Hvordan formaterer jeg CSV tekstfiler for å laste opp SIS data inn i en Canvas-konto?

Canvas lar deg manuelt opprette brukere, kontoer, periodeemner, seksjoner, påmeldinger og pålogginger gjennom admin-grensesnittet.

Dette dokumentet referer til SIS Import CSV Format API-siden, hvor det meste av CSV-informasjonen ligger. Hver CVS-fil er symbiotisk med hverandre, og forteller Canvas hvordan styre informasjonen for kontoen. Se et SIS forholdsdiagram.

Hvert steg i denne leksjonen har en CSV-filprøve med beskrivelser av hver obligatoriske og valgfrie felt. Du vil også finne en nedlastingslenke til hver fil dersom du ønsker å se nærmere på formateringen. Last ned en zippet pakke av alle prøvefilene. Hvis CSV-lenker ikke lastes ned, kan du prøve å åpne lenken i en ny fane.

Du bør øve på å importere data i ditt Canvas prøveområde før importering av innhold til ditt produksjonsmiljø.

CSV-filformat

For å laste opp data til Canvas i bulk, må du opprette minst en CSV-tekstfil.  CSV-filene kan genereres av mange programmer. Studentinformasjonssystemer (SIS) kan ofte ha en metode for å generere rapportert i CSV-format som kan modifiseres for å passe til formatet Canvas krever. Dersom du ikke vet hvordan du lagrer en fil i CSV-format, vennligst sjekk dokumentasjonen til programmet du bruker for å opprette din CSV-fil (f.eks. Excel).

Ved bruk av Instructure-format for importering av filer på importsiden til SIS, kan du importere en individuell CSV-tekstfil, eller du kan komprimere flere filer inn i enkle ZIP-filer for bulkimport av data. Dersom du manuelt laster opp individuelle filer, må filene lastes opp i rekkefølgen vist i denne leksjonen.

CSV-feltformatering

Det første feltet av din CSV-fil (header) må inkludere det komplette feltnavnet for hver fil. Rekkefølgen av kolonner har ingenting å si, men å ha radene sortert er helt nødvendig for filer som kontoer, csv.

Klisterfelt

Som standard er noen endringer gjort i brukergrensesnittet blir ikke overskrevet av fremtidige SIS-importeringer og er spesifisert som klister. Alle klisterfelt er identifisert i dette dokumentet. Du kan overskride disse feltene ved innstilling override_sis_stickiness i API eller sjekk ut Override UI endringer avkrysningsboks i SIS Import page.

API-dokumentasjon

CSV-filer inkluderer kun et spesifikk sett felt. Canvas inneholder ekstra verdier som er tilgjengelig gjennom hver individuelle API. Etter å ha kjørt CSV-filene for institusjonen din, er vanlig praksis for et flertall av institusjoner, er å laste opp alle SIS CSV-filer, og så bruke Canvas API for å oppdatere fulle konto- og emneattributter. For mer informasjon, sjekk Canvas API-dokumentasjon for brukere, kontoer, perioder, emner, seksjoner, påmeldinger og grupper. Import av SIS kan også administreres ved hjelp av SIS Import API.

users.csv

Brukere er de som har brukerkontoer innen en institusjon. Users.csv legger brukere til i systemet gjennom generiske brukere. Enrollments.csv vil gi en rolle (lærer, student, osv.) til disse brukerne. Når en brukerkonto er slettet vil alle påmeldingene også bli slettet og de vil ikke kunne logge på sin Canvas-konto. Dersom brukeren skal fortsatt kunne logge seg på men ikke kunne delta, eller brukeren skal kun slettes fra et spesifikt emne, bør brukeren etterlate brukerkontoen som aktiv og endre påmeldingene (i enrollments.csv) til henholdsvis fullført eller slettet.,.

Last ned en prøveversjon av users.csv fil med 10 Canvas-brukerkontoer.

Obligatorisk felt* | Klisterfelt^

 • user_id*: Dette er en unik verdi brukt til å identifisere enhver med en Canvas-konto. Verdien må ikke endres for brukeren, og må være unik for alle brukere. I brukergrensesnittet er dette kalt SIS-ID, og kan være sammensatt av en kombinasjon av tegn. Du kan finne denne SIS-ID-en ved å besøke en brukerkonto og ved å se på deres innloggingsinformasjon.
 • integration_id: Dette er en sekundær unik identifikator som er passende for mer komplekse SIS-integreringer. Dette må ikke endres for brukeren, og må være globalt unik.
 • login_id*^Dette er brukernavnet som vil brukes for å logge på Canvas. Dersom du har en autentiseringstjeneste konfigurert (som LDAP), vil dette typisk matche brukernavnet i fjernsystemet. Login_id kan inneholde bokstaver, tall, eller de følgende symbolene:  - _ = + . @
 • password:  Dersom denne kontoen er konfigurert til å bruke LDAP eller en SSO protokoll, er det ikke påkrevd. Hvis ikke, er det passordet for 'login_id' ovenfor. Passordet må være på minst 8 tegn.
 • ssha_password: I stedet for et ren-tekst passord, kan du bruke et sammenslått passord ved bruk av SSHA passord-genereringsordningen i dette feltet. Selv om det er bedre enn å bruke et ren-tekst passord, bør du anbefale brukerne å endre passordet sitt etter å ha logget på for første gang. Lær hvordan du genererer SSHA-passord.
 • authentication_provider_id: Innloggingen er tilknyttet denne autentiseringsleverandøren. Innlogginger tilknyttet ved en spesifikk leverandør kan kun bli brukt med den leverandøren. Eldre leverandører (LDAP, CAS, SAML) vil lete etter innlogginger tilknyttet dem, eller ikke-tilknyttede innlogginger. Nye leverandører vil kun lete etter innlogginger eksplisitt tilknyttet dem. Dette kan være heltall-ID til leverandøren, eller en type leverandør ( i hvilket tilfelle, vil den først finne passende leverandører).  
 • first_name^:  Dette er fornavnet til brukeren. Om tilgjengelig, brukt for å bygge full_name og/eller sortable_name.
 • last_name^:  Dette er etternavnet til brukeren. Om tilgjengelig, brukt for å bygge full_name og/eller sortable_name.
 • full_name^: Dette er både fornavnet og etternavnet til brukeren. Utelat first_name og last_name om dette er gitt.
 • sortable_name^: Dette er den sorterbare navnefunksjonen i Canvas, vanligvis utledet fra brukerens navn, men dette kan tilpasses.
 • short_name^: Dette er visningsnavnet til brukeren, vanligvis utledet fra brukerens navn, men dette kan tilpasses.
 • e-post:  Dette er den institusjonstilpassede e-postadressen og vil også bli merket som standard e-postadresse for denne brukerkontoen. Denne e-postadressen bør gis selv om den er det samme som brukerens login_id.
 • pronomen: Hvis personlige pronomen er aktivert, er det disse personlige pronomen som vises etter navnet til en bruker i Canvas. Pronomen-feltet godtar alle pronomener, selv om de ikke ble opprettet på Kontoinnstillinger-siden.
 • declared_user_type: Denne deklarerte brukertypen kan enten være administrativ, observatør, ansatt, student, student_other eller lærer. Du kan bruke "" for å fjerne den deklarerte brukertypen fra brukeren.
 • canvas_password_notification: Dette feltet er satt til usann som standard. Når verdien er sann, blir brukeren varslet om konfigurering av passord hvis authentication_provider_id er Canvas.
 • home_account: Hvis home_account er satt til sann vil det opprettes en ny bruker i mål-kontoen for SIS-importen og fusjonere med en annen eksisterende bruker fra en annen konto innen konsortiet med samme integration_id. Vil bli ignorert med mindre mål-kontoen er tilknyttet et automatisk fusjonskonsortium.
 • status*^:  Dette er hvor du kan legge til eller fjerne en bruker fra Canvas. Merk som aktiv for å legge en bruker til, suspendert for å suspendere en bruker eller slettet for å fjerne en eksisterende bruker.

 

Konflikter med e-postadresser

Canvas identifiserer brukere etter e-postadresser. Når studenter blir lagt til et emne, vil Canvas forsøke å forsone enhver e-postadressekonflikter når brukeren først logger inn på et emne.

Normalt vil e-postadressen være unik for hver student. Noen ganger deler flere studenter en enkel e-postadresse. Når flere studenter legges til via SIS-import, vil Canvas gjenkjenne når en e-postadresse er tildelt mer enn en student.

 • Dersom en ny SIS-ID er tilknyttet en e-postadresse allerede tildelt til en eksisterende SIS-ID, vil Canvas sende en e-post til e-postadressene.
 • Når brukerne er lagt til en konto gjennom SIS-import, vil de ikke motta en e-postvarsel hvis ikke systemet oppdager en duplisert bruker. Dersom en bruker blir lagt til eller påmeldt manuelt, vil de motta en e-post som varsler om at de har blitt lagt til eller påmeldt et nytt emne. Studenten som deler en e-postadresse vil motta en varsling om at e-postadressen er allerede i bruk, og blir invitert til å opprette en ny konto i Canvas. Denne prosessen kan også gjelde når en bruker legges til emnepåmelding.

accounts.csv

En konto er en organisasjonsenhet innen Canvas (f.eks. foreldrekontoen for en institusjon). Hver konto kan inneholde et hierarki av underkontoer, som å opprette kontoer for individuelle universiteter med en institusjon, eller for individuelle skoler innen et distrikt. Underkontoer kan også inneholde flere underkontoer, som når et universitet deles opp i fakultet eller institutt, eller en skole som deles opp i trinn eller fag.

Last ned en prøve av accounts.csv fil med de følgende underkontoene:

 • 3 underkontoer innen hoved/rotkontoen din. (Humaniora, økonomi, matte og naturfag)
 • 4 underkontoer innen økonomi-underkontoen din. (Regnskap, data & IT, økonomi og markedsføring)
 • 3 underkontoer innen underkontoen din for matte og naturfag. (Biologi, fysikk og statistikk)
 • 1 underkonto innen underkontoen din for humaniora. (Visuell kunst)
 • 2 underkontoer innen underkontoen din for visuell kunst. (Foto og digitale medier)

Obligatorisk felt* | Klisterfelt^

 • account_id*:  Dette er en unik identifikator brukt for å opprette en underkonto. Courses.csv-filen vil la deg tildele emner til en spesifikk konto-ID. Denne unike identifikatoren må ikke endres for kontoen, og må være globalt unik over alle kontoer. I Canvas UI er dette kalt SIS-ID, og kan modifiseres ved å gå inn på innstillinger for hver respektive underkonto.
 • parent_account_id*^: Denne identifikatoren indikerer at en underkonto bør ligge under denne foreldrekontoen. Dersom dette feltet er tomt, vil en underkonto ligge under rot- eller hovedkontoen din. Merk at selv om verdiene er tomme, må kolonnen inkluderes for å differensiere filen fra en gruppeimport.
 • name*^:  Dette er navnet på underkontoen.
 • status*: Dette er hvordan en underkonto opprettes eller slettes. Merk som aktiv for å legge til en underkonto eller slettet for å fjerne en eksisterende underkonto.
 • integration_id: Dette er en sekundær unik identifikator som er passende for mer komplekse SIS-integreringer. Denne identifikatoren må ikke endres for kontoen, og må være globalt unik.

terms.csv

En periode gir et standard sett av start- og sluttdatoer til alle emner gitt den perioden. Periodedatoer for emner kan manuelt administreres ved emnenivå uten en importfil. Dersom en term_id festes til mange forskjellige emner sikres at alle emner i den perioden starter/slutter samtidig. Opplasting av periodedatoer vil også hjelpe deg sortere og organisere emner ved data og rapportvisning i admingrensesnittet.

Last ned en prøve av terms.csv fil med 10 perioder.

Obligatorisk felt* | Klisterfelt^

 • term_id*:  Dette er den unike identifikatoren til perioden. Courses.csv vil la deg referere til denne term_id slik at emnene dine vil vite når de skal starte og når de skal avsluttes. Denne identifikatoren må ikke endres for gruppen, og må være globalt unik. I brukergrensesnittet er dette kalt SIS-ID.
 • name*^:  Dette er navnet på perioden. Finn på en god måte å lage navn på som vil lett la deg finne frem i periodene dine.  Det er mange admin-verktøy som lar deg søke data etter periodenavn.
 • status*:  Dette er hvordan en periode opprettes eller slettes. Merk som aktiv for å legge en periode til, eller slettet for å fjerne en eksisterende periode.
 • start_date^:  Dette er datoen perioden begynner. Formatet bør være ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ ( T -en kan erstattes med et mellomrom, som vist i eksempelskjermbildet.) For eksempel, 26. august, 2013 kl 17:00 EST, bør skrives 2013-08.26T17:00-5:00
 • end_date^:  Dette er datoen perioden avsluttes. Formatet bør være ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ ( T -en kan erstattes med et mellomrom, som vist i eksempelskjermbildet.) Som standard er brukertilgang avsluttet ved midnatt på den valgte sluttdatoen, som betyr at dagen før er den siste fulle dagen brukere har tilgang til perioden. Det er lurt å stille sluttdatoen til dagen etter perioden avsluttes.
 • integration_id: Dette er en sekundær unik identifikator som er passende for mer komplekse SIS-integreringer. Denne identifikatoren må ikke endres for terminen, og må være globalt unik.
 • date_override_enrollment_type: Dette tillater deg å endre eller flytte start og sluttdato for en spesifikk type påmeldinger innen et eksisterende semester. Når det er satt, vil alle kolonner utenom term_id, status, start_date og end_date ignoreres i raden. Om status er satt til aktiv vil semesterdatoen kun gjelde for påmeldinger i en bestemt type. Om statusen er satt til sletting, vil nåværende innstilte dato bli fjernet for en bestemt påmeldingstype. Påmeldingstype kan settes til StudentEnrollment, TeacherEnrollment, TaEnrollment, or DesignerEnrollment.

courses.csv

Et emne er en organisert presentasjon om et spesifikt emne. Noen ganger vil et emne inkludere flere emner. Emner plasseres innen perioder for å skape standard start- og sluttdatoer. Dersom et emne inkluderer spesifikke emnedatoer, vil disse datoene overskrive studentenes tilgangsdatoer i perioden, identifisert av term_id (om inkludert.) Verdien av å feste en term_id er at du bil kunne sortere og organisere emner ved visning av data og rapporter, i brukergrensesnittet. En term_id kan enkelt festes til flere forskjellige emner som begynner/slutter samtidig. Dersom du ikke linker et emne til en periode vil emnet bli linket til perioden kalt Standardperiode.

Hvis institusjonen har aktivert Blueprint emner, kan du bruke en courses.csv for å legge til tilknyttede emner til et blueprint emne. Vær oppmerksom på at blueprint emnet må opprettes og aktiveres som et blueprint emne før tilknyttede emner kan legges til.

Last ned en prøve av courses.csv fil med 10 emner; de ligger i sine respektive underkontoer med en spesifikk periode.

Obligatorisk felt* | Klisterfelt^

 • course_id*:  Dette er en unik identifikator brukt for å forskjelliggjøre emner innen Canvas. Denne identifikatoren må ikke endres for emnet, og må være globalt unik over alle emner. I brukergrensesnittet er dette kalt SIS-ID.
 • short_name*^:  Dette er et kort navn for emnet. I Canvas UI er dette også kalt emnekoden eller Referanse kode.
 • long_name*^:  Dette er et langt (fullt) navn for emnet. (Dette kan være det samme som det korte navnet, men om begge er tilgjengelige, vil det være en bedre brukeropplevelse å gi begge.)
 • account_id^:  Dette er den unike SIS-ID-kontoidentifikatoren (fra accounts.csv) som forteller under hvilken underkonto emnet er i. Dersom en account_id ikke er spesifisert for et nytt emne, vil gruppen festes til hoved/rotkontoen. SIS-ID-en kan finnes i innstillingene for underkontoen.
 • term_id^:  Dette er en unik periodeidentifikator (fra terms.csv) som forteller emnet når det skal begynne og avslutte. Dersom du bruker en term_id med et emne må du ikke skrive inn en start_date eller end_date.
 • status*^:  Dette er hvordan du oppretter, fjerner, avslutter eller publiserer et emne. Merk som aktiv for å legge en til et emne, eller slettet for å fjerne et eksisterende emne, fullført for å konkludere et eksisterende emne eller publisert for å publisere et eksisterende emne.
 • integration_id: Dette er en sekundær unik identifikator som er passende for mer komplekse SIS-integreringer. Denne identifikatoren må ikke endres for emnet, og må være globalt unik.
 • start_date^:  Dette er datoen emnet begynner. Formatet bør være ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ ( T -en kan erstattes med et mellomrom.)
 • end_date^:  Dette er datoen emnet avsluttes. Formatet bør være ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ ( T -en kan erstattes med et mellomrom). Som standard er brukertilgang avsluttet ved midnatt på den valgte sluttdatoen, som betyr at dagen før er den siste fulle dagen brukere har tilgang til emnet. Det er lurt å stille sluttdatoen til dagen etter emnet avsluttes.
 • course_format: Dette er formatet til emnet. Dette formatet kan være online, on_campus, eller blended.
 • blueprint_course_id: Dette er emne-ID for blueprint emnet som du vil legge til et tilknyttet emne. For å fjerne lenken til Blueprint-emnet, kan du godkjenne 'dissosiere' (dissociate) i stedet for id-en. I brukergrensesnittet, er dette SIS ID for blueprint-emnet.
 • homeroom_emne: Dette brukes til å angi homeroom-emner for Canvas-grunnskolekontoer. Krever at Canvas for grunnskole-innstillingen er aktivert.

sections.csv

En seksjon deler studenter innen et emne. Flere seksjoner kan også krysslistes inn i et emne, spesielt om alle studentseksjonene alle lærer det samme emnematerialet. Flere seksjoner kan plasseres i et emne, men en seksjon kan ikke inneholde flere seksjoner. Seksjoner arver emnedatoene til perioden. Dersom seksjonen inkluderer spesifikke datoene, vil disse datoene overskrive tilgangsdata for studentene for emnet, og periodens start og/eller sluttdatoer.

Dersom du forsøker å slette et emne, og brukerne som henger sammen med seksjoner, vil du måtte inkludere section_id parametere i CSV-importen i tillegg til seksjonens SIS-ID.

Last ned en prøve av sections.csv fil med følgende deler:

 • 4 seksjoner i «ACCT300 – Kostnadsregnskap» emne
 • 4 seksjoner i «ACCT310 – Driftsregnskap» emne
 • 2 seksjoner i «BIO101 – Intro til biologi» emne

Denne filen antar at du har flere seksjoner innen et emne. Flere institusjoner importerer emneseksjoner som separate emner. Dette kan gjøres enten ved å (1) opprette et Canvas-emne for hver seksjon i dine courses.csv, og så (2) opprette en enkel seksjon i hvert av disse emnene. Du kan også bruke omtrent den samme dataen for emnet og seksjonen inkludert SIS-ID som vil være det samme for både course_id og section_id.

Obligatorisk felt* | Klisterfelt^

 • section_id*:  Dette er en unik identifikator brukt for å opprette seksjoner innen en emne. Dette må ikke endres for seksjonen, og må være globalt unik. I brukergrensesnittet er dette kalt SIS-ID.
 • course_id*^:  Dette er en unik identifikator for emnet hvor seksjonen vil legges til eller slettes (lagt til i courses.csv).
 • name*^:  Dette er navnet på seksjonen. Seksjoner er alfabetisk sortert etter navn.
 • status*:  Dette er hvordan en seksjon opprettes eller slettes innen et emne. Merk som «aktiv» for å opprette en seksjon eller «slettet» for å fjerne en eksisterende seksjon.
 • integration_id: Dette er en sekundær unik identifikator som er passende for mer komplekse SIS-integreringer. Dette må ikke endres for seksjonen, og må være globalt unik.
 • start_date^:  Dette er datoen seksjonen starter. Formatet bør være ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ ( T -en kan erstattes med et mellomrom).
 • end_date^:  Dette er datoen seksjonen avsluttes. Formatet bør være ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ ( T -en kan erstattes med et mellomrom). Som standard er brukertilgang avsluttet ved midnatt på den valgte sluttdatoen, som betyr at dagen før er den siste fulle dagen brukere har tilgang til seksjonen. Det er lurt å stille sluttdatoen til dagen etter seksjonen avsluttes.

enrollments.csv

En påmelding er en bruker som har blitt påmeldt til et emne under en spesifikk rolle. En enrollments.csv lar deg tildele roller til brukere og plassere de inn i de riktige emnene. Når påmeldingsstatusen til en bruker er merket som «fullført», vil de bli begrenset til read-only tilgang for det emnet.

Merknad: CSV-filer for SIS-påmelding som inkluderer start_date- og end_date-verdier, overstyrer semesterdatoer, emnedatoer og seksjonsdatoer.

Last ned en prøve av enrollments.csv fil med de følgende påmeldinger:

 • 1 bruker som en lærer i emnet «ACCT300 - Kostnadsregnskap»
 • 1 bruker som en LA i emnet «ACCT300 - Kostnadsregnskap»
 • 1 bruker som en designer i emnet «ACCT300 - Kostnadsregnskap»
 • 3 brukere som studenter i seksjon 1 av emnet «ACCT300 - Kostnadsregnskap»
 • 3 brukere som studenter i seksjon 2 av emnet «ACCT300 - Kostnadsregnskap»
 • 1 bruker som observatør av en student i seksjon 1 av «ACCT300 - Kostnadsregnskap»

Obligatorisk felt* | Klisterfelt^

 • course_id*:  (Påkrevd dersom section_id mangler) Dette er en unik identifikator for emnet som brukeren vil bli registrert i (lagt til i courses.csv). Dersom studenter påmeldes i emnet i stedet for en spesifikk seksjon, skriv inn course_id i dette feltet. Hvis ikke, la feltet stå tomt.
 • root_account: Dette er domenet til kontoen for å søke etter brukeren.
 • start_date^: Dette er startdatoen for påmelding. For start_date skal tre i kraft, må the end_date også fylles ut. Formatet bør være ISO 8601: ÅÅÅÅ-MM-DDTTT:MM:SSZ.
 • end_date^: Dette er sluttdatoen for påmelding. For end_date skal tre i kraft, må the start_date også fylles ut. Formatet bør være ISO 8601: ÅÅÅÅ-MM-DDTTT:MM:SSZ.
 • user_id*:  Dette er en unik identifikator for brukeren som vil meldes opp innen de utpekte emnene (lagt til i users.csv). Om user_integration_id er tilstede, skal dette feltet ignoreres.
 • user_integration_id*: (Påkrevd om user_id mangler) Dette er den andre unike identifikator til brukerne (lagt til i users.csv som integation_id).
 • role*:  Dette er rollen som en bruker vil tildeles en bruker for det utpekte emnet. Du kan melde opp en bruker til enhver av de følgende rollene: lærer, designer, LA, observatør eller en egendefinert rolle som du definerer.  Hver rolle har et sett med tillatelser som administratoren kan tilpasse fra hoved/rotkontoen eller underkontonivå.
 • role_id*: (Påkrevd dersom rollen mangler) Dette er en unik identifikator for rollen som brukeren vil bli lagt til som en del av et miljø.
 • section_id*:  (Påkrevd dersom course_id mangler) Dette er en unik identifikator for seksjonen som brukeren vil bli meldt opp til (lagt til i sections.csv). Dersom studenter meldes på en spesifikk seksjon av emnet, skriv inn section_id til seksjonen her. Hvis ikke, la feltet være tomt. Hvis ingen section_id er spesifisert vil standardseksjonen for emnet brukes. Dersom en standardseksjon ikke eksisterer, vil en skapes automatisk uten en SIS-ID.
 • status*: Dette er hvordan du melder på, konkluderer, deaktiverer (gjør inaktiv), eller fjerner en påmelding til et emne. Merk som «aktiv» for å melde på en bruker til et emne, «fullført» for å konkludere en brukers påmelding i et emne, «inaktiv» for å deaktivere brukeren i emnet, og «slettet» for å fjerne en bruker fra et emne. Når i en 'inaktiv' tilstand, vil en student listes i emnedeltagere for instruktører, men de vil ikke kunne se eller delta i emnet frem til påmeldingen er aktivert.  
 • associated_user_id:  (Kun observatørrolle) Dette er en unik identifikator av brukeren og informasjonen (inkludert karakterer) som observatøren vil kunne se. Observatøren bør være påmeldt i samme emne/seksjonen som brukeren de skal observere. Feltet vil ignoreres for andre roller enn observatør.
 • limit_section_privileges: Dette er hvordan du designere det slik at påmeldingen lar brukeren kun se og bruke med brukeres påmelding i seksjonen gitt i course_section_id. Dette feltet er satt til false som standard. Begrense studenter fra å samhandle med seksjoner som kun påvirker Samarbeid, Chat, Personer og Samtaler. Under påmelding av instruktører og lærerassistenter, lar seksjonsbegrensninger brukere gi karakterer til studenter i de samme seksjon(er). Diskusjonstemaer og Sider påvirkes ikke av seksjonsbegrensninger og kan sees av alle studenter. Disse funksjonene kan begrenses ved å opprette innhold i emnegrupper.
 • merk: Slik velger du å sende et varsel til den/de påmeldte brukeren/brukerne når den/de er påmeldt i et emne.

group_categories.csv

Gruppekategorier lar deg organisere grupper i Canvas. En group_categories.csv lar deg opprette gruppekategorier på konto- eller emnenivå. I brukergrensesnittet, er gruppekategorier kalt gruppesett.

Last ned en prøvefil for group_categories.csv med følgende gruppekategorier:

 • Administratorgrupper
 • Designergrupper
 • Historieprosjektgrupper

Obligatorisk felt* | Klisterfelt^

 • group_category_id: Dette er identifikatoren som brukes til å referere til gruppekategorien. Identifikatoren må ikke endres for gruppekategorien, og må være globalt unik.
 • account_id: Dette er identifikatoren som knytter gruppekategorien til en konto (lagt til i accounts.csv). Hvis ingen konto eller emne spesifiseres, vil gruppen knyttes til rot-kontoen.
 • course_id: Dette er identifikatoren som knyttes til gruppekategorien til et emne (legges til i courses.csv). Hvis ingen emne eller konto spesifiserer, vil gruppen knyttes til rot-kontoen.
 • category_name*^: Dette er navnet på gruppekategorien.
 • status*: Dette er statusen til gruppekategorien. Merk som aktiv for å opprette gruppekategorien eller slett for å slette gruppekategorien.

groups.csv

En gruppe kan brukes til å gi samarbeidsmuligheter for studenter, instruktører, administratorer eller andre brukere. En groups.csv gir deg mulighet til å opprette emnenivå og kontonivå grupper. Grupper lastet opp gjennom SIS kan kun oppdateres eller slettes gjennom SIS.

Last ned en prøve av groups.csv fil med de følgende gruppene:

 • Administratorer
 • Mattelærere
 • Designere

Obligatorisk felt* | Klisterfelt^

 • group_id*: Dette er den unike identifikatoren brukt for å referere gruppen din. Dette må ikke endres for gruppen, og må være globalt unik.
 • group_category_id: Dette er identifikatoren for gruppekategorien (lagt til i group_categories.csv) der du legger til en gruppe. Hvis ingen gruppekategori spesifiseres, vil gruppen plasseres i standard gruppekategori for definert konto eller emne. Hvis ingen gruppe spesifiseres, vil gruppen plasseres i standard gruppekategori for rot-kontoen.
 • account_id: Dette er identifikatoren som fester gruppen til en konto (lagt til i accounts.csv). Dersom ingen er spesifisert, vil gruppen festes til rotkontoen.
 • course_id: Dette er identifikatoren knytter gruppen til et emne (lagt til i courses.csv). Hvis ingen emne eller konto spesifiserer, vil gruppen knyttes til rot-kontoen.
 • name*^: Dette er navnet på gruppen.
 • status*: Dette er statusen til gruppen. Merk som «tilgjengelig» for å konfigurere gruppen åpen for medlemmer, eller «slettet» for å slette gruppen.

groups_membership.csv

Et medlemskap i en gruppe lar brukere samarbeide på aktiviteter i Canvas. Et groups_membership.csv lar deg legge til eller fjerne brukere fra grupper du har opprettet via groups.csv i bulk.

Last ned en prøve av groups_membership.csv fil med de følgende gruppemedlemskap:

 • 1 godkjent bruker i admin-gruppen
 • 1 godkjent bruker i mattelærer-gruppen
 • 1 slettet bruker i mattelærer-gruppen

Påkrevde felt*

 • group_id*: Dette er den unike identifikatoren brukt for å referere gruppen din (lagt til i groups.csv).
 • user_id*: Dette er den unike identifikatoren til brukeren du vil legge til gruppen (lagt til i users.csv).
 • status*: Dette er statusen til brukerne i gruppen. Merk som «akseptert» for å legge en bruker til en gruppe, eller «slettet» for å fjerne en bruker fra en gruppe.

xlists.csv

Krysslisting lar deg flytte seksjoner til et annet emne. En xlist.csv-fil lar deg kryssliste seksjoner inn i eksisterende emner og skape et seksjonshierarki.

Det er forventet at seksjons-IDer allerede eksisterer og allerede refererer til andre emne-IDer. Dersom en seksjons-ID er gitt i denne filen, vil den fjernes fra sin eksisterende emne-ID til en ny emne-ID, slik at dersom det nye emnet fjernes eller krysslistingen fjernes, vil seksjonen gå tilbake til den forrige emne-IDen. Dersom xlist_course_id ikke refererer til et eksisterende emne, vil det bli opprettet. Dersom du ønsker mer informasjon om det krysslistede emnet, vennligst gjøre det i courses.csv.

Last ned en prøve av xlists.csv fil med de følgende emnene og seksjonene:

 • 4 aktive seksjoner fra «ACCT300 - Kostnadsregnskap» emne krysslistet inn i «ACCT310 - Driftsregnskap» emne

Påkrevde felt*

 • xlist_course_id*: Dette er identifikatoren til det nye emnet (lagt til i courses.csv).
 • section_id*: Dette er identifikatoren til den nye seksjonen (lagt til i courses.csv).
 • status*: Dette er statusen til seksjonen. Merk som «aktiv» for å gjøre seksjonen eller «slettet» for å fjerne seksjonen.

user_observers.csv

Observatørrollen kan brukes til å melde opp foreldre og knytte dem til en student, og la de se studentens karakterer og emne-interaksjoner. En user_observers.csv lar deg melde opp og knytte observatører til hver av de utpekte studentenes påmeldinger.

Last ned en prøve av user_observers.csv fil med de følgende påmeldinger:

 • 2 aktive observatører
 • 1 slettet observatør

Påkrevde felt*

 • observer_id*: Dette er en unik identifikator av observatøren (lagt til i user_id i users.csv).
 • student_id*: Dette er en unik identifikator av studenten(lagt til i user_id i users.csv).
 • status*: Dette er statusen til observatøren. Merk som «aktiv» for å melde på observatøren for hver av studentenes påmelding eller «slettet» for å fjerne alle observatørens påmeldinger.

logins.csv

Login.csv lar deg opprette eller oppdatere påloggingsinformasjon for brukere. Pålogging kan bare legges til eksisterende brukere. Pålogginger kan fjernes med users.csv.

Last ned en prøvefil for logins.csv med tre brukerpålogginger.

Obligatorisk felt* | Klisterfelt^

 • user_id*: Dette er den unike identifikatoren til brukeren (henvist under enrollments.csv). Verdien må ikke endres for brukeren og må være unik for alle brukere. Kalt SIS-ID i Canvas-brukergrensesnittet.
 • integration_id: Dette er en sekundær unik identifikator som er passende for komplekse SIS-integreringer. Verdien må ikke endres for brukeren og må være unik for alle brukere. Dette feltet skal være blankt når brukere slås sammen med matchende integrerins-id.
 • login_id*: Dette er navnet som brukeren bruker til å logge på Canvas. For konfigurerte verifikasjonstjenester, som LDAP, vil dette være brukernavnet fra det eksterne systemet.
 • password: Dette er passordet som brukes til å logge på Canvas. Dette feltet bør ikke fylles ut for kontoer konfigurert til LDAP eller SSO.
 • ssha_password: Dette er et passord opprettet med et forhåndsbufret SSHA-opprettelsesskjema.
 • authentication_provider_id: Innloggingen som er tilknyttet denne autentiseringsleverandøren.
 • existing_user_id^: Dette er brukerens SIS-ID som funnet i users.csv.
 • existing_integration_id^: Dette er brukerens integrerings-ID som funnet i users.csv.
 • existing_canvas_user_id^: Dette er brukerens Canvas-ID.
 • root_account: Dette er domenekontoen for brukeren.
 • e-post: Dette er brukerens e-postadresse.

Merknader:

 • Én av existing_user_id, existing_integration_id eller existing_canvas_user_id er påkrevd for en vellykket logins.csv.
 • Feltet root_account er påkrevd for å identifisere brukere i en pålitelig konto (f.eks ved kryss-listing av brukere på tvers av kontoer innenfor en pålitelig konto).

admins.csv

Admins administrerer innstillinger for en hel konto eller underkonto. En admins.csv gir deg mulighet til å utpeke brukere i Canvas som konto-administratorer eller andre egendefinerte konto- eller underkonto-roller.

Last ned en prøve av admins.csv fil med følgende admin:

 • 2 aktive konto-admin
 • 1 slettet kontoadministrator
 • 2 aktive egendefinerte kontoroller

Påkrevde felt*

 • user_id*: Dette er den unike ID-en til brukeren du vil utpeke som admin (lagt til i users.csv).
 • account_id*: Dette er den unike identifikatoren for kontoen der du vil at administrasjonen skal oppholde seg (lagt til i accounts.csv). Hvis denne kolonnen er tom, vil brukeren bo i rotkontoen. Denne kolonnen er alltid nødvendig, selv om verdien er tom.  
 • role_id*: (nødvendig om rolle mangler) Dette er ID-en til rollen, enten som standard-ID eller tilpasset ID definert av kontoen.
 • role*: (nødvendig om role_id mangler) Dette er navnet på rollen, enten som standard konto admin-rolle eller tilpasset rolle definert av kontoen. Om du legger til en admin-konto, formater feltet for å lese '«AccountAdmin»'. Om du legger til en tilpasset rolle, formater feltet nøyaktig som den vises i Canvas UI.
 • status*: Dette er statusen til admin. Merk som «aktiv» for å opprette en admin eller «slettet» for å fjerne en admin.
 • root_account: Dette er domenet til kontoen for å søke etter brukeren.

change_sis_id.csv

En SIS-ID er en unik identifikator for et objekt i Canvas. En change_sis_id.csv lar deg masse-endre SIS-ID for eksisterende kontoer, semestre, emner, seksjoner, grupper eller brukere.

Last ned en prøve av change_sis_id.csv fil med følgende SIS ID-endringer:

 • 1 bruker SIS-ID endre
 • 1 emne SIS-ID endre
 • 1 semester SIS-ID endre

Påkrevde felt*

 • old_id*: Dette er den nåværende SIS-ID til objektet.
 • new_id*: Dette er ønsket SIS-ID for objektet. Den nye SIS-ID-en må for tiden være unik for objekttypen og rotkontoen.
 • type*: Dette er typen objekt. Type kan være konto, semester, emne, seksjon, gruppe eller bruker.