cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan konfigurerer jeg selv-registrering gjennom Canvas autentisering for en konto

Hvordan konfigurerer jeg selv-registrering gjennom Canvas autentisering for en konto

Brukere kan som standard logge direkte inn i Canvas ved å bruke Canvas autentisering. Men alle Canvas-brukere må ha en Canvas-konto før de kan logge inn i Canvas.

Canvas autentisering inkluderer valget kalt selv-registrering, som viser en registrering-banner på siden konto-innlogging som tillater brukere å opprette sin egen Canvas-konto. Canvas autentisering er som standard aktivert for alle institusjoner, men selv-registrering er deaktivert. Du kan også kreve at brukere fyller ut en Captcha før de fullfører registreringsprosessen.

Legg merke til at Canvas autentisering kan brukes uten selv-registrering. Noen institusjoner kan for eksempel ønske å opprette brukerkontoer med et student informasjonssystem (SIS) og importere SIS-data inn i Canvas, men tillate brukere å logge inn ved å bruke Canvas standard innloggingsside. Canvas autentisering støtter også Single Sign On (SSO)-autentisering, som gir deg muligheten til å tilpasse din innloggingsinformasjon, og kan brukes i tillegg til tredjepart autentiseringsleverandører.

Selv-registrering kontoer

Det er mulig å tillate selv-registrering for alle brukerroller (studenter, instruktører, observatører) eller kun rollene observatør.

  • Studentkontoer: Selv-registrering blir brukt ved selv-påmelding. Når brukere registrerer seg som student, trenger de en deltaker-kode for å få tilgang til emnet. Selv-påmelding oppretter deltaker-koden, som instruktørene kan gi til studenter for å registreres i emnet. Les mer om selv-påmelding valgene i kontoen din.
  • Instruktør-kontoer: Instruktører kan registrere seg for en Canvas-konto gjennom selv-registrering om institusjonen ikke allerede har opprettet en instruktør-konto.
  • Observatør-konto: Foresatte og andre brukere som ønsker å observere en student registreres gjennom Canvas i observatør-rolle.

 

Merknader:

  • Canvas autentisering kan kun slettes fra siden autentisering om en annen tredjepart autentiseringsleverandør er aktivert. Om den eneste autentiseringsleverandør slettes, vil Canvas autentisering tilbakestilt til standard leverandør.
  • Canvas autentisering-passord krever minimum 8 tegn.

Åpen konto

Åpen konto

Klikk på « Admin »-lenken [1], og klikk på navnet til kontoen [2]

Åpen autentisering

Åpen autentisering

I Kontonavigering, klikk på lenken Autentisering.

Konfigurer selv-registrering

Endre selv-registrering

Selv-registrering er som standard, deaktivert. For å aktivere selv-registrering, velg radioknapp for registreringstype for kontoen din.

For å tillate selv-registrering for alle brukere, velg « Alle konto-typer » (All Account Types) [1]. For å begrense selv-registrering for observatører (inkludert foresatte), velg « Kun observatør-konto » (Observer Accounts Only) [2].

For å kreve at brukere fyller ut en Captcha før de fullfører registreringsprosessen, merker du av for Krev Captcha for selv-registrering [3].

Lagre selv-registrering

Lagre selv-registrering

Klikk på « Lagre ».If you have a suggestion to improve this guide, or if you want to recommend corrections, please share your feedback