Hvordan konfigurerer jeg en LTI-nøkkel for en konto?

Som administrator kan du konfigurere en LTI-nøkkel fra siden Utviklernøkler. LTI-nøkler kan brukes til å aktivere en ekstern app som støtter IMS Global LTI 1.3 og LTI Advantage.

Når dette rammeverket støttes av en verktøyleverandør, kan administratorer administrere alle konfigurasjonsdata for LTI-verktøy direkte på siden for utviklernøkler. LTI kan deretter bli lagt til en konto eller et emne via en tilknyttet klient-ID. Spesifikke spørsmål om en leverandørs integrasjon eller potensielle integrasjon med LTI 1.3- og LTI Advantage-rammeverket skal sendes direkte til leverandøren av verktøyet.

Merknader:

  • Utviklernøkler er en konto-tillatelse. Kan du ikke se lenken til utviklernøkkelen i konto-navigering, er ikke denne tillatelsen aktivert for din brukerkonto.
  • Deaktivering eller sletting av LTI-nøkkelen fjerner programinstallasjonene.
  • Vil du ha mer informasjon om LTI-integrasjoner kan du gå til API-siden for introduksjon av eksterne verktøy.

Åpne konto

Åpne konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne utviklernøkler

Åpne utviklernøkler

I Kontonavigering, klikk på lenken Utviklernøkler (Developer Keys).

Legg til LTI-nøkkel

Legg til LTI-nøkkel

Klikk på tasten Legg til utviklernøkkel (Add Developer Key) [1]. Klikk deretter på alternativet Legg til LTI-nøkkel (Add LTI Key) [2].

Angi LTI-innstillinger

Angi LTI-innstillinger

Angi innstillingene for LTI-nøkkelen:

  • Nøkkelnavn [1]: Navnet på selskapet eller det eksterne verktøyet.
  • Eierens epost [2]: E-postadressen til personen som eier det eksterne verktøyet.
  • Omdirigerings-URI-er [3]: Omdirigerings-URI-data må leveres av verktøyleverandøren. Hvis du velger konfigurasjonsmetoden Lim inn JSON, vil feltet Omdirigerings-URI (Redirect URI) fylles ut automatisk når du har angitt LTI 1.3-konfigurasjonen.
  • Merknader [4]: Eventuelle merknader om LTI-nøkkelen, for eksempel årsaken til at den har blitt opprettet.

Velg konfigurasjonsmetode

Klikk på rullegardinmenyen Metode (Method) for å velge metoden du ønsker å bruke til å konfigurere LTI-verktøyet med.

 

Angi detaljer for manuell innlegging

Angi detaljer for manuell innlegging

Klikk på alternativet Manuell innlegging (Manual Entry) [1] for å manuelt legge inn detaljene for LTI-nøkkelen.

Hvis verktøyleverandøren ber om at verktøyet skal konfigureres via manuell innlegging, må de oppgi opplysninger for å fylle ut de obligatoriske feltene. Obligatoriske felter er tittel [2], beskrivelse [3], URL-adresse for mållenke [4], URL-adresse for initiering av tilkobling til OpenID [5] og JWK-metode [6]. JWK-metoden kan settes til offentlig JWK eller offentlig JWK URL.

Du kan også angi ikke-obligatoriske opplysninger for LTI Advantage-tjenester [7], tilleggsinnstillinger [8] og plasseringer [9]. Alle elementer som er valgt i feltet Plasseringer (Placements), vises som LTI-innstillingselementer [10].

Merknader: 

  • Hvis LTI-leverandøren ikke kan oppgi informasjonen for de obligatoriske feltene, kan det være lurt å konfigurere verktøyet via alternativet Lim inn JSON eller Angi URL.
  • LTI-nøkler som er opprettet uten ikoner i rediger-knapp i redigeringsprogrammet, viser automatisk et standardikon med første forbokstav i verktøyets navn i Rich innholdsredigering.
  • Hvis du vil ha LTI som en type innlevering av oppgave, velger du plasseringstypen Valg av type innlevering av oppgave.  

Angi JSON-detaljer

Klikk på alternativet Lim inn JSON (Paste JSON) [1] for å lime inn JSON-formatering for LTI 1.3-konfigurasjon.

Angi deretter JSON-formateringen i feltet LTI 1.3-konfigurasjon (LTI 1.3 Configuration) [2].

Angi JSON-URL

Klikk på alternativet Angi URL (Enter URL) [1] for å angi en JSON-URL. Angi deretter JSON-URL-en i feltet JSON URL [2].

Lagre LTI-nøkkel

Lagre LTI-nøkkel

Klikk på tasten Lagre (Save) for å lagre LTI-nøkkelen.

Vis LTI-nøkkel

Vis LTI-nøkkelen [1]. LTI-nøkler indikeres av ikonet Eksternt verktøy (External Tool) [2].

Hver LTI-nøkkel inkluderer en klient-ID [3]. Kopier eller skriv ned klient-ID-en for å aktivere det eksterne verktøyet fra kontoinnstillinger eller for å dele det med brukere for å aktivere verktøyet i et emne.