Hvordan ser jeg rapporter i en konto?

Admins på kontonivå har tilgang til Canvas-rapporter som kan brukes til å gjennomgå konto-data. Canvas inkluderer et sett standard-rapporter, selv om andre egendefinerte rapporter kan inkluderes for institusjonen din. Lær mer om konfigurering av rapporter i Canvas standard konto-rapporter PDF.

Åpen konto

Åpen konto

I global navigering, klikk på lenken Admin [1], og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I Kontonavigering, klikk på Innstillinger (Settings).

Åpne rapporter

Klikk på fanen rapporter (Reports).

Vis rapporter

Siden rapporter viser alle tilgjengelige rapporter. Hver rapport inkluderer navnet [1] og et hjelpeikon som forklarer mer om rapporten [2]. Du kan også vise siste siste kjøring av rapporten, om det er noen [3].

Konfigurer rapporter

Konfigurer rapporter

De fleste rapportene må konfigureres før de kan kjøres. For å konfigurere en rapport, klikk på tasten Konfigurer (Configure).

Avhengig av rapporten, kan rapportkonfigurasjon inkludere en eller flere valg.

Velg semestre

Velg semestre

Alle rapporter utenom LTI-rapporten, Læringsmål-eksport og rapport på brukers tilgangssymbol krever du velger et semester. I nedtrekksmenyen Semestre (Terms) [1] kan du velge fra standardsemester eller alle andre aktive, fremtidige eller tidligere semestre. Emner med skjulte oppgaver viser ikke nøyaktige poengresultat i denne rapporten.

Karakter-eksport, Siste brukertilgang, studentkompetanse, LTI-rapport og rapport på brukers tilgangssymbol inkluderer valget med å inkludere slettede objekter. Slettede objekter kan inkludere slettede emner, brukere eller påmeldinger. For å inkludere slettede objekter, klikk på boksen Inkluder slettede objekter (Include Deleted Objects) [2].

Velg rapportorganisering

Velg rapportorganisering

Rapporten læringsmål-resultat tillater deg å velge organiseringen av rapporten. Valg av organisering er på bruker, emner eller læringsmål. Rapporten er som standard organisert på brukere. Velg radiotasten for dine foretrukne organisering av rapporten.

Velg CSV-filer

Velg CSV-filer

Rapportene klargjøring og SIS-eksport spør deg om å velge3 de CSV-filene du ønsker å generere for valgte semester [1]. Merk av boksen ved siden av de filene du ønsker å generere. Filene kan genereres for brukere, kontoer, semestre, emner, seksjoner, påmeldinger, grupper, gruppemedlemskap, gruppekategorier, krysslister (x-lister), bruker-observatører og admin. Du kan også velge å inkludere slettede objekter, som kan inkludere slettede emner, brukere eller påmeldinger.

Ønsker du å bare se data laget av SIS, velg av boksen Laget av SIS (Created by SIS) [2]. Ellers vil CSV-filen vise all data opprettet i Canvas-kontoen din, inkludert informasjon opprettet av SIS og gjennom grensesnittet.

Merknad: Det valgte semesteret påvirker kun emner, påmeldinger og krysslistede CSV-filer.

Velg data og tilstanden for påmeldingen

Velg data og tilstanden for påmeldingen

Studentene uten innleveringsrapport ber deg velge en startdato [1] og sluttdato [2] for rapporten. Du kan enten velge en dato ved å klikke på datoen i kalender-ikonet, eller du kan legge datoen inn direkte i datofeltet.

Du kan også velge å inkludere registreringsstatus ved å klikke i boksen Inkluder registreringsstatus (Include Enrollment State) [3]. I nedtrekksmenyen registreringsstatus [4] velg alle påmeldinger eller kun aktive påmeldinger.

Velg startdatoen

Velg startdatoen

Rapportene for Brukertilgangslogg for emner og Null aktivitet ber deg om å velge en startdato for rapporten. Du kan enten velge en dato ved å klikke på datoen i kalender-ikonet, eller du kan legge datoen inn direkte i datofeltet.

Velg registreringstype

Velg registreringstype

Rapporter Brukertilgangslogg for emner lar deg velge å inkludere alle eller enkelte registreringstyper. I rullegardinmenyen for Registreringstype, velger du alle registreringstyper, studentregistreringer, lærerregistreringer, TA-registreringer, observatørregistreringer eller designerregistreringer.

Velg emneresultater

Velg emneresultater

SIS-innleveringsrapporten lar deg inkludere emneresultater. Merk av avkrysningsfeltet Inkluder emneresultater (Include course scores). Som standard inkluderer ikke SIS-innleveringsrapporten emneresultater.

Merknad: SIS-innleveringsrapporten kan bare vises for institusjoner som har godkjent Canvas for å legge til karakterer i SIS.

Filtrer ePortfolio-data

Filtrer ePortfolio-data

ePortfolio-rapporten lar deg filtrere dataene som vises i rapporten.

For å bare vise ePortfolior fra brukere uten påmeldinger i Canvas-kontoen din, klikk på avkrysningsfeltet Inkluder bare ePortfolioer bra brukere uten påmeldinger (Only include ePortfolios from users with no enrollments) [1].

To å bare vise fjernede ePortfolioer, klikk på avkrysningsfeltet Inkluder bare ePortfolioer som er fjernet (Only include ePortfolios that have been removed) [2].

Kjør rapport

Kjør rapport

Når en rapport er ferdig konfigurert, klikk på tasten Kjør rapport (Run Report).

Last ned rapport

Last ned rapport

Når en rapport er fullført og tilgjengelig for nedlasting, klikk på ikonet Last ned. Filen vil bli lastet ned til datamaskinen din.