Hvordan konfigurerer jeg en ekstern app for en konto ved hjelp av XML?

Noen eksterne apper krever en XML-konfigurasjon. Denne leksjonen viser hvordan du legger til et eksternt verktøy ved hjelp av XML-adressen fra den eksterne appleverandøren. Gå til Edu-appsenteret for å lære mer om å konfigurere eksterne apper.

Merknader:

  • Eksterne apper kan også konfigureres ved hjelp av XML i underkontoer.
  • Manuell konfigurering av en ekstern app er en kontotillatelse. Hvis du ikke kan konfigurere en ekstern app, er denne tillatelsen ikke aktivert for din brukerrolle.

Åpen konto

Åpen konto

Klikk på Admin-lenken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I Kontonavigering, klikk på Innstillinger (Settings).

Åpne apper

Åpne apper

Klikk på fanen «apper» (Apps).

Vis app-konfigurasjoner

Vis app-konfigurasjoner

Klikk på tasten Vis app-konfigurasjoner (View App Configurations) for å konfigurere en app.

Legg til ny app

Legg til ny app

Klikk på tasten Legg til app (Add App).

Angi konfigurasjonstype

Angi konfigurasjonstype

Velg rullegardinmeny for konfigurasjonstype og sett konfigurasjonstypen på Lim inn XML.

Legg til appdetaljer

Legg til appdetaljer

Skriv inn navnet på appen i feltetNavn (Name) [1]. Skriv inn forbrukernøkkelen i feltet Forbrukernøkkel (Consumer Key) [2] og den delte nøkkelen i feltet Delt nøkkel (Shared Secret) [3]. Nøkkelen og den delte nøkkelen leveres av leverandøren eller, hvis du bruker Edu-appsenter) av nettstedet.

Merknad: Det finnes noen apper som ikke krever en forbrukernøkkel eller delt nøkkel, så vær oppmerksom på konfigurasjonsanvisningene.

Angi konfigurasjons-XML

Angi konfigurasjons-XML

Lim inn XML-koden i feltet XML-konfigurasjon (XML Configuration).

Send inn app-en

Send inn app-en

Klikk på Send inn (Submit)-knappen.

Bekreft app-en

Bekreft app-en

Hvis appen allerede er lagt til i kontoen, vil Canvas kontrollere at du fortsatt ønsker å installere appen. Klikk på tasten Ja, installer verktøyet (Yes, Install Tool).

Merknad: Verifiseringer skjer bare i samme kontekst for en eksisterende ekstern app (for eksempel ved å installere samme app flere ganger på rotkontoen).

Vis app

Vis app

Vis den eksterne appen.

Klikk på ikonet Innstillinger [1] for å administrere appen. For å redigere appen, klikk på lenken « Rediger » (Edit) [2]. Hvis du skal:administrere app-plasseringer, må du, klikke på Plasseringer (Placements)-lenken [3]. Klikk på lenken Slett (Delete) [4] for å slette appen.

For å legge til en ekstern app i verktøylinjen til Rich innholdsredigering, klikk på bryteren Legg til RCE-verktøylinje [5]. Dette alternativet er bare tilgjengelig for eksterne verktøy som støtter plassering i Rich Content Editor.

Merknad: Når du klikker på Plassering-lenken, kan det hende du ser meldingen Ingen plasseringer aktivert. Denne meldingen indikerer at appen ikke har noen bestemte plasseringer innen Canvas. Men appen vil fortsatt fungere som forventet.