Hvordan bruker jeg siden Emner i en konto?

Du kan se emnene i kontoen din på siden Emner. Du kan se og filtrere emner på semester og lærer og søke etter individuelle emner. Du kan også sortere kolonnene søkeresultat i økende eller synkende rekkefølge.

Åpen konto

Åpen konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Vis Emner i underkontoer

Vis Emner i underkontoer

Har du organiserte emner i din konto eller underkonto, klikk på lenken underkonto for å lokalisere og åpne underkontoen, klikk deretter underkonto-lenken Emne.

Vise siden Emner

Når du åpner en konto lander kontoen automatisk på emnesiden.

Siden Emner viser alle emnene i kontoen. Siden er designet med globale innstillinger øverst på siden [1] etterfulgt av generert emnedata [2].

Alle felt er ansvarlig for bredden på nettleseren, som kan justeres som ønsket for å vise emnedata.

Filtrer Semester

Filtrer Semester

Globale innstillinger omfatter søking og filtrering etter emnedata. Filtrer og søkefelt oppdateres dynamisk.

Som standard vises emner for alle semestre på siden Emner (Courses). For å filtrere emner etter semester, klikk på rullegardinmenyen Filtrer etter semester (Filter by term) [1]. Semestre er gruppert som aktive, fremtidige og tidligere semestre. Standard semester er inkludert i listen aktive semestre. Avhengig av antall semestre i en konto, kan semestermenyen vise en lastemelding frem til alle semestrene er synlige.

For å søke etter et spesifikt semester med nøkkelord, skriv inn nøkkelordet i tekstfeltet Filtrer etter semester (Filter by term) [2].

Semestermenyen viser det fulle navnet til et semester i listen [3].

Sortere og søke Emner

Emnesiden går som standard på søk etter emner. For å søke etter et bestemt emne, skriver du inn emnets navn, emnekode, SIS-id eller Canvas-emne-id i søkefeltet [1].

For å søke etter emner på lærer (faglærer) klikk på menyen «Sorter etter» (Sort by) og velg Lærer [2]. Teksten i søkefeltet oppdateres og vise emner søkt på lærer. Du kan søke på instruktørens navn (bruker-id, SIS-id eller innlogging-id støttes ikke som søkeparametre).

Hvis du vil filtrere søket ditt til å ekskludere emner uten studentpåmeldinger, klikk av boksen Skjul emner uten studenter (Hide courses without students) [3].

Vis Blueprint-emner

Hvis du kun ønsker å filtrere på Blueprint-emner, klikk av boksen Vis kun Blueprint-emner (Show only blueprint courses) [1].

Blueprint emner inneholder Blueprint ikon [2].

Se emnemaler

Emnemaler viser emnemal-ikonet. Emnemaler tillater ikke at påmeldinger legges til og viser ikke elevtelling eller semesterdata.

Legg til emne

Legg til emne

For å legge til et emne i kontoen, klikk på tasten Legg til emne (Add Course).

Vis emner

Siden Emner paginerer filter og søkeresultat i sett av 15 emner og er organisert med SIS-ID. Hver paginerte side vises i et tabellformat, men kolonner er synlige i samsvar med den bredeste kolonnen for den siden.

Resultater viser navnet på emnet [1], SIS-ID (hvis aktuelt) [2], semester [3], lærer [4], underkonto [5] og antall aktive studenter [6].

Med unntak av student-kolonnen, kan hver kolonne.overskrift bli organisert i stigende eller synkende rekkefølge (alfabetisk eller numerisk).

Publiserte emner viser en avmerking ved siden av emnenavnet [1].

Hvis et emne inneholder mer enn to lærere, viser kolonnen Lærere en « Vis mer » (Show More) -lenke [2]. Denne lenken kan klikkes på for å utvide hele listen med lærere.

Administrer Emner

For å åpne et emne, klikk på navnet til emnet [1]. For å se brukerdetaljer for en lærer i et emne, klikk på navnet til læreren [2]. Skal du åpne en underkonto, må du klikke på navnet til underkontoen [3].

For rask tilgang til emnedata, kan du manuelt legge til en bruker til emnet [4[, vise emnestatistikk [5] og se emneinnstillinger [6].