Hvordan konfigurerer jeg en ekstern app for en konto ved hjelp av en klient-ID?

Eksterne apper som støtter LTI 1.3 og LTI Advantage krever konfigurasjon ved hjelp av en klient-ID. Du finner klient-ID-en ved å konfigurere en LTI-nøkkel på siden Utviklernøkler.

Merknader:

  • Manuell konfigurering av en ekstern app er en kontotillatelse. Hvis du ikke kan konfigurere en ekstern app, er denne tillatelsen ikke aktivert for din brukerrolle.
  • Deaktivering eller sletting av LTI-nøkkelen fjerner programinstallasjonene.

Åpen konto

Åpen konto

Klikk på Admin-lenken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I Kontonavigering, klikk på Innstillinger (Settings).

Åpne apper

Åpne apper

Klikk på fanen «apper» (Apps).

Vis app-konfigurasjoner

Vis app-konfigurasjoner

Klikk på tasten Vis app-konfigurasjoner (View App Configurations) for å konfigurere en app.

Legg til ny app

Legg til ny app

Klikk på tasten Legg til app (Add App).

Angi konfigurasjonstype

Angi konfigurasjonstype

Velg rullegardinmeny for konfigurasjonstype og sett konfigurasjonstypen på Etter klient-ID (By Client ID).

Angi klient-ID

Angi klient-ID

Skriv inn klient-ID-en i feltet Klient-ID (Client ID) [1].

Klikk på Send inn (Submit)-tasten [2].

Merknad: Hvis du ikke har en klient-ID, må du først konfigurere en LTI-nøkkel.

Vise feilmelding

Vise feilmelding

Hvis den innsendte klient-ID-en ikke finnes i kontoens utviklernøkler, viser Canvas en feilmelding.

Installer app

Klikk på tasten Installer (Install) for å laste ned appen.

Vis app

Vis app

Se appen din på Eksterne apper-siden [1].

Klikk på ikonet Innstillinger [2] for å behandle appen.

Klikk på lenken Rediger (Edit) [3] for å redigere appen. Hvis du skal: administrere app-plasseringer, må du, klikke på Plasseringer (Placements)-lenken [4].

Hvis appen støtter LTI Advantage, kan Innstillinger-menyen også vise en distribusjons-ID-lenke.

Klikk på lenken Distribusjons-ID (Deployment ID) [5] for å se distribusjons-ID-en for appen. Appleverandører som bruker LTI Advantage, kan kreve denne distribusjons-ID-en for appens funksjonalitet.

Klikk på lenken Slett (Delete) [6] for å slette appen.