Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvilke integrasjoner støttes i en Canvas-konto?

Hvilke integrasjoner støttes i en Canvas-konto?

Denne artikkelen beskriver standard og støttet integrasjon som er tilgjengelig innen Canvas. Kontakt din Kundesuksessadministrator for spørsmål om Canvas integrasjoner.

Integrasjon kan aktiveres på kontonivå, gjennom LTI-verktøy eller ved hjelp av din Kundesuksessadministrator. Integrasjoner i kursiv representerer en delvis integrasjon.

Standard integrasjoner

Canvas støtter lokalt følgende tekniske funksjoner:

 • Brukermeldinger
 • Redigering av konto med temamerking
 • CAS, LDAP, og SAML Autentisering
 • Brukerprofil funksjoner
 • RSS/Atom-feeder
 • iCal
 • Kalenderavtale planlegger
 • E-Packs/Innholdspublisering
 • IMS QTI
 • Eksport av emneinnhold offline (HTML eller ePub)
 • Podcast
 • ePortfolioer
 • Standard LTI
 • SCORM (Kun oppgaver)
 • Common Cartridge
 • Forhåndsvisning av dokumenter
 • Mediespiller
 • Varslinger
 • Importeringer Student Informasjonsystem

 

Følgende tredjepart leverandører gir standard integrasjoner i flere Canvas-funksjoner:

 • LaTex (Rich innholdsredigering)
 • Stor blå tast — standard vert (Konferanser)
 • Google Docs (Oppgaver, Samarbeid, filer, Rich innholdsredigering)
 • Microsoft Office (Oppgaver, Samarbeid, filer, Rich innholdsredigering)

Støttede integrasjoner

Canvas gir valgfri integrasjoner med flere tredjepart leverandører:

Web-tjenester

 • Twitter
 • Delicious
 • Skype
 • Diigo
 • SMS
 • YouTube
 • Google Docs/Previewer

 

Samarbeid

 • Diigo
 • Adobe Connect
 • Stor blå tast (Premium vert)
 • Wimba
 • Microsoft Office 365

 

Undervisende

 • Turnitin
 • Wimba
 • Equella
 • Respondus
 • Google Drive
 • Microsoft Office 365

 

Multimedia

 • Kaltura
 • Equella
 • Flickr

 

Kalender

 • Outlook
 • Google

 

Emneimporteringer

 • WebCT (Blackboard Vista)
 • Blackboard
 • Angel
 • Moodle 1.9/2.x
 • D2L

 

Emne Cartridges

 • McGraw-Hill emne cartridges
 • Cengage
Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.