Hvordan bruker jeg vurderingsperioder i et konto?

Du kan, som admin, administrere vurderingsperioder for din institusjon. Hver vurderingsperiode gjelder for hele institusjonen, inkludert underkontoer. Alle emner assosiert med et semester i en vurderingsperiode arver automatisk semesterets vurderingsperioder.

Siden vurderingsperioder ikke direkte påvirker noen emneoppgaver, kan vurderingsperioder slettes eller deres start og avslutningsdato kan endres. Men endringen bør normalt endres før semesteret begynner. Å endre vurderingsperiode i løpet av semesteret vil påvirke hele karakteren.

Åpen konto

Åpen konto

Klikk på Admin-lenken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne karaktersetting

Åpne karaktersetting

I kontonavigering klikker du på lenken « Karaktersetting » (Grading).

Åpne vurderingsperiode

Åpne vurderingsperiode

Klikk på fanen Vurderingsperioder .

Filtrer innstillinger til vurderingsperiode

Vurderingsperiode kan filtreres ved å vise semester i nedtrekksmenyen Semester (Terms) [1], eller ved å søke etter navnet på semesteret eller vurderingsperiode i søkefeltet [2].

Vis innstillinger til vurderingsperiode

Fanen kontonivåer for vurderingsperioder viser alle innstillinger til vurderingsperioder og deres vurderingsperioder.

Hver innstilling til vurderingsperioder viser navnet til innstillingene til vurderingsperioden [1] og det assosierte semesteret [2].

Administrer innstillinger til vurderingsperiode

For å redigere semesternavn(ene) for en vurderingsperiode, klikk på ikonet « rediger » (edit) [1]. For å slette sett med vurderingsperiode, klikk på ikonet « Slett » (Delete) [2].

Legg til innstillinger til vurderingsperiode

For å legge til en ny innstilling til vurderingsperiode, klikk på tasten Legg til innstillinger til vurderingsperioder .

Vis vurderingsperiode

For å se en vurderingsperiode, utvid vurderingsperioden som er satt ved å klikke på pilen ved siden av det bestemte navnet [1].

Hver vurderingsperiode viser navnet til vurderingsperioden [2], startdatoen [3], sluttdatoen [4] og stengedatoen [5].

Er vurderingsperioden vektet, kan du se den vektede prosent for hver vurderingsperiode [6]. Prosenten for hele sett vurderingsperioden kan regne sammen alle tall og trenger ikke å komme til 100 %.

Merknad: Under datofeltene viser Canvas tidssonens dato og tid i henhold til sammenhengen. Hvis du administrerer en konto i en annen tidssone enn din lokale tidssone, vises kontoen og lokal tid for din referanse.

Administrere vurderingsperiode

For å redigere dato for en vurderingsperiode, klikk på ikonet « Rediger » (Edit) [1]. For å slette en vurderingsperiode, klikk på ikonet « Slett » (Delete) [2].

For å legge til flere vurderingsperioder, klikk på lenken Legg til vurderingsperiode (Add Grading Period) [3].

Vis fullførte vurderingsperioder

Når en vurderingsperiode er fullført, skal eksisterende sett med vurderingsperiode aldri redigeres eller brukes på nytt i fremtidige semester. Fremtidige semestre skal legges til i en ny sett med vurderingsperiode med definerte datoer nærmere bestemt for fremtidige semestre. Siden semesterdatoer normalt varer et helt år, skal nye sett med vurderingsperioder kun være nødvendig å opprette årlig.

Å beholde fullførte semestre og deres assosierte vurderingsperioder forsikrer nøyaktighet i vurderingsrapportene.