Hvordan konfigurerer jeg selv-registrering gjennom Canvas autentisering for en konto

Brukere kan som standard logge direkte inn i Canvas ved å bruke Canvas autentisering. Men alle Canvas-brukere må ha en Canvas-konto før de kan logge inn i Canvas.

Canvas autentisering inkluderer valget kalt selv-registrering, som viser en registrering-banner på siden konto-innlogging som tillater brukere å opprette sin egen Canvas-konto. Canvas autentisering er som standard aktivert for alle institusjoner, men selv-registrering er deaktivert. Du kan også kreve at brukere fyller ut en Captcha før de fullfører registreringsprosessen. Du kan også kreve flerfaktors autentisering (MFA).

Legg merke til at Canvas autentisering kan brukes uten selv-registrering. Noen institusjoner kan for eksempel ønske å opprette brukerkontoer med et student informasjonssystem (SIS) og importere SIS-data inn i Canvas, men tillate brukere å logge inn ved å bruke Canvas standard innloggingsside. Canvas autentisering støtter også Single Sign On (SSO)-autentisering, som gir deg muligheten til å tilpasse din innloggingsinformasjon, og kan brukes i tillegg til tredjepart autentiseringsleverandører.

Selv-registrering kontoer

Det er mulig å tillate selv-registrering for alle brukerroller (studenter, instruktører, observatører) eller kun rollene observatør.

  • Studentkontoer: Selv-registrering blir brukt ved selv-påmelding. Når brukere registrerer seg som student, trenger de en deltaker-kode for å få tilgang til emnet. Selv-påmelding oppretter deltaker-koden, som instruktørene kan gi til studenter for å registreres i emnet. Les mer om selv-påmelding valgene i kontoen din.
  • Instruktør-kontoer: Instruktører kan registrere seg for en Canvas-konto gjennom selv-registrering om institusjonen ikke allerede har opprettet en instruktør-konto.
  • Observatør-konto: Foresatte og andre brukere som ønsker å observere en student registreres gjennom Canvas i observatør-rolle.

 

Merknader:

  • Canvas autentisering kan kun slettes fra siden autentisering om en annen tredjepart autentiseringsleverandør er aktivert. Om den eneste autentiseringsleverandør slettes, vil Canvas autentisering tilbakestilt til standard leverandør.
  • Canvas autentisering-passord krever minimum 8 tegn.
  • Hvis alternativet Alle kontotyper er valgt, anbefales det å kreve at brukerne fyller ut et Captcha-skjema for å unngå opprettelse av spam-brukere.

Åpen konto

Åpen konto

Klikk på Admin-lenken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpen autentisering

Åpen autentisering

I Kontonavigering, klikk på lenken Autentisering (Authentication).

Konfigurer selv-registrering

Konfigurer selv-registrering

Selv-registrering er som standard, deaktivert. For å aktivere selv-registrering, velg radioknapp for registreringstype for kontoen din.

For å tillate selv-registrering for alle brukere, velg « Alle konto-typer » (All Account Types) [1]. For å begrense selv-registrering for observatører (inkludert foresatte), velg « Kun observatør-konto » (Observer Accounts Only) [2].

For å kreve at brukere fyller ut en Captcha før de fullfører registreringsprosessen, merker du av for Krev Captcha for selv-registrering (Require Captcha for Self Registration) [3].

Det at Canvas gjør MFA obligatorisk er funksjonelt det samme som at avkryssingsfeltet for eldre brukergrensesnitt for MFA er aktivert

Velg alternativet [4] Canvas gjør MFA obligatorisk (Canvas enforces MFA) for å få Canvas til å gjøre MFA obligatorisk.  

Velg alternativet [5] Bruker kan velge å bruke MFA (User can opt in to MFA) for å få brukeren til å velge MFA.

Merknad: Hvis alternativet Alle kontotyper er valgt, anbefales det å kreve at brukerne fyller ut et Captcha-skjema for å unngå opprettelse av spam-brukere.

Lagre selv-registrering

Lagre selv-registrering

Klikk på tasten Lagre (Save).