Kontaktnavn (Contact Name) [5]: viser navnet på personen som tilrettelegger kommunikasjonen med rekvirenten.
 • Canvas-komponentseksjon [6]: beskriver om saken gjelder en hel konto, et spesifikt emne, en Canvas-bruker, en LTI eller integrering, eller et problem som ikke gjelder Canvas.
 • Berørt Canvas-komponent [7]: beskriver funksjonen i Canvas der feilen eller problemet oppstår.
 • Canvas-komponentens handling [8]: beskriver handlingen som ledet til saksopprettelsen.
 • Problemet med Canvas-komponenten (Canvas Component Issue) [9]: beskriver formålet med opprettelsen av saken.
 • Funksjonshemning/tilgjengelighetsrelatert (Disability/Accessibility Related) [10]: forteller om saken er relatert til funksjonshemning eller tilgjengelighet.

Vil du vite mer om tilgjengelige alternativer for feltene til Canvas-komponenter, kan du se ressursdokumentet Canvas-komponent (Canvas Component).

Legg til e-postkopier

Legg til e-postkopier

Feltet Legg til CC (Add CC) inneholder alle epostadresser som skal motta varslinger om oppdateringer i saken.

Vis ytterligere informasjon

Vis ytterligere informasjon

Seksjonen Ytterligere informasjon (Additional Information) viser tilleggsinformasjon relatert til saken [1]:

 • Opprinnelsen til saken (Case Origin) [2]: viser hvor saken kom fra, for eksempel e-post, telefon eller elektronisk innsending.
 • Prioritet (Priority) [3]: beskriver hvor mye det haster med å behandle saken.
 • Overfør (Transfer) [4]: tillater brukere å overføre saker til en annen feltadministrator.
 • Kontonavn (Account Name) [5]: viser navnet på kontoen
 • Web-epost (Web Email) [6]: viser rekvirentens e-postadresse.
 • Rekvirentens navn (Requester Name) [7]: viser navnet på brukeren som har opprettet saken.
 • Bruker-ID (User ID) [8]: viser rekvirentens bruker-ID.
 • Rekvirentens rolle (Requester Role) [9]: viser rekvirentens rolle(r). Skal du vil legge til eller fjerne en rolle, klikker du på rolletittelen og deretter på piltastene [10].

Vil du deaktivere varslinger på saken, klikker du på avkryssingsboksen Deaktiver varslinger (Disable Notifications) [11].

Legg til kommentar

Legg til kommentar

Skal du legge til en kommentar til saken, skriver du inn kommentaren i feltet Offentlig kommentar (Public Comment).

Feltet Eiernavn (Owner Name) viser navnet på eieren av saken.

Vis Web-informasjon

Vis Web-informasjon

Feltet HTTP-miljø (HTTP Environment) feltet angir sluttbrukerens operativsystem, nettleserversjon og IP-adresse [1]. For å tolke denne strengen kan du gå til nettstedet for brukeragentstrengen og lime inn teksten i vinduet for analyse.

Feltet Stacktrace inneholder den tekniske feilmeldingen [2]. Dette feltet fylles ut hvis saken er sendt inn fra en sidefeilrapport. Denne meldingen kan vanligvis bare tolkes av ingeniøren som har skrevet koden, men kan inneholde informasjon som kan lede deg på rett vei mot en løsning.

Vis fanen Filer (Files)

Vis fanen Filer (Files)

Klikk på fanen Filer (Files) [1] for å se filer.

For hver vedlagte fil vises tittel [2], type [3], dato for siste endring [4] og brukeren som la ved filen [5].

Skal du se en forhåndsvisning av filen, kan du klikke på filtittelen [6]. Skal du legge ved en ny fil, kan du klikke på tasten Last opp filer (Upload Files) [7].

Vis fanen Makro (Macro)

Fanen Vis handlinger i saken (View Case Actions )

Klikk på fanen Makro (Macro) [1] for å bruke en makro på saken. Du kan bruke et klassisk makroobjekt eller et nytt objekt.

Skal du bruke en ny makro, klikker du på rullegardinmenyen Velg makro (Select Macro) i menyen Bruk egendefinert makrobelysning (Apply Custom Macro Lighting) [2]. Klikk deretter på Neste (Next)-knappen [3].

Skal du bruke en klassisk makro, klikker du på rullegardingsmenyen « Makro (Macro) [4] og klikker på tasten Bruk (Apply) [5].

Merknad: Gamle makroer ble utfaset 1. juni 2021.

Vis fanen Ta videre (Escalate)

Vis fanen Ta videre (Escalate)

Skal du ta en sak videre til Canvas-supporten, klikker du på fanen Ta videre (Escalate) [1] og klikker på tasten Ta videre (Escalate) [2].

Vis fanen ta videre til SIS (SIS Escalation)

Vis fanen ta videre til SIS (SIS Escalation)

Skal du ta saken til SIS-supportteamet, klikker du på Ta videre til SIS (SIS Escalation) [1] og send inn skjemaet SIS-sak (SIS Case Form) [2].

Fanen Vis Opptak/transkript (Recording/Transcript)

Fanen Vis Opptak/transkript (Recording/Transcript)

Skal du se telefonopptak eller chattetranskript i saken, klikker du på fanen Opptak/transkript (Recording/Transcript) [1].

Hvis du vil se hele transkriptet av en chat, klikker du på lenken til datoen for chattetranskriptet [2].

Skal du lytte til et samtaleopptak, klikker du på lenken for dato for samtaleopptak [3] og klikker på tasten Åpne samtaleopptak (Open Call Recording) [4].