Hvordan bruker jeg Opplæringstjenesteportalen som en admin?

Som en administrator har du tilgang til portalen Opplæringstjeneste som inneholder ressurser for opplæring i eget tempo for en mengde Canvas-emner. Hvis institusjonen din har et betaling opplæringsabonnement, kan du også ha tilgang til opplæring i sanntid og webinarer.

Merknad:

  • Opplæringstjenesteportalen er kun tilgjengelig for admin-, faglærer- og designerbaserte roller eller brukere uten en tildelt rolle.
  • Opplæringstjenesteportalen er kun tilgjengelig for institusjoner i Nord-Amerika. Kanadiske institusjoner bør kontakte sin kundesuksessleder for informasjon om deltakelse.
  • For hjelp med å oppdatere Opplæringstjenesteportalen, kontakt din kundesuksessleder. 
  • Hvis lenken til Opplæringstjenesteportalen ikke vises i Hjelpemenyen, må du aktivere den i kontoinnstillinger.

Åpne Hjelpemeny

Åpne Hjelpemeny

I Canvas Global navigering-menyen, klikk på Hjelp (Help)-lenken.

Merknad: Avhengig av institusjonen, kan hjelpelenkens navn og ikon variere.

Åpne portalen opplæringstjenester

Åpne portalen opplæringstjenester

Klikk på Opplæringstjenesteportal (Training Services Portal)-lenken.

Merknad:

  • Opplæringstjenesteportalen er kun tilgjengelig for admin-, faglærer- og designerbaserte roller eller brukere uten en tildelt rolle
  • Hvis lenken til Opplæringstjenesteportalen ikke vises i Hjelpemenyen, må du aktivere den i kontoinnstillinger.

Autoriser konto

Autoriser konto

For å bruke Opplæringstjenesteportalen, må du autorisere Opplæringsportalen til å ha tilgang til Canvas-kontoen din.

To modaler viser når du åpner Opplæringsportalen første gang. For å godkjenne bruken av kontoen din, klikk på Autoriser (Authorize)-knappen. I fremtiden vil bare modalen for autorisering av Canvas Opplæringsportal vises.  

Merknad: Hvis du ikke er autentisert i Canvas-forekomsten, vil du bli bedt om å skrive inn Canvas URL-en før du får tilgang til Opplæringsportalen.

Opplæringsportalens synlighet

Som standard ser brukere med administratorrettigheter Opplæringsportalen som en administrator [1].

For å se Opplæringsportalen som en elev, klikk på rullegardinmenyen Bruker (User) [2] og velg alternativet Elev (Learner) [3].

Vis fullføringsrapport

Data- og Analyse-siden vises som standard.

På Fullføringsrapport-fanen [1], kan du se fullføringsdata som den registrerte burkeren [2], tilbudet [3], type [4] og fullføringsstatus [5].

For å generere en ny rapport, klikk på Ny rapport (New Report)-knappen [6].

0 Likes
Was this article helpful? Yes No