Hvordan bruker jeg Konsoll for feltadministrasjon?

Når du har logget inn, kan du bruke Konsoll for feltadministrasjon (Field Admin Console) til effektiv håndtering av saker og kundekunnskapsbaser (KB) for kontoene dine. Du kan også redigere profilinformasjonen din.

Merknad: Funksjonene til Konsoll for feltadministrasjon kan variere basert på konto og brukerinnstillinger. Basert på tillatelsene til rollen din er det ikke sikkert at du kan se eller bruke funksjonene som er beskrevet i denne leksjonen.

Vis Konsoll for feltadministrasjon

Startsiden for Konsoll for feltadministrasjon åpnes. Du kan bruke tastene som er vist på startsiden til å se Administratorguide for Canvas [1], Canvas utgivelsesnotater [2], idé-samtaler [3], kjente problemer [4], og produktblogger [5].

Startsiden viser også utestående forespørsler om oppdatering av kunnskapsbaser (KB) i listen Forespørsler om KB-oppdateringer [6].

Skal du søke i grensesnittet, skriver du inn søkeordene i feltet og klikker på tasten Søk (Search) [7].

Skal du se Canvas-guidene,, klikker du på lenken Canvas-guider (Canvas Guides) [8].

Åpne brukermeny

Skal du åpne brukermenyen, må du klikke på brukernavnet.

Vis brukermeny

Vis brukermeny

Fra brukermenyen kan du:

  • Gå tilbake til startsiden [1]
  • Se profilen din [2]
  • Administrere innstillinger [3]
  • Se kontoen din [4]
  • Opprette en ny sak [5]
  • Logge ut av konsollet [6]

Vise profil

Fra profilen din kan du se og redigere profilinformasjon, inkludert navn, e-post, tittel, avdeling og kontaktinformasjon. Klikk på tasten Rediger (Edit) [1] for å redigere profilen.

Klikk på ikonet Foto [2] for å redigere profilbildet.

Vise innstillinger

Fra Innstillinger-siden kan du administrere passord, språk, tidssone, språk og profilens synlighet.

Klikk på lenken Endre passord (Change Password) [1] for å endre passordet.

Klikk på feltet Språk (Language) [2] for å endre språket. Klikk på feltet Tidssone (Timezone) [3] for å endre tidssonen. Klikk på feltet Lokalitet (Locale) [4] for å endre lokalitet.

Under innstillingene Profilsynlighet (Profile Visibility) [5] kan du administrere hvem som skal kunne se informasjonen på profilsiden din. Klikk på rullegardinmenyen som tilsvarer profilinformasjonen din [6] for å tilpasse synligheten. Velg deretter om informasjonen er offentlig, begrenset til brukere som er pålogget, eller begrenset til medlemmer som har opprettet en konto.

Vis chat

Hvis institusjonen har Tier 1- eller 24x7-støtte, kan du kanskje chatte med en Canvas-støtteagent fra startsiden.

Klikk på tasten Canvas-støtte (Canvas Support) [1] for å åpne chattevinduet.

Skriv deretter inn navn [2], e-postadresse [3] og chatteemnet [4]. Klikk på tasten Begynn å chatte (Start Chatting) [5] for å starte chatten.

Vise saker

Klikk på fanen Saker (Cases) [1] for å vise sakene dine. Fra siden Saker kan du administrere saker på kontoen din.

Skal du se på en enkelt sak, kan du klikke på saksnummeret [2].

Vise makroer

Klikk på fanen Makroer (Macros) [1] for å vise kontomakroene dine. Med makroer kan feltadministratorer opprette en liste over endringer som kan brukes på saker med ett enkelt klikk.

Skal du opprette en ny makro, klikker du på tasten Ny (New) [2]. Klikk på tasten Utskriftsvisning (Printable View) [3] for å skrive ut makroene dine.

Vise kontoer

Klikk på fanen Kontoer (Accounts) [1] for å vise kontoene dine. Som standard viser Kontoer-siden alle kontoer du er autorisert til å se. Skal du filtrere kontoene som vises på siden, kan du klikke på ikonet Filtrere (Filter) [2]. Klikk på ikonet Fest (Pin) [3] for å feste et kontofilter som standardfilter.

Klikk på navnet til kontoen [4] for å se informasjon om en konto.

Vise kontoforekomstene mine

Klikk på fanen Mine Kontoforekomstene mine (My Account Instances) [1] for å vise kontoforekomstene dine. Som standard viser Mine kontoforekomster-siden alle kontoforekomster du er autorisert til å se.

Klikk på forekomstnavnet [2] for å se informasjon om en kontoforekomst.

Vis Kundekunnskapsbaser (Customer KBs)

Skal du vise kundekunnskapsbaser for kontoen din, kan du klikke på fanen Kundekunnskapsbaser (Customer KB).

Vis saksdashbord (Case Dashboard)

Klikk på fanen Saksdashbord (Case Dashboard) [1] for å vise saksdashbordet.

Fra saksdashbordet kan du se smultringdiagrammer for sakens opprinnelse [2], saksrolle [3], eskalert nivå [4], saksdrivere [5], berørte Canvas-komponenter [6] og ikke-Canvas-saker [7].

Klikk på lenken Vis rapport (View Report) [8] for å se detaljerte rapporter om et dashbord-element.

Vil du vite mer om tilgjengelige alternativer for feltene til Canvas-komponenter, kan du se ressursdokumentet Canvas-komponent (Canvas Component).

Vis rapporter

Klikk på fanen Rapporter (Reports). [1] for å se saksrapporter i listevisning.

Klikk på navnet på rapporten [2] for å se en rapport.