Hvordan viser og administrerer jeg en underkonto?

Som administrator kan du se og administrere underkontoer i Canvas. Underkontoer bidrar til å etablere kontoens hierarkiske struktur og inneholder emner og påmeldinger.

Alle institusjonens underkontoer ligger innenfor rotkontoen. Underkontoer kan imidlertid inkludere flere nestede underkontoer, og administratorer av underkontoer kan se en liste over alle underkontoer i kontoen.

Underkontoer kan opprettes og administreres manuelt eller via SIS-opplasting. I tillegg beholder underkontoer som opprettes via API eller SIS-opplasting identifikatorene som er oppgitt i den opprinnelige kilden. Du kan redigere navn på underkontoer for å gjøre dem lettere å finne i Canvas.

Se en video om underkontoer.

Merknader:

  • Underkontoer som inneholder emner kan ikke slettes.
  • Hver rotkonto inkluderer automatisk en underkonto kalt Manuelt opprettede emner (Manually-Created Courses) som administrerer flere støtteprosesser for Canvas, og som ikke kan slettes.

Åpen konto

Åpen konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne underkontoer

Åpne underkontoer

I Kontonavigering, klikk på lenken Underkontoer (Sub-Accounts).

Vis underkonto

Vis underkonto

Underkontoer er listet i alfabetisk rekkefølge. Klikk på underkontonavnet for å vise en underkonto.

Skjule og utvide listen over underkontoer

Skjule og utvide listen over underkontoer

Mange Canvas-kontoer inneholder flere underkontoer med nestede underkontoer. Du kan gjøre det enklere å navigere i underkontoer ved å skjule listene over underkontoer.

Klikk på ikonet Opp-pil (Up Arrow) [1] for å skjule listen over underkontoer.

Klikk på ikonet Ned-pil (Down Arrow) [2] for å utvide listen over underkontoer som har blitt skjult.

Legg til underkontoer

Legg til underkontoer

For å opprette en underkonto, klikk på tasten Legg til (Add).

Administrere underkonto

Redigere underkonto

Klikk på ikonet Rediger (Edit) [1] for å redigere navnet på en underkonto. Rediger navnet på underkontoen ved å skrive i navnefeltet. For å lagre endringene, trykk Return-tasten (på et MAC-tastatur) eller Enter-tasten (på PC-tastatur).

Skal du slette en underkonto, kan du klikke på ikonet Slett [2].

Merknad: Underkontoer som inneholder emner kan ikke slettes.

Bekreft sletting av underkonto

Bekreft sletting

Når du sletter en underkonto, vises vil et vindu vises i nettleseren. Klikk på OK.