Hvordan krysslister jeg en seksjon i et emne som en admin?

Krysslisting lar deg flytte seksjonspåmeldinger fra individuelle emner og kombinere de til ett emne. Denne funksjonen er til hjelp for faglærere som underviser i flere seksjoner av samme emne, og kun ønsker å administrere emnedata fra én plassering. Instruktører kan la studenter se brukere i andre seksjoner, eller begrense det slik at de kun ser brukere i samme seksjon. Seksjonsnavn endres ikke når de krysslistes; seksjonen flyttes bare til et annet emne.

Krysslisting bør foretas når emnene ikke er publiserte. Emnearbeid beholdes i emnet, ikke med seksjonspåmeldingen, så dersom et publisert emne krysslistes vil alle krysslistede påmeldinger miste tilknyttede oppgaveinnlevering og karakterer. Samtaler mellom brukere som ble opprettet før en seksjon ble kryssoppført, tillater ikke svar etter kryssoppføring.

For å kryssliste et emne må du vite navnet på emnet eller emne-IDen på den du ønsker å kryssliste. Det er bedre å bruke en emne-ID til å bekrefte at du krysslister en seksjon inn i riktig emne. Du kan finne emne-ID ved å åpne emnet og vise nummeret på enden av nettadressen (f.eks account.instructure.com/courses/XXXXXX).

Seksjoner kan bare være i ett emne av gangen. Så snart en seksjon er krysslistet, kan du kryssliste seksjonen inn i et annet emne på nytt, hvis nødvendig. Du kan også av-kryssliste en seksjon.

Denne artikkelen viser hvordan du manuelt krysslister en seksjon. Krysslisting kan imidlertid også gjøres ved å bruke SIS-import. For mer informasjon om krysslisting, se videoen om krysslisting.

Merknader: Før du krysslister en seksjon må emnet inneholde minst en påmelding.

Åpen konto

Åpen konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1] og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne emner

Åpne emner

I Emnenavigering klikker du på lenken Courses (Emner).

Merknad: Når du åpner en konto lander kontoen automatisk på emnesiden.

Finn Emne

Finn Emne

Bruk filteret og søkevalget for å finne emnet i kontoen.

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I emnelistene, klikk på følgerkurslenken Innstillinger (Settings).

Åpne seksjoner

Åpne seksjoner

Klikk på seksjoner-fanen (Sections).

Vis seksjon

Vis seksjon

Klikk på tittelen til testen som du ønsker å åpne.

Krysslist seksjon

Krysslist seksjon

Klikk på « krysslist denne seksjonen » (Cross-List this Section)-tasten.

Søk etter emne

Søk etter emne

I feltet «søk etter emne» (Search for Course) [1] legger du inn navnet på emnet du skal kryssliste. Du kan eventuelt angi ID-nummeret for kurset i feltet for kurs-ID [2].

Krysslist denne seksjonen

Krysslist denne seksjonen

Kontroller at du har valgt riktig kurs [1]. Klikk på « Krysslist seksjon » (Cross-List this Section)-tasten [2].

Bekreft krysslisting

Den krysslistede seksjonen vises nå i det nye kurset. Brødsmuler viser den nye kurs-koden.

Krysslist seksjonen på nytt

Krysslist seksjonen på nytt

Seksjoner kan bare være i ett emne av gangen. Hvis du må kryssliste seksjonen i et annet kurs, klikker du på « Krysslist denne seksjonen på nytt » (Re-Cross-List this Section).

0 Likes
Was this article helpful? Yes No