Hvordan legger jeg til et emne i kontoen som admin?

Du kan manuelt legge til emner i kontoen din på Emner-siden. Se en video om emner.

Hvis en emnemal er valgt i kontoen din, blir innhold fra det valgte emnet kopiert inn i det nye emnet ditt. Emnekopier inkluderer kanskje ikke alt innhold. For mer informasjon, se leksjonen om emneimportering. Å opprette en emne fra en emnemal, påvirker ikke filkvoter.

Merknader:

  • Emner lagt til manuelt i Canvas, er ikke knyttet til SIS-data og påvirkes ikke av SIS-importer.  
  • For å koble et manuelt opprettet emne med en SIS-ID, rediger detaljene for en emneseksjon.
  • Emner kan også legges til gjennom SIS-importer. Emner lagt til manuelt i Canvas er ikke knyttet til noen SIS-data (selv om de kan være knyttet til en SIS-ID) og påvirkes ikke av SIS-importer.

Åpen konto

Åpen konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne emner

Åpne emner

I Emnenavigering klikker du på lenken Courses (Emner).

Merknad: Når du åpner en konto lander kontoen automatisk på emnesiden.

Legg til emne

Legg til emne

Klikk på Legg til emne-knappen.

Åpne detaljer for emne

Åpne detaljer for emne

I Emnenavn-feltet [1] oppretter du et navn på emnet.

I Referansekode-feltet [2] oppretter du en referansekode for emnet. Referansekoden er også kjent som det korte navnet eller emnekoden og vises på toppen av emnenavigasjonsmenyen og som del av studentens emnekort på dashbordet. Koden henvises også til på kontoens Emneside.

I Underkonto-menyen [3] velger du en underkonto for emnet.. Du kan skrive inn navnet på en underkonto for å søke i underkontoer eller velge en underkonto fra rullegardinmenyen. Menyalternativer er basert på underkontoer som allerede er opprette i kontoen din.

I menyen Påmeldingssemester [4], velger du semesteret du ønsker å knytte til emnet. Du kan skrive inn navnet på et semester for å søke etter semestre eller velge et semester fra rullegardinmenyen. Menyalternativer er basert på semestre som allerede er opprette i kontoen din.

Legg til emne

Legg til emne

Klikk på Legg til emne-knappen.

Åpne Nytt emne

Åpne Nytt emne

Vis suksessmeldingen. Klikk på lenken Gå til det nye emnet (Go to the new course) for å åpne emnet.