Hvordan slår jeg sammen brukere i en konto?

Du kan slå sammen to brukere i kontoen din. Det å slå sammen kontoer kombinerer pålogginger, kontaktmetoder og påmeldinger for de to brukerkontoene. Sidevisninger beholdes ikke for brukeren som er slått sammen.

Hvis kontoen som slås sammen, er påmeldt et emne som kontoen den slås sammen med, ikke er påmeldt, overføres vurderingsinformasjonen til den sammenslåtte kontoen. Hvis begge kontoene er påmeldt samme emne, overføres ikke vurderingsinformasjonen fra kontoen som slås sammen.

Etter at kontoene er slått sammen, kan brukeren bruke påloggingen fra en av kontoene til å se alle emnepåmeldingene sine på samme konto.

Merknader:

  • Hvis du ikke kan slå sammen brukere, er det mulig at du ikke har de riktige tillatelsene, eller at sammenslåing av brukere er slått av i kontoen din.
  • Om nødvendig kan kontoer splittes ved bruk av Canvas bruker-API eller ved bruk av lenken Splitt sammenslåtte brukere (Split Merged Users) innen 180 dager etter sammenslåingen av brukere. Sammenslåtte brukere kan imidlertid ikke gjenopprettes fullstendig til sin opprinnelig tilstand.
  • Manuell sammenslåing av brukerkontoer i ulike instanser støttes ikke.

Åpne konto

Åpne konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne Personer

Åpne Personer

I kontonavigering, klikk på lenken Personer (People).

Finn bruker

Bruk filteret og søkealternativer til å finne brukeren i kontoen.

Åpne brukerprofil

Åpne brukerprofil

I søkeresultater, klikk på brukerens navn.

Slå sammen brukere

Slå sammen brukere

Klikk på lenken Slå sammen med en annen bruker (Merge with Another User).

Finn brukerkonto

Finn brukerkonto

Finn brukerkontoen der du vil slå sammen brukerens informasjon. Du kan enten søke etter brukeren eller angi brukerens ID.

Hvis du er registrert på flere kontoer, viser siden Brukerkontoer en kontomeny [1]. I rullegardinmenyen velger du kontoen der brukeren befinner seg.

Skal du finne bruker etter navn, må du skrive inn brukerens navn i navnefeltet [2]. Velg brukeren når det fulle navnet vises [3]. Klikk på tasten Velg (Select) [4] etter at du har bekreftet brukeren.

Skal du velge en bruker eller bruker-ID, må du skrive inn Id-en i feltet Bruker-ID (User ID field) [5] og klikke på tasten Gå (Go) [6].

Merknad: Bruker-ID-en finner du på slutten av Canvas-URL-en (f.eks. account.instructure.com/account/XXXXXXXX/users/XXXXXX).

Slå sammen brukerkontoer

Når du har valgt brukerkontoen som skal slås sammen, ser du prosess- og sluttresultattabellen.

Tabellen viser Bruker (User), Handling (Action), Eposter (Emails), Pålogginger (Logins), og Påmeldinger for hver bruker [1]. Tabellen forteller hva som blir slettet og hva som blir beholdt.

Hvis du vil endre posisjonene til brukerne slik at den ene blir slettet og den andre ikke, klikker du på tasten Bytt brukerposisjoner (Switch User Positions) [2].

Du kan også klikke på Slå sammen en annen med (Merge Someone Else With) [Brukernavn (User Name)] [3] for en av brukerne hvis du bestemmer deg for å endre brukerne.

Klikk på tasten Forbered deg på å slå sammen brukere (Prepare to Merge Users) [4] når du er klar.

Merknad: Tabellen viser ikke påmeldinger til avsluttede emner eller emner i upublisert tilstand.

Bekreft sammenslåing

Du vil bli spurt en gang til om du er sikker på at du vil slå sammen brukerne. Klikk på tasten Slå sammen brukerkontoer (Merge User Accounts) når du er klar.

Merknad: Denne prosessen kan ikke angres.

Se bekreftelse

Se bekreftelse

Bekreft at sammenslåingen var vellykket.