Hvordan bruker jeg kunde-KB-er i Konsoll for feltadministrasjon?

Som feltadministrator kan du se og redigere kundekunnskapsbasen (KB) fra konsoll for feltadministrasjon. Med kundekunnskapsbaser (KB-er) kan du dele institusjonsspesifikk informasjon som hjelper agenter med å hjelpe brukere med supportsaker.

Merknad: Funksjonene til Konsoll for feltadministrasjon kan variere basert på konto og brukerinnstillinger. Basert på tillatelsene til rollen din er det ikke sikkert at du kan se eller bruke funksjonene som er beskrevet i denne leksjonen.

Åpne Kundekunnskapsbaser (Customer KBs)

Fra startsiden på konsoll for feltadministrasjon klikker du på fanen Kundekunnskapsbase (Customer KB).

Åpne konto KB

Klikk på navnet på kontoen som inneholder KB-ene du vil vise [1].

Skal du filtrere kontoene som vises på siden, kan du klikke på ikonet Filtrere (Filter) [2].

Vise KB-oppføringer

Klikk på navnet på oppføringen for å se informasjon om en oppføring.

Vis oppføringsdetaljer (Entry Details)

Hver KB-oppføring inneholder følgende detaljer:

  • Oppføringens navn [1]
  • Berørte roller [2]
  • Standard saksbehandling [3]: inneholder ekstra detaljer, tekst og nøkkelord som supportagenter kan bruke når de behandler en sak relatert til oppføringen
  • Oppdateringsforespørsel [4]: inkluderer eventuelle detaljer som må legges til i oppføringen. Når disse oppdateringene er behandlet, kan du klikke på avmerkingsboksen Detaljer oppdatert (Details Updated) [5].
  • Bruker som har opprettet oppføringen [6]
  • Bruker som sist har endret oppføringen [7]

Redigere oppføring

Hvis du vil redigere et oppføringsfelt, klikker du på ikonet Rediger (Edit) [1].

Hvis du vil redigere en KB-oppføring, klikker du på tasten Rediger (Edit) [2]. Klikk på tasten Slett (Delete) [3] for å slette en KB-oppføring. Skal du klone en KB-oppføring klikker du på tasten Klone (Clone) [4].

Vise KB-detaljer

For å vise detaljene for kunde-KB-en din, klikker du på fanen Detaljer [1]. Detaljer inkluderer varsler [2], kontaktinformasjon [3], hoveddirektiver [4], kontoterminologi [5], saksruting [6] og kontoinformasjon [7].

Skal du redigere KB-detaljer, klikker du på ikonet Rediger (Edit) [8].