Hvordan viser jeg påmeldingene til en bruker i konto?

Som administrator kan du se alle emne-, gruppe- og kontopåmeldinger for en bruker i kontoen din.

På denne siden kan du også raskt fjerne en bruker fra et emne, en gruppe eller en konto, hvis det er nødvendig. På kontonivå har det å fjerne en bruker fra et emne eller en gruppe samme resultat som å fjerne en påmelding til et emne, bortsett fra at du kan fjerne brukeren fra flere emner eller grupper samtidig.

Påmeldinger administreres vanligvis automatisk i Canvas gjennom CSV-filer fra studentinformasjonssystemet.  Hvis faglærerne har tillatelse til å legge til eller fjerne brukere, kan påmeldinger imidlertid administreres manuelt av en faglærer.

Merknad: CSV-filer for SIS-påmelding som inkluderer start_date- og end_date-verdier, overstyrer semesterdatoer, emnedatoer og seksjonsdatoer.

Åpne konto

Åpne konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne Personer

Åpne Personer

I kontonavigering, klikk på lenken Personer (People).

Finn bruker

Bruk filteret og søkealternativer til å finne brukeren i kontoen.

Åpne brukerprofil

Åpne brukerprofil

I søkeresultater, klikk på brukerens navn.

Vise påmeldinger

Påmeldinger finner du i seksjonen Påmeldinger (Enrollments). Påmeldinger deles inn i emner [1] og grupper [2].

Hvis en bruker er lagt til i en konto, vil seksjonen Påmeldinger også vise en liste over kontoer der brukeren befinner seg [3].

Vis detaljer for emne

Seksjonen Emner viser alle emnene der brukeren er påmeldt.

Hvert emne inneholder emnenavnet [1], terminen der emnet ligger [2], brukerens påmeldingsstatus [3] og brukerens rolle [4].

Klikk på navnet på emnet for å få tilgang til emnet.

Se Gruppe-detaljer

Se Gruppe-detaljer

Seksjonen Grupper viser alle gruppene der brukeren er påmeldt.

Hver gruppe inneholder gruppenavnet [1] og navnet på emnet eller kontoen der gruppen befinner seg [2].

Klikk på navnet på gruppen for å få tilgang til gruppen.

Merknad: Hvis du vil fjerne en bruker fra en gruppe, må du åpne kontoen eller emnet og administrere brukerens påmelding.

Se Konto-detaljer

Se Konto-detaljer

Konto-seksjonen viser alle kontoene der brukeren er påmeldt som en kontoadministrator.

Klikk på navnet på kontoen for å få tilgang til kontoen.

Fjern bruker

Fjern bruker

Hvis du vil fjerne en bruker fra et emne, en gruppe eller en konto, må du finne den aktuelle seksjonen i listen over påmeldinger. Ved siden av emne, gruppe eller konto der du ønsker å fjerne brukeren, klikker du på ikonet Slett (Delete) [1] og deretter på tasten OK [2]. Brukeren vil ikke lenger ha tilgang til emne, gruppe eller konto.