Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan bruker jeg Opplæringstjenesteportalen som en admin?

Hvordan bruker jeg Opplæringstjenesteportalen som en admin?

Som en administrator har du tilgang til portalen Opplæringstjeneste som inneholder ressurser for opplæring i eget tempo for en mengde Canvas-emner. Hvis institusjonen din har et betaling opplæringsabonnement, kan du også ha tilgang til opplæring i sanntid og webinarer.

Opplæringstjenester-portalen drives i Bridge.  Lær mer om å bruke Bridge.

Merknader:

 • Opplæringstjenesteportalen er kun tilgjengelig for admin-, instruktør- og designerbaserte roller eller brukere uten en tildelt rolle.
 • Opplæringstjenesteportalen er kun tilgjengelig for institusjoner i Nord-Amerika. Kanadiske institusjoner bør kontakte sin kundesuksessleder for informasjon om deltakelse.
 • Hvis lenken til Opplæringstjenesteportalen ikke vises i Hjelpemenyen, må du aktivere den i kontoinnstillinger.

Åpne Hjelpemeny

Åpne Hjelpemeny

I Canvas Global navigering-menyen, klikk på Hjelp (Help)-lenken.

Merknad: Avhengig av institusjonen, kan hjelpelenkens navn og ikon variere.

Åpne portalen opplæringstjenester

Åpne portalen opplæringstjenester

Klikk på Opplæringstjenesteportal (Training Services Portal)-lenken.

Merknader:

 • Opplæringstjenesteportalen er kun tilgjengelig for admin-, instruktør- og designerbaserte roller eller brukere uten en tildelt rolle
 • Hvis lenken til Opplæringstjenesteportalen ikke vises i Hjelpemenyen, må du aktivere den i kontoinnstillinger.

Autoriser konto

Autoriser konto

For å bruke Opplæringstjenesteportalen, må du autorisere Canvas [1] og Bridge [2] til å ha tilgang til kontoen din.

For å godkjenne bruken av kontoen din, klikk på Autoriser (Authorize)-knappenn på begge skjermene [3].

Vis Læringsbibliotek

Opplæringstjenester-portalen drives i Bridge. Som standard åpner Opplæringstjenesteportalen til Læringsbiblioteket. Lær mer om bruk av Læringsbiblioteket.

Læringsbiblioteket inkluderer:

 • Høyere utdanningsprogrammer: Samlinger av anbefalte emner basert på brukerrolle i høyere utdanning. Sertifikater kan tildeles etter fullføring med 80 % nøyaktighet. Læringsveier er organisert i Bridge-programmer.
 • Administrasjonsprogrammer for høyere utdanning: Samlinger av anbefalte emner basert på brukerrolle i høyere utdanningsadministrasjon. Sertifikater kan tildeles etter fullføring med 80 % nøyaktighet. Læringsveier er organisert i Bridge-programmer.
 • Trinn K-5-programmer: Samlinger av anbefalte emner basert på brukerrolle i trinn K-5. Sertifikater kan tildeles etter fullføring med 80 % nøyaktighet. Læringsveier er organisert i Bridge-programmer.
 • Trinn 6-12-programmer: Samlinger av anbefalte emner basert på brukerrolle i trinn 6-12. Sertifikater kan tildeles etter fullføring med 80 % nøyaktighet. Læringsveier er organisert i Bridge-programmer.
 • K12-administratorprogrammer: Samlinger av anbefalte emner basert på brukerrolle i trinn K12-administrasjon. Sertifikater kan tildeles etter fullføring med 80 % nøyaktighet. Læringsveier er organisert i Bridge-programmer.
 • Høyere utdanning – Instruktører og støttepersonell: Informasjon om en rekke Canvas-emner. Merker kan tildeles etter ferdigstillelse.
 • Høyere utdanning – Instruksjonsdesignere: Informasjon om en rekke Canvas-emner. Merker kan tildeles etter ferdigstillelse.
 • Høyere utdanning – Administrasjon: Informasjon om en rekke Canvas-emner. Merker kan tildeles etter ferdigstillelse.
 • Trinn K-5 – Instruktører og støttepersonell: Informasjon om en rekke Canvas-emner. Merker kan tildeles etter ferdigstillelse.
 • Trinn 6-12 – Instruktører og støttepersonell: Informasjon om en rekke Canvas-emner. Merker kan tildeles etter ferdigstillelse.
 • K12 Instruksjonsdesignere: Informasjon om en rekke Canvas-emner. Merker kan tildeles etter ferdigstillelse.
 • K12-administrasjon: Informasjon om en rekke Canvas-emner. Merker kan tildeles etter ferdigstillelse.

Les mer om bruk av -programmer og -emner.

Vis Administratordashbord

Avhengig av konfigurasjonen din, kan Opplæringstjenesteportalen åpne til Administratordashbordet. Dashbordet lar deg vise alle brukerne i institusjonen som har tilgang til opplæringsportalenn [1] og en liste over ferdigstillelse av læringselementer [2].

Fullføringsrapporten inkluderer brukerens navn [3], e-post [4], tittelen på læringsenheten [5], forventet tid for å fullføre enheten [6], påmeldingstype [7] og fullføringsstatus [8].

Merknad: Hvis du ikke kan se administratorpanelet, kontakt kundesuksesslederen din.

Åpne Læringselement

For å starte et program eller emne, hold markøren over program- eller emnekortet og klikk på Registrer (Enroll)-knappen [1].  Lær mer om å melde deg på et program eller emne.

For å vise alle læringselementer du har meldt deg på, klikk på fanen Min læring (My Learning) [2]. Lær mer om Min læring-siden.

Vis Opplæringnskalenderen

For å vise opplæringskalenderenn, klikk på fanen Opplæringskalender (Training Calendar) [1]. Opplæringskalenderen viser forhåndsplanlagte webinarer i sanntid levert av Canvas-trenere.

For å registrere deg for en opplæring i sanntid, klikk på navnet på opplæringen [2] og klikk på Registrer (Register)-knappen [3]. Du vil motta en e-postbekreftelse med en lenke for å få tilgang til opplæringen i sanntid. Lær mer om registrering for en opplæring i sanntid.

Merknader:

 • Opplæringer i sanntid er bare tilgjengelige for abonnementskunder.
 • Alle klokkeslett i opplæringskalenderen vises i Eastern time.
Was this article helpful? Yes No