Hvordan oppretter jeg et tema for en konto ved bruk av Theme Editor?

Som admin kan du bruke Theme Editor for å opprette tilpassede temaer for institusjonen din. Temaer er opprettet fra eksisterende Canvas-maler. Ethvert tema påført på kontoen kan også påføres til alle underkontoer, selv om Theme Editor også kan brukes for å opprette temaer individuelle underkontoer. Når du har opprettet og lagret et tema, kan du redigere lagrede temaer når som helst. Du kan også opprette nye temaer basert på tidligere temaer. Lær hvordan du kan administrere lagrede temaer.

Se en video om Tema-redigering.

Tema-arving

Tilpasset merking er vert på kontonivå, og som standard arver alle underkontoer og de vedrørende emnene merkingen. Du kan derimot la underkontoer bruke Theme Editor; alle elementer som ikke er spesifikt endret vil fortsatt arves av kontonivå.

Brukerpåmeldinger hører til kontonivå og emnepåmeldinger hører til underkontonivå. En påmelding er opprettet når en bruker og et emne slås sammen. Dersom en bruker ikke er påmeldt i noen emner, vil dashbordet vise merking for kontoen. Algoritmen relateres også til sider ikke assosiert med et emne, inkludert brukerkontoer og innstillinger, kalender (Calendar) og samtaler (Conversations). Brukerdata er alltid plassert på kontonivå, og derfor kan de ikke arve merking fra underkonto.

Dersom en bruker er påmeldt i et emne i kontoen, vil dashbordet vise merking for kontoen. Dersom en bruker er påmeldt i et emne innen en underkonto, vil dashbordet vise merking for underkontoen. Dersom en bruker er påmeldt i et emne innen flere underkontoer, eller dersom et av emnene er i kontoen, vil dashbordet vise merking for kontoen.

Komponenter av Theme Editor

For detaljer om komponenter av Theme Editor, inkludert komponenter som vises i Canvas-apper, se ressursdokumentet Canvas Theme Editor komponenter. For hjelp med bildemaler, se ressursdokumentet Canvas Theme Editor bildemaler. Logoer, bilder og vannmerker er ikke synlig for brukere som aktiverer høykontraststil-funksjonsvalget i brukerinnstillingene.

CSS/JS-filer

Tilpasset Cascading Style Sheets (CSS) eller JavaScript (JS)-filer er ikke påkrevd, men overskrivingsfiler støttes også i Theme Editor. CSS/JS-filfunksjonalitet må aktiveres av din Kundesukessadministrator (Customer Success Manager). Før opplasting av CSS eller JS-filer, vennligst vær klar over de tilknyttede risikoene, slik som at tilpassede filer kan forårsake tilgangsproblemer eller konflikter med fremtidige Canvas oppdateringer. Lær mer om tilpassede CSS-/JS-restriksjoner.

 

Merknader:

  • Theme Editor er ikke tilgjengelig for gratis-for-lærere kontoer.
  • Dersom du er en underkonto administrator, og temalenken ikke er synlig i kontonavigering (Account Navigation), har ikke temaer blitt aktivert for underkontoer. Dersom CSS/JS-opplastingsfanen ikke er synlig, har filopplastinger ikke blitt aktivert for underkontoer.
  • For å forhåndsvise Temaeditor-merkevaren, må du slå av Høy kontrast UI.
  • Som standard arver underordnede konsortiumkontoer temaet som er brukt i overordnet konto. En underordnet konsortiumkonto kan imidlertid opprette et nytt tema for den underordnede kontoen.

Åpen konto

Åpen konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne tema

Åpne temaredigering

I Kontonavigering, klikk på Tema (Themes) lenken.

Merknad: Dersom et underkonto-tema har blitt aktivert, inkluderer også hver underkonto en Tema (Themes) -lenke. For å åpne Theme Editor for en underkonto, klikk på lenken underkontoer (Sub-Accounts) for å finne og åpne underkonto, og så klikke på underkontoens Tema (Themes) lenke.

Åpne temamal

Dersom du ikke har et Canvas-tema for din konto, bruk en mal for å opprette et nytt tema. Du kan velge fra standard Canvas-malen, en minimalistisk mal, eller en State U. mal. Dersom du kundesuksessadministrator (Customer Success Manager) har aktivert det K12-spesifikke funksjonsvalget, vises også K12-temaet som en mal.

For å opprette et nytt tema, hold musen over en mal og klikk på åpne i Theme Editor (Open in Theme Editor)-knappen [1], eller klikk på legg til tema (Add Theme)-knappen [2] og velg en mal fra listen.

Åpne lagret tema

Åpne lagret tema

Dersom du har tidligere opprettet og lagret et tema, kan du redigere lagrede temaer når som helst. Lagrede temaer vises i mine temaer (My Themes)-seksjonen. For å åpne et lagret tema, hold musen over navnet til temaet og klikk på åpne i Theme Editor (Open in Theme Editor)-knappen [1].

For å opprette et nytt tema basert på et lagret tema, klikk på legg til tema (Add Theme)-knappen [2], og velg navnet på det lagrede temaet fra listen [3]. Dette valget hjelper deg å unngå overskriving av tidligere lagrede temaer.

Vis Theme Editor

Theme Editor viser en forslagsside for å forhåndsvise merkingen. Disse komponentene vil endres med fargene og merkingen som du legger til ved bruk av Theme Editor.

Vis CSS/JS opplastingsfane

Vis CSS/JS opplastingsfane

Dersom tilpassede CSS eller JavaScript overskrivingsfiler er aktivert for din konto, vil Theme Editor sidepanelet vise en redigeringsfane (Edit) [1] og en opplastingsfane (Upload) [2]. Theme Editor går automatisk til redigeringsfanen (Edit) og viser alle komponentene til Theme Editor. Opplastingsfanen (Upload) lar deg laste opp tilpassede filer.

Finn komponenter

Finn komponenter

Theme Editor har fire komponentgrupper: Global merking, global navigering, vannmerker og andre bilder, og innloggingsskjermen. Som standard viser Theme Editors sidepanelet den globale merkegruppen.

Finn komponenten du vil tilpasse. Du kan utvide og lukke grupper ved å klikke på pilikonet ved siden av gruppeheaderen.

Velg farge via CSS

Velg farge via CSS

Standardverdien for hver komponent blir falmet inn i tekstfeltet.

For å spesifisere fargekomponenten, finn komponenttekstfeltet, og legg til en ny CSS-farge. Du kan legge til farger via hex-kode, RGB-verdi, eller gyldig fargenavn.

Merknad: Farger vil konverteres og vises som hex-koder.

Velg farge via fargevelgeren (Color Selector)

Velg farge via fargevelgeren (Color Selector)

I nettlesere som støtter normal fargeinput, kan fargevelgeren brukes til å velge en verdi. Finn komponenten og klikk på fargeboksen. Fargevelgeren vil vises i et nytt vindu.

Velg farge

Velg farge

Velg en farge i fargevelgervinduet [1]. Når en farge blir valgt, viser komponenten en ny farge i boksen [2]. Komponentenes hex-farge oppdateres også med den nye fargeverdien.

Legg til bilder

Legg til bilder

For komponenter som krever bilder, finn komponenten og klikk «velg bilde (Select Image)». Bildebeskrivelsen vil inkludere støttede filtyper.

Forhåndsvisningstema

Forhåndsvisningstema

For å forhåndsvise temaet, klikk på forhåndsvis endringene dine (Preview Your Changes)-knappen.

Canvas vil generere en forhåndsvisning for komponenter basert på dine malendringer. Om nødvendig, gjør ekstra endringer og forhåndsvis temaet ditt igjen.

Lagre tema

Lagre tema

Når du er fornøyd med endringene, lagre temaet ved å klikke på lagre tema (Save Theme)-knappen.

Opprett temanavn

Opprett temanavn

Dersom du endret et tema fra en mal, vil Theme Editor opprette en kopi av temaet. Maler kan ikke redigeres direkte. I temanavnfeltet [1], skriv inn et navn for temaet ditt. Klikk på lagre tema (Save Theme)-knappen [2].

Merknad: Dersom du har tidligere lagret et tema, vil lagring av temaet overskrive den forrige versjonen av temaet, og bruke det samme temanavnet.

Bruk tema

Bruk tema

For å bruke temaet på kontoen din, klikk Bruk tema (Apply theme) [1].

For å gå ut av temaet og gå tilbake temasiden, klikker du på Lukk (Exit)-knappen [2]. Du kan lukke temaet og påføre den til kontoen når som helst.

Verifiser tema-søknad

For å bruke temaet på hele kontoen din, klikk på «OK» [1]. For å gå tilbake til Theme Editor, trykk på «Cancel» [2].

Merknad: Dersom kontoen din tillater underkontoer å tilpasse sine egne temaer, vil alle endringer du gjør også filtrere ned til assosierte underkontoer. Canvas viser statusen til din Theme Editor oppdateringer; når prosessen for hver underkonto er ferdig, vil underkontoen forsvinne fra fremdriftsvinduet. Når alle underkontoer er oppdatert, vil Theme Editor ta deg tilbake til temasiden.