Hvordan er den hierarkiske strukturen for en Canvas-konto?

Uttrykkene konto og underkontoer er organisatoriske enheter i Canvas. Alle forekomster av Canvas har muligheten til å inneholde et hierarki av kontoer og underkontoer, men begynner med kun en konto ( referert til som rot-kontoen). Kontoer inkluderer underkontoer, emner og seksjoner, og alle kan legges til manuelt i Canvas, via APL eller via SIS-import.

Vis hierarki

Institusjoner kan opprette hierarkisk struktur som passer best til deres institusjon. Brukere med en admin-rolle kan bli tildelt bestemte underkontoer med bestemte tillatelser på kontonivå.

Tillatelser på kontonivå er normalt bestemt på Rot-konto til admin og går nedover i hierarkiet, men aldri opp. Admin i en underkonto kan endre tillatelser på kontonivå for sine underkontoer. Admin i en konto har administrative rettigheter innen den kontoen i tillegg til alle underkontoer i den kontoen. I tillegg kan en admin flytte et emne innen en underkonto, men de kan ikke flytte en konto mellom underkontoer om ikke de også har admin-rettigheter i foreldre-kontoen i hever underkonto.

Med unntak av semester, SIS-import, autentisering og noen få kontoinnstillinger, kan de fleste kontoinnstillinger til admin endres eller, med tanke på tillatelser, overkjørt i en underkonto. For mer informasjon om tillatelser på kontonivå, se Canvas kontonivå-tillatelser PDF.

Vis underkontoer

Underkontoer er ofte brukt for å behandle tillatelser og organisatorisk hierarki innen en institusjon. Mange institusjoner bestemmer underkontoens organisatoriske hierarki som speiler SIS eller registreringssystemet. Underkontoer kan for eksempel opprettes for individuelle høyskoler innen et universitet eller for flere skoler innen et distrikt. Underkontoer kan også opprettes innen underkontoer, som når en høyskole deles opp i institutt som deles opp i programmer, eller en skole som deles opp i trinn som deles opp i bestemte emner.

Vis underkontoer

Admin, andre Canvas-brukere og emner kan tildeles underkontoer. En bruker har forskjellige roller i hver underkonto. En dekan på en høyskole kan for eksempel også være lærer ved institusjonen og kan tildeles som admin i deres høyskole-konto og tildeles en lærer-rolle i en underkonto.

Underkontoer kan også bruker til å opprette og gi tilgang til spørsmålsbanker, læringsmål, rubrikker, vurderingsskalaer, rapporter og analyser.

Selv om semestre kan opprettes i underkontoer, oppretter mange institusjoner semestre ved rot-kontoen som kan brukes av bestemte underkontoen slik at hver kan ha forskjellig tilgangsdato.

Organiser kontoer basert på:

  • Avdelinger deretter semesterdatoer. For eksempel: Vitenskapsavdeling; Høsten 2012/Våren 2013/Sommer2013
  • Avdelinger deretter underavdelinger. For eksempel: Vitenskapsavdeling; Fysikk/Biologi/Kjemi
  • Avdelinger deretter underavdelinger deretter emnetype. For eksempel: Vitenskapsavdeling; Biologi; Oppmøte/Blandet/Nettbasert
  • Skole deretter klassetrinn. For eksempel: K12 skole; første klasse

Vis emner og seksjoner

Emner er lagt til en konto eller underkonto [1]. Emner er det virtuelle klasserommet der alt innhold er plassert og der studentbrukerne kan lære og kommunisere med instruktører og likesinnede.

Seksjoner er studentgrupper som er organisert for administrative grunner [2]. Når brukere er påmeldt et emne, er de faktisk påmeldt i en seksjon at det emnet. Det er mulig å plassere mer enn en seksjon i et emne, men det er ikke mulig å plassere en seksjon i en seksjon. Alle seksjoner av et emne deler samme innhold.

Hvis et emne blir undervist av en eller flere instruktører, kan seksjonene forbli under ett kurs hvis hver instruktør legges til sin respektive seksjon.

Seksjonsvalg

Seksjonsvalg

Hver seksjon kan ha sin egen forfallsdato for oppgaver, tester og diskusjoner. Et emne kan for eksempel ha seksjoner som treffes forskjellige dager i løpet av en uke eller i forskjellige formater (nettbasert eller oppmøte).

Seksjoner er også gunstig når lærerassistenter er tildelt for å hjelpe administrere emnene og se over vurderingene for en del av påmeldingene til emnet. Som del av SIS eller manuelle påmeldinger, kan du begrense studentene til kun se studenter i seksjonene deres. Instruktører kan også begrense studentene om du tillater dem å manuelt registrere brukere i sine egne emner.

Merknad: Admin og instruktører kan ikke begrense seksjoner fra tilgang til emnenavigering (dvs oppgaver, diskusjoner, tester osv). Hvis du ønsker å tildele bestemte oppgaver til enkeltseksjoner, kan dette gjøres fra Tildele til-feltet.