Hva er Canvas datatjenester som bruker Canvas Data 1?

Canvas Data 1 vil være utdatert den 31.desember 2023.  Canvas Data 1-veiledninger blir fjernet fra Community i slutten av juni 2024. Lær mer om å få tilgang til data ved bruk av Canvas Data 2.

Canvas datatjenester gir administratorer optimalisert tilgang til dataene for rapportering og spørringer. Kundene kan kombinere Canvas-dataene sine med data fra andre pålitelige institusjoner og andre viktige systemer på campus, for eksempel et studentinformasjonssystem (SIS).

Canvas Data-administratorer kan laste ned flate filer fra Amazon S3, og hvis institusjonen betaler for Amazon Redshift, kan administratorene se filer som ligger i et Amazon Redshift-datalager. Dataene vil være en ekstrahert og transformert versjon av en institusjons Canvas-aktivitet og kan nås ved hjelp av et hvilket som helst analyseverktøy med åpen databasetilkobling (ODBC) for å generere tilpassede datavisualiseringer og rapporter.

For mer informasjon om Canvas Data, se Canvas Data-ordboken.

Merknad: Instructure tar ikke lenger inn nye kunder i Canvas Data 1. Lær mer om å få tilgang til data ved bruk av Canvas Data 2.

Canvas datatjenester

Som en administrator kan du velge å installere Canvas datatjenester i kontoen. Canvas datatjenester lar deg konfigurere datastrømmer for å få tilgang til data fra direkte hendelser fra Canvas. Datastrømkonfigurasjon krever en Amazon SQS- eller HTTPS-URL.

Canvas datafiler

Administratorer kan bruke Canvas dataskjemaer og API-er til å få innsikt i emner som akkreditering, forbedring av emnedesign, vurdering av studentengasjement og tilrettelegging for studentintervensjon.

Som en del av Canvas dataportal inneholder Canvas data-skjemaet dokumentasjon som forklarer alle tabelldataene som eksporteres fra Canvas. Relevante filer kan sammenlignes og brukes til å besvare spørsmål som f.eks:

  • ‪Hvilke avdelinger/emner/lærere bruker LMS-verktøyet fullt ut?
  • ‪Hva kjennetegner en vellykket avdeling/et vellykket emne/en vellykket faglærer?
  • ‪Hvilke emner tas på nytt?
  • ‪Hvordan kan institusjonen forbedre studentgjennomstrømningen?
  • ‪Hvilke læringsobjekter blir faktisk brukt av studentene?
  • ‪Hvor mye tid bruker vellykkede studenter på emnet?
  • ‪Når bør en faglærer gripe inn overfor en elev?
  • ‪Hvilke emner passer studentenes læringsstil?
  • ‪Hvordan gjør studentene det på emnet (gjeldende og tidligere)?
  • Hvordan kan studentene planlegge for å bli mer effektive?

ODBC-analyseverktøy

Canvas datafiler kan brukes for å opprette visuelle analyser ved hjelp av spørringer og rapporter i ODBC-analyseverktøy.

Vanlige verktøy er Excel (med Amazon Redshift), Tableau, R og SQL Workbench/J. De fleste andre ODBC- og JDBC-klienter (Java database connectivity) for PostgresSQL skal støtte dataene, men pgAdmin støttes ikke.