Hoe beheer ik een Edu App Center-acceptatielijst in Canvas?

Als je instituut gebruikmaakt van een Edu App Center-acceptatielijst, kun je je acceptatielijst rechtstreeks in Canvas beheren. Om de acceptatielijst toe te passen, heb je de API-token nodig die voor je Edu App Center-organisatie is gemaakt. Het toegangstoken synchroniseert de lijst met externe apps op zowel account- als cursusniveau, waarbij alleen apps uit het Edu App Center worden weergegeven die voor de organisatie zijn ingesteld.

Beheerders kunnen de app-lijst beheren door op elk gewenst moment een toegangstoken te verwijderen of te vervangen. Wanneer een account of subaccount geen toegangstoken bevat, wordt voor de lijst met externe apps de standaard app-lijst weergegeven zoals geleverd door Canvas. Acceptatielijsten kunnen alleen op account- en subaccountniveau worden beheerd.

Canvas accepteert maar één API-token voor een organisatie. Een token dat op accountniveau wordt toegepast, wordt automatisch ook op alle subaccounts toegepast. Het Edu App Center ondersteunt het maken van meerdere tokens voor een organisatie, maar met elk token wordt dan naar dezelfde acceptatielijst doorgestuurd. Als je aparte acceptatielijsten voor afzonderlijke subaccounts wilt maken, moet je extra organisaties in het Edu App Center en API-tokens voor elke acceptatielijst maken.

Opmerking: Het kan 24 uur duren voordat apps die zijn toegevoegd aan een EduAppCenter-allowlist worden weergegeven in Canvas.

Account openen

Account openen

Klik op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik op de link Instellingen (Settings) in Accountnavigatie.

Apps openen

Apps openen

Klik op het tabblad Apps.

App-lijst beheren

Klik op de knop App-lijst beheren (Manage App List).

API-token invoeren

API-token invoeren

Voer in het veld Toegangstoken (Access Token) [1] de API-token uit je Edu App Center-organisatie in.

Klik op de knop Opslaan (Save) [2].

Apps bekijken

Bekijk de lijst met goedgekeurde apps uit je acceptatielijst.