Hva må jeg gjøre som administrator ved begynnelsen og slutten på hvert semester?

Denne leksjonen inneholder informasjon om hvordan du oppretter semester, legger til seksjoner og avslutter semester.

Merknad: Semester for Consortium-kontoer arves fra den overordnede kontoen. Underordnede Consortium-kontoer kan ikke se eller endre semester.

Opprette semester

I begynnelsen av semesteret må du sørge for at semesteret er opprettet. Hvis det ikke er noe semester, hører ikke emnene hjemme noen steder. Faglærere skal ha tilgang til emnet/emnene de underviser i før og etter semesteret. Når semesteret er opprettet, blir det meste av informasjonen som inngår i semesteret, lagt til automatisk. Denne informasjonen inkluderer SIS-filen med all studentinformasjon, seksjoner, påmeldinger og krysslister.

Hvis institusjonen bruker vurderingsperioder, kan du tilknytte et semester til en angitt vurderingsperiode.

Legg til seksjoner

Legg til seksjoner

Neste skritt er å legge til seksjoner. Dette skjer vanligvis via SIS-filer. SIS-importøren forteller Canvas hvordan XML-filen som kommer fra SIS-filen skal tolkes. Disse XML-filene kan inkludere informasjon om seksjon og/eller emne. Klikk på lenken Innstillinger (Settings) i Emnenavigering (Course Navigation) for å legge til en seksjon manuelt.

Emneseksjoner oppretter et kortnavn for emnet ved å ta i bruk seksjonsnavnet (f.eks: DS-101 seksjon 001, som vil opprette et emne med navnet DS-101-001). Påmeldingene er automatiserte og flyter mellom programvaren og Canvas.

Merknad: Seksjoner er mobile. De er enkle å opprette og kan flyttes fra semester til semester eller fra kurs til kurs. Vær bare oppmerksom på at hvis det er flere seksjoner (krysslisting), må faglæreren vite at han/hun ikke skal begynne å opprette emnet før informasjonen er behandlet i Canvas. For emner med krysslistinger (DS-101-001, DS-101-002, DS-101-003) velger Canvas en tilfeldig seksjon som hovedseksjon. DS-101-003 er for eksempel den seksjonen som Canvas trekker ut til å være live-emnet, noe som gjør det til den seksjonen som må opprettes. I motsatt fall vil ikke faglærerens harde arbeid vises i live-emnet. Dette gjøres ved hjelp av live-hendelser eller manuelle batchopplastinger.

Avslutte semester

Hvis datoer for emnedeltakelse er tilknyttet et spesifikt semester, skal emnet automatisk avsluttes på slutten av semesteret. Emnedatoer kan angis til å strekke seg ut over semesterdatoer hvis emnet må strekke seg ut over semesteret. Sørg for at vurderingene publiseres korrekt, og fortsett å forberede deg til neste semester.