Hvordan sletter jeg en innlevering av en filopplastingsoppgave som administrator?

Som administrator kan du slette en students oppgaveinnlevering i SpeedGrader. Slik kan du behandle uegnede innleveringer eller innleveringer som ellers må fjernes fra et emne.

Merknader:

  • Alternativet for å slette oppgaveinnleveringer er bare tilgjengelig for administratorer som har fått tillatelsen Brukere – Opptre som-tillatelse.
  • Bare innleveringer av filopplastingsoppgaver kan slettes av en administrator.

Åpen konto

Åpen konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1] og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne emne

Du kan bruke emnefilteret [1] eller søkevalget [2] for å finne emnet i kontoen.

Klikk på navnet til emnet du ønsker å åpne [3] for å åpne et emne.

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I Navigering på emner, klikk på Oppgaver (Assignments)-lenken.

Åpne oppgave

Klikk på navnet på oppgaven.

Åpne SpeedGrader

Klikk på SpeedGrader-lenken.

Slett innlevering

Finn lenken til innleveringsfilen [1]. Klikk deretter på Slett (Delete)-ikonet [2].

Bekreft sletting

Bekreft sletting

Klikk på OK-knappen-knappen for å bekrefte at du vil slette innleveringsfilen.

Vis slettet fil

Etter at filen er slettet, vises en melding i SpeedGrader for å informere faglærerne om at filen er slettet [1].  Innleveringsfilen er også erstattet av File_Removed.pdf [2].