Hvordan kjører jeg oppmøterapporter for en konto?

Du kan kjøre rapporter for å se gjennom deltakelsesinformasjon for en undergruppe av emnene og studentene i kontoen. Denne rapporten sendes til e-posten din, der den kan lastes ned som en CSV-fil (kommaseparert verdi).

Den nedlastede CSV-rapporten viser alt innhold i en liste. Rapportene inneholder alltid følgende datafelter: Emne-ID, SIS-emne-ID, emnekode, emnenavn, lærer-ID, lærernavn, student-ID, studentnavn, undervisningsdato, oppmøte og tidsstempel.

Oppmøtemerker inkluderes i kontorapporter hvis de er opprettet i kontoen og har blitt tildelt studenter. I tillegg vil merkene bare inkluderes hvis de ble satt innenfor tidsrammen du angir i rapporten. Hvis du vil se merker for rapporter i en underkonto, må du be om rapporten fra underkontoen. Hvis en faglærer for eksempel har registrert et merke på en student som har blitt opprettet i et emne eller på en underkonto, vises ikke merket i rapporten når det eksporteres fra kontoen.

Du kan generere rapporter for hele emnet, eller du kan generere rapporter basert på bestemte studenter eller emner. Hvis du vil finne et emne eller en student-ID, kan du gå til Folk-siden, klikke på navnet til en student, så vil både emne- og student-ID-en vises i nettleserens URL-adresse (f.eks. courses/XXXXXX/users/XXX).

Merknad: For å samle inn all nødvendig informasjon genereres det også en klargjøringsrapport når du ber om en oppmøterapport. Du kan se klargjøringsrapporten under fanen Rapporter i Kontoinnstillinger.

Åpen konto

Åpen konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne Oppmøte

Vis Oppmøte

Klikk på lenken Oppmøte (Attendance) i Kontonavigering.

Spesifiser rapportdata

Generer rapport

I kategorien Generer rapport kan du angi kriterier for rapporten. Hvis du lar feltene stå tomme, genereres rapporten for hele kontoen.

Du kan velge et datointervall for rapporten [1]. Du kan også filtrere etter SIS-emne-ID ID [2] eller SIS-student-ID [3].

Som standard fylles e-postfeltet [4] ut med e-postadressen din for å sende rapporten. Bekreft e-postadressen i feltet eller skriv inn en ny e-postadresse.

Kjør rapport

Klikk på tasten Kjør rapport (Run Report)

Klikk på tasten Kjør rapport (Run Report).

Vis melding

Vis rapportmelding (Report Notification)

En melding skulle vises hvis forespørselen har blitt sendt inn.

Vis epost

Du vil motta en epost med emnet Rapport om navneopprop, oppmøte (Roll Call Attendance Report). E-posten inneholder en lenke som gir deg tilgang til oppmøterapporten for de neste 24 timene. Når du klikker på lenken, kan du velge om du vil se eller laste ned rapportresultatene.