Hvordan administrerer jeg utviklernøkler for en konto?

Som admin, kan du administrere utviklernøkler for rotkontoer. Du kan administrere statusen for individuelle utviklernøkler og kontrollere direkte tilgang til bestemt API-sluttpunkt for tredjepart verktøy.

Nylig opprettede utviklernøkler står som standard av i en konto.

Merknader:

  • Utviklernøkler er en konto-tillatelse. Kan du ikke se lenken til utviklernøkkelen i konto-navigering, er ikke denne tillatelsen aktivert for din brukerkonto.
  • Selv om nye nøkler er deaktivert når de opprettes, er nøkler som er opprettet før 14. Juli 2018 slått på som standard for å forsikre uhindret tilgang.
  • Instructure anmelder ikke leverandører før utstedelse av globale utviklernøkler, selv om bestemt leverandørinformasjon kreves. Du bør gå over listen med arvet nøkler for å forsikre at kun institusjon-godkjente nøkler er aktive. For å fastslå hvilke utviklernøkler som blir brukt i en konto, kjør rapporten Utviklernøkler.
  • Konsortium -administratorer kan redigere utviklernøkler i overordnede kontoer for å synkronisere endringer til alle tilknyttede verktøy som er installert i en hvilken som helst underordnet konto.

Åpne konto

Åpne konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne utviklernøkler

Åpne utviklernøkler

I Kontonavigering, klikk på lenken Utviklernøkler (Developer Keys).

Åpne utviklernøkler

Siden utviklernøkler går som standard til kontofanen, der du kan se utviklernøkler for kontoen din. Kontosiden viser filteret Alle [1], som viser alle kontoutviklernøklene. Du kan også velge mellom visning av Alle , LTI-nøkler og API-nøkler.

Skal du søke etter en kontonøkkel, kan du skrive inn et navn, en epost eller en ID i feltet Søk etter navn, epost eller ID (Search by name, email or ID) [2].

Hver nøkkel viser navn (name) [3], eierens e-post (owner’s email) [4], detaljer (details) [5], statistikk (stats) [6], type (type) [7], og stat (state) [8].

Hvis en nøkkel har blitt konfigurert som en LTI-nøkkel, vil Type-kolonnen vise Eksterne Verktøy ikonet [9].

Vise arvet nøkler

For å se arvet nøkler assosiert med kontoen din, klikk på fanen « Arvet » (Inherited) [1].

Som standard viser den arvede siden filteret Alle [2], som viser alle arvede kontoutviklernøklene. Du kan også velge mellom visning av Alle , LTI-nøkler og API-nøkler.

Skal du søke etter en arvet nøkkel, kan du skrive inn navn eller ID i feltet Søk etter navn eller ID (Search by name or ID) [3].

Arvet nøkler er nøkler som er opprettet og administrert på globalt nivå av Canvas. Du kan administrere statistikk til arvet nøkler for kontoen din. Men, om en nøkkel er grå [4], er den aktivert globalt og kan ikke endres på en bestemt kontonivå.

Merknad: For at søkeresultatene skal vises, må du skrive inn minst tre tegn i søkefeltet.

Administrere utviklernøkler

For å deaktivere en nøkkel, klikk vippeknappen til «Av »(Off)-posisjonen [1]. For å redigere en nøkkel, klikk på ikonet « Rediger » [2]. For å slette nøkkelen, klikk på ikonet « Slett » (Delete) [3].

Vise bekreftelsemeldinger

Vise bekreftelsemeldinger

Når det gjøres endringer i en utviklernøkkel, vises en bekreftelsesmelding. Klikk på tasten OK [1] for å bekrefte slettingen. Klikk på Avbryt-knappen (Cancel) [2] for å avbryte endringene.

Vise deaktiverte nøkler

Når en nøkkel er deaktivert, er nøkkelen inaktiv. Deaktiverte nøkler vises med vippeknappen « Av » (Off) [1]. For å aktivere en nøkkel på nytt, klikk vippeknappen til « På » (On)-posisjon [2].

Legg til utviklernøkkel

For å legge til en utviklernøkkel, klikk på tasten « Legg til utviklernøkkel » (Add Developer Key).

Rediger LTI-nøkkel

For å redigere en LTI-nøkkel, klikk på ikonet « Rediger ».

Oppdater omdirigerings-URI

For å oppdatere Omdirigerings-URI-er (Redirect URIs)-feltet etter å ha endret JSON for en LTI-nøkkel, klikk på Synk URI-er (Sync URIs)-knappen. Hvis Omdirigerings-URI-er (Redirect URIs)-feltet er tomt, fylles det ut automatisk fra innlimt JSON.