Hvordan legger jeg til seksjoner til et emne som admin?

Du kan legge til en seksjon til emnet ved å redigere emneinnstillingene i Canvas. Seksjoner hjelper ved å dele opp studenter innen et emne, og tilbyr seksjonspesifikke valg som varierende frister for oppgaver, diskusjoner eller tester. Seksjoner kan også vise for hver student innen emnet Folk-siden og karakteroversikten.

Seksjoner kan også lages for studenter som trenger ekstra tid på et emne, for eksempel hvis studenten ikke har fullført.

Merknad: Seksjoner kan legges til av din institusjons studentinformasjonssystem (SIS). Noen emneseksjoner har nok blitt opprettet allerede.

Åpen konto

Åpen konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1] og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne emner

Åpne emner

I Kontonavigering, klikk på Emner (Courses)-lenken.

Merknad: Når du åpner en konto lander kontoen automatisk på emnesiden.

Finn Emne

Finn Emne

Bruk filteret og søkevalget for å finne emnet i kontoen.

Åpne innstillinger

I emnelistene, klikk på emneikonet Innstillinger (Settings).

Åpne seksjoner

Åpne seksjoner

Klikk på seksjoner-fanen (Sections).

Legg til en seksjon

Legg til en seksjon

I seksjonsfeltet [1], skriv inn navnet på den nye seksjonen. Klikk på Legg til seksjon (Add Section)-knappen [2].

Legg til SIS-ID

Vis seksjon

Hvis du må legge til eller redigere en SIS-ID, klikker du på navnet på seksjonen.

 

Rediger seksjon

Klikk på tasten Rediger seksjon (Edit Section).

Rediger seksjon

Skriv inn eller rediger SIS-ID-en i feltet SIS ID [1]. Klikk på tasten Oppdater seksjon (Update Section) [2].

Vis seksjon

Vis seksjon

Vis seksjonen i faget.

Du kan også velge å endre seksjon begynnelser og sluttdato om nødvendig.

Du kan legge til tilleggs-seksjoner om nødvendig. Flere seksjoner er organisert alfabetisk.

Merknad: Seksjoner med SIS-ID-er viser også seksjonens SIS-ID på siden Emneseksjoner.