Hvordan konfigurerer jeg en ekstern app for en konto ved hjelp av en LTI 2-registrerings-URL?

Noen eksterne apper for likhetsregistrering kan konfigureres ved hjelp av en LTI 2-registrerings-URL. Denne leksjonen viser hvordan du legger til et eksternt verktøy ved hjelp av URL-adressen fra den eksterne appleverandøren. Gå til Edu-appsenteret for å lære mer om å konfigurere eksterne apper.

Merknader:

  • Eksterne apper kan også konfigureres ved hjelp av en LTI 2-registrerings-URL i underkontoer.
  • Det å konfigurere en ekstern app er en kontotillatelse. Hvis du ikke kan konfigurere en ekstern app, er denne tillatelsen ikke aktivert for din brukerrolle.

Åpen konto

Åpen konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I Kontonavigering, klikk på Innstillinger (Settings).

Åpne apper

Åpne apper

Klikk på fanen « apper » (Apps).

Vis app-konfigurasjoner

Klikk på tasten Vis app-konfigurasjoner (View App Configurations) for å konfigurere en app.

Legg til ny app

Klikk på tasten « Legg til app » (Add App).

Velg konfigurasjonstype

Angi konfigurasjonstype

Klikk på rullegardinmeny for konfigurasjonstype (Configuration Type) og velg Ved LTI 2-registrerings-URL (By LTI 2 Registration URL).

Legg til registrerings- URL

Legg til registrerings- URL

Skriv inn i feltet Registrerings-URL (Registration URL) URL-en til appen.

Apper konfigureres og anbefales å legges inn som sikre lenker (HTTPS).

Start registreringsverktøyet

Start registreringsverktøyet

Klikk på tasten Start registreringsverktøyet (Launch Registration Tool).

Merknad: Det kan hende du må bekrefte innstillinger eller oppgi ytterligere informasjon i registreringsverktøyet.

Bekreft app-en

Bekreft app-en

Hvis appen allerede er lagt til i kontoen, vil Canvas kontrollere at du fortsatt ønsker å installere appen.

Klikk på tasten Ja, installer verktøyet (Yes, Install Tool).

Vis app

Vis den eksterne appen.

Klikk på ikonet Innstillinger [1] for å administrere appen. For å redigere appen, klikk på lenken « Rediger » (Edit) [2]. Hvis du skal:administrere applasseringer, må du, klikke på Plasseringer (Placements)-lenken [3]. Klikk på lenken Slett (Delete) [4] for å slette appen.