Hvordan laster jeg opp egendefinerte JavaScript og CSS-filer til en konto?

I Canvas kan du bruke Theme Editor for å merke kontoen din. Dersom du ønsker å legge til ekstra merking som ikke er støttet for øyeblikket i Theme Editor, kan du laste opp cascading style sheets (CSS) og JavaScript (JS) filer til kontoen din. Filer er vertet direkte i Canvas. Når tema brukes på kontoen vil den også brukes på alle underkontoer, selv om du kan laste opp CSS/JS-filer for individuelle underkontoer.

Theme Editor støtter skrivebord og mobilopplastingsfiler. Standard CSS/JS-filer er påført til HTML-sider i skrivebordapplikasjonen til Canvas, som kan inkludere påloggingssiden til mobile enheter. Mobile CSS/JS-filer brukes kun på brukerinnhold vist innen Canvas iOS eller Android apper, i tillegg til tredjepartsapper som bruker Canvas API, men mobilfilene gjelder ikke brukerinnhold vist i mobile nettlesere.

Egendefinerte JavaScript og CSS-filer undergår samme konto og underkonto merkearvingsregler som når man oppretter det som et tema i redigeringsverktøyet for tema.

Før tilpassede JavaScript og CSS-filer legges til, må du kontakte din kundesuksessadministrator (Customer Success Manager) for å aktivere tilpasset merking for kontoen din og alle underkontoer. Når tilpasset merking er aktivert, er det mulig å laste opp egendefinerte CSS- og JS-filer i kontoen og alle underkontoer.

Risiko ved tilpassede filer

Dersom du ikke kan bruke vanlige Theme Editor-funksjonene for merking, må du være kjent med risikoen ved å bruke tilpassede filer som kan forårsake tilgangsproblemer eller konflikter med fremtidige Canvas-oppdateringer:

 

Merknader:

  • Theme Editor er ikke tilgjengelig for gratis-for-lærere kontoer.
  • Hvis du er administrator for underkonto og Tema-lenken ikke er synlig under kontonavigering, er ikke tema aktivert for underkontoer. Dersom CSS/JS-opplastingsfanen ikke er synlig, har filopplastinger ikke blitt aktivert for underkontoer.

Åpen konto

Åpen konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne tema

Åpne temaredigering

I Kontonavigering, klikk på Tema (Themes) lenken.

Merknad: Dersom et underkonto-tema har blitt aktivert, inkluderer også hver underkonto en Tema (Themes) -lenke. For å åpne Theme Editor for en underkonto, klikk på lenken underkontoer (Sub-Accounts) for å finne og åpne underkonto, og så klikke på underkontoens Tema (Themes) lenke.

Åpne temamal

Dersom du ikke har et Canvas-tema for din konto, bruk en mal for å opprette et nytt tema. Du kan velge fra standard Canvas-malen, en minimalistisk mal, eller en State U. mal. Dersom din kundesuksessadministrator (Customer Success Manager) har aktivert den K12-spesifikke funksjonsinnstillingen, vises også K12-temaet som en mal.

For å opprette et nytt tema, hold musen over en mal og klikk på åpne i Theme Editor (Open in Theme Editor)-knappen [1], eller klikk på legg til tema (Add Theme)-knappen [2] og velg en mal fra listen.

Åpne lagret tema

Åpne lagret tema

Dersom du har tidligere opprettet og lagret et tema, kan du redigere lagrede temaer når som helst. Lagrede temaer vises i mine temaer (My Themes)-seksjonen. For å åpne et lagret tema, hold musen over navnet til temaet og klikk på åpne i Theme Editor (Open in Theme Editor)-knappen [1].

For å opprette et nytt tema basert på et lagret tema, klikk på legg til tema (Add Theme)-knappen [2], og velg navnet på det lagrede temaet fra listen [3]. Dette valget hjelper deg å unngå overskriving av tidligere lagrede temaer.

Fanen åpne opplastinger

Fanen åpne opplastinger

I Theme Editor-sidepanelet, klikk på fanen last opp (Upload).

Last opp tilpassede filer

Last opp egendefinerte CSS/JavaScript-filer

For å laste opp filer til skrivebordappen til Canvas, finn CSS-fil/JavaScript-filheader [1]. For å laste opp filer for brukerinnhold på mobil-Canvas og tredjepartsapp, finn mobilappens CSS-fil/JavaScript-filheader [2].

Finn filtypen du vil laste opp og klikk velg (Select)-knappen [3], og finn filen på datamaskinen din.

Finn ekstra filer for opplasting, om nødvendig.

Forhåndsvisningstema

Forhåndsvisningstema

For å forhåndsvise temaet, klikk på forhåndsvis endringene dine (Preview Your Changes)-knappen.

Canvas vil generere en forhåndsvisning for komponenter basert på de opplastede filene dine.

Administrere filer

Administrere filer

For å administrere filene, klikk på last opp (Upload)-fanen igjen [1].

For å fjerne å laste opp en ny fil, klikk på fjerne ikonet [2]. Du kan gjøre flere endringer og laste opp den endrede filen.

For å se koden for filen, klikk på vis fil (View File)-lenken [3]. Nå som filen er lagret direkte i Canvas, bruk denne linken dersom filen må lastes ned.

Lagre tema

Lagre tema

Når du er fornøyd med endringene, lagre temaet ved å klikke på lagre tema (Save Theme)-knappen.

Opprett temanavn

Opprett temanavn

Dersom du endret et tema fra en mal, vil Theme Editor opprette en kopi av temaet. Maler kan ikke redigeres direkte. I temanavnfeltet [1], skriv inn et navn for temaet ditt. Klikk på lagre tema (Save Theme)-knappen [2].

Merknad: Dersom du har tidligere lagret et tema, vil lagring av temaet overskrive den forrige versjonen av temaet, og bruke det samme temanavnet.

Bruk tema

Bruk tema

For å bruke temaet på kontoen din, klikk Bruk tema (Apply theme) [1].

For å gå ut av temaet og gå tilbake temasiden, klikker du på Lukk (Exit)-knappen [2]. Du kan lukke temaet og påføre den til kontoen når som helst.

Merknad: Hvis underkontoen din tillater at underkontoer tilpasser temaet, filtrerer også alle gjeldende endringer du gjør for tilknyttede underkontoer. Canvas viser statusen for oppdateringer av redigeringsverktøyet for temaer. Når prosessen for hver underkonto er ferdig, forsvinner underkontoen fra fremdriftsvinduet. Når alle underkontoene er oppdatert går Theme Editor tilbake til tema-siden.