Hvordan viser jeg Kontoanalyser?

Du kan se kontoanalyser fra siden din kontoemner. Du kan også vise analyser som del av kontoen Statistikk-side. Kontoanalyser viser aggregert data for all emneaktivitet i kontoen din, inkludert et overblikk av det antall emner og brukere og aktivitetstyper som brukerne engasjerer.

Trenger du å se kontoanalyser på et mer detaljert nivå, kan du åpne emnet og se analyser for det emnet.

Merknader:

 • Kontoanalyser inkluderer også analyser som er aktivert på underkontonivå.
 • Hvis analysen din ser annerledes ut enn det som vises i denne leksjonen, kan det hende du har forhåndsvisning av Administratoranalyse-funksjonen aktivert for kontoen din. Finn ut hvordan du bruker Administratoranalyse for kontoen din.

Åpen konto

Åpen konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne kontoanalyser

Åpne kontoanalyser

I Kontonavigering, klikk på lenken « Analyser » (Analytics).

Vise semesteroversikt

Kontoanalyser viser hvor mange emner, lærere, studenter, oppgaver, innleveringer, diskusjonstemaer, opplastede filer og medieinnspillinger det er for et valgt semester. Kontoen viser som standard analyser for standard semester. Semester er organisert alfabetisk

Klikk på neste eller forrige i brukermenyen [1] for å vise analyser for et annen semester, eller finn semesteret i rullegardinmenyen [2].

For hvert semester inkluderer analyser følgende oversikt:

 • Emner indikerer antall emner som er publisert i kontoen. Dette antallet regner ikke med upubliserte emner eller slettede emner.
 • Lærere indikerer hvor mange unike lærere som har hatt aktivitet innen det valgte semesteret. Om en bruker er en lærer i 5 emner, vil statistikken telles som 1 lærer.
 • Studenter indikerer samme statistikk som lærere, men er relatert til studenter.
 • Oppgaver indikerer antall oppgaver som er innlevert i aktive emner.
 • Diskusjonstemaer indikerer antall diskusjonstemaer som er postet i aktive emner.
 • Opplastet filer indikerer antall filer som er opplastet til konten. Slettede filer teller ikke her.
 • Medieinnspilling indikerer antall medieobjekter som er lastet opp til aktive emner, som video, audio og musikkfiler.

Vise analysegrafen

Vise analysegrafen

Som standard vises alle analyser i graf-format. Det finnes tre typer grafer: Aktivitet på dato, aktivitet på kategori og karakterutsendelse.

Vise aktivitet etter dato

Grafen for aktivitet etter dato viser all kontoaktivitet for alle brukere som er påmeldt i emnet i gjeldende semester. X-aksen representerer semesterdatoer, mens y-aksen representerer antall sidevisninger. Mørkeblå søyler representerer deltakelse i kontoen. Hvis en dato kun inkluderer sidevisninger, vises søylen som lyseblå.

Grafen endrer fanedisplayet i henhold til lengden av tiden. Ved aktivitet som er mindre enn seks måneder gammel vises søyler som daglig aktivitet, ved seks måneder vises søyler som ukentlig aktivitet og ved ett år vises søyler som månedlig aktivitet. Den ukentlige visningen viser den første og siste datoen for uken; månedlig visning viser måneden og året. Hvis du vil vise detaljene i søylediagrammet, kretser du over den spesifikke baren du vil vise. Vindustørrelse på nettleser, søkenivå og skjermoppløsning kan også endre hvordan kolonnen vises.

Følgende brukerhandlinger vil generere analytisk deltakelse:

 • Kunngjøringer: poster en ny kommentar til en kunngjøring
 • Kunngjøringer: poster en kunngjøring (faglærer)
 • Oppgaver: oppdaterer en oppgaveinnstilling eller beskrivelse (faglærer)
 • Oppgaver: sender inn en oppgave (student)
 • Kalender: oppdaterer innstillinger til kalenderhendelser eller beskrivelsen 8kun faglæreremner og student kalenderhendelser)
 • Samarbeid: laster inn et samarbeid for å vise/redigere dokumentet
 • Konferanser: deltar i en nettkonferanse
 • Diskusjoner: poster en ny kommentar i en diskusjon
 • Filer: laster opp eller viser filer eller mapper
 • Karakterer: viser eller oppdaterer karakteroversikten eller karaktersiden, laster opp filer til karakteroversikt, oppretter en karakter-standard
 • Grupper: vise innhold innen grupper
 • Moduler: viser eller oppretter innhold i moduler
 • Sider: oppretter en wiki-side
 • Tester: sender inn en test (student)
 • Tester: begynner å ta en test (student)

 

Trenger du å se sidevisning for en bestemt bruker på et mer detaljert nivå, lær hvordan vis sidevisning for brukere i kontoen din.

Vise aktivitet etter kategori

Grafen vise aktivitet etter kategori viser all aktivitet i kontoen etter funksjonskategori. X-aksen representerer aktivitet etter kategori, mens y-aksen representerer antall sidevisninger. Generell kategori referer til sidevisninger på toppnivå av emnet som ikke regnes med i mer bestemte kategorier, som inkluderer Startsiden for Emner, emneliste (Folk-siden), Emneinnstillinger og Emneoversikt.

Andre kategori referer til alle andre sidevisninger som ikke ble gjenkjent.

Hvis du vil vise detaljene i søylediagrammet, kretser du over den spesifikke baren du vil vise.

Vis karakterfordeling

Karakterfordelingsgrafen viser fordelingen av nåværende emnekarakterer for alle påmeldte studenter. X-aksen representerer prosenter av karakterene, mens y-aksen representerer prosentvis aktivitet og fullførte påmeldinger. Om emnet er fullført, representerer x-aksen alle løpende karakterer.

De grafiske søylene vises som topper representerer karakterene for hovedandelen av studentene i sammenhengen. En topp på den venstre siden av tabellen kan bety studenter sliter i emnet. En topp p¨å høyre side av tabellen kan bety studenter responderer til emnemateriell og deltar i emnet.

Hvis du vil vise detaljene i søylediagrammet, kretser du over den spesifikke baren du vil vise.

Vise analysetabeller

Vise analysetabeller

Hvis du vil vise analyser uten å kretse over grafens kolonner, kan du vise alle data i tabellformat. For å bytte til tabellformatet, klikker du på ikonet for analyser. Ikonet vil bytte fra venstre side til høyre, som viser gjeldende analysevisning.

Vis tabelldata

Tabeller gjelder for hver graf på sine respektive sider, og hver kolonne definerer dataene i sine respektive grafer. Grafiske data er vist etter kolonne.

Hver tabell er paginert til 30 poster per side. Flere sider kan vises ved å gå videre til neste side.