cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan kan jeg behandle billett-støtte til min institusjon?

Hvordan kan jeg behandle billett-støtte til min institusjon?

Ticketing System Choice ( Valg av billettsystem) gir deg muligheten til å velge blant tre mulige destinasjoner hvor dine brukere vil gå for å opprette billetter gjennom Canvas Help Menu og vil hjelpe deg å strømlinje din interne arbeidsflyt for kundestøtte. For å lære mer om valg av Ticketing System, besøk Canvas Labs i nettsamfunnet.

Du kan sende dine brukeres billetter til:

  1. Til vårt billettsystem (Salesforce Service Cloud)
  2. Til vår egen forekomst av Zendesk eller Service Cloud ved bruk av en egendefinert API-kontakt
  3. Til nesten alle andre billettsystemer på e-post eller nettbasert post

Sende billetter til vårt Ticketing System

Standard destinasjon for sendte billetter er støttesystemet til Canvas (Service Cloud).

Går det greit for deg å arbeide i det samme billettsystemet som Canvas støtte, må du gjerne bruke dette valget. Det er et par forbedringer, inkludert tilgang til rapporter for å analysere billettene dine. Logge inn på Service Cloud.

Zendesk og Service Cloud forbindelser

Du kan bruke din egen forekomst av Zendesk eller Service Cloud med tilpasset API-basert forbindelser for Canvas. Dette valget tillater at hver billett kan bruke metadata fra Canvas . Du kan også utnytte de analytiske funksjonene.

E-post og nettbasert postforbindelser

Du kan konvertere e-post eller nettbasert postforbindelser til billetter til ditt eget billettsystem, selv om du ikke bruker Zendesk eller Service Cloud.If you have a suggestion to improve this guide, or if you want to recommend corrections, please share your feedback