Hvordan administrerer jeg nye funksjoner for en konto?

Canvas skaper kontinuerlig nye funksjoner for å forbedre opplevelsen. Denne leksjonen gir en oversikt over hvordan funksjonsvalg administreres for en hel konto. Funksjonene kan aktiveres på nivåene konto, under-konto, emne og bruker. På emnenivå kan du gi instruktører valget å implementere funksjoner på basis av emnene. Instruktører kan vise funksjoner du har aktivert i fanen for emnefunksjonsvalg. Administratorer og instruktører har ingen kontroll over brukernivåfunksjoner.

Som standard er de fleste funksjonsvalg satt til Av og Ulåst, noe som betyr at de er synlige på emnenivå, men ikke slått på. Enkelte funksjoner er imidlertid På som standard, og andre vises kun etter at de er aktivert av din kundesuksessadministrator (Customer Success Manager). For å vise spesifikke funksjonvalg tilgjengelig i Canvas, besøk kontofunksjons leksjonen.

Merknader:

 • Innstillingene til funksjonsvalg blir aldri kopiert fra produksjon og beholder alltid sine standardinnstillinger. Funksjonsvalgene må behandles individuelt i miljøene test og beta .
 • Noen funksjonsalternativer er kanskje ikke tilgjengelige i underkontoer eller gratis-for-lærer-kontoer. For mer informasjon om tilgjengelige alternativer i gratis-for-lærer-kontoer, se Canvas kontosammenligning PDF.
 • Underkontoer kan bare administrere opplåste funksjoner på kontonivå. Gratis for lærer-kontoer kan ikke administrere funksjoner på kontonivå.

Åpen konto

Åpen konto

I Global navigering, klikk Admin-linken [1] og klikk på navnet til kontoen [2].

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I Kontonavigering, klikk på Innstillinger (Settings).

Åpne funksjonsvalg-fanen

Åpne funksjonsvalg-fanen

Klikk på Funksjonsvalg (Feature Options)-fanen.

Vis funksjonsvalg

Tilgjengelige funksjoner vil vises i funksjonsvalg-fanen. Noen funksjonsvalg må aktiveres av din Kundesukessadministrator (Customer Success Manager).

Filtrer funksjonsvalg

Filtrer funksjonsvalg

Klikk på nedtrekksmenyen Filter for å filtrere etter alle funksjoner, aktiverte funksjoner eller deaktiverte funksjoner.

Søk etter funksjonsvalg

Søk etter funksjonsvalg

For å søke etter et funksjonsvalg, skriv inn et nøkkelord i Søkefeltet (Search).

Vis funksjonshierarki

Når funksjonene er tilgjengelige vil de listes i konto (Account) [1] eller emne (Course) [2], avhengig av funksjonens nivå i hierarkiet.

Hver funksjon inkluderer en funksjonsbeskrivelse. For å utvide funksjonsboksen og vise beskrivelsen, klikk på pil-ikonet (arrow) [3].

Vis funksjonsmerker

Funksjonsmerker hjelper med å identifisere statusen til hver funksjon. En funksjon uten merke betyr at funksjonen er stabil og klar for bruk i ditt produksjonsmiljø [1].

Funksjoner kan også inkludere et Funksjonsforhåndsvisning (Feature Preview)-merke [2], noe som betyr at funksjonen er under aktiv utvikling. Du kan melde deg på funksjonen og bli med i Fellesskapets brukergruppe for å hjelpe til med å forbedre funksjonen gjennom direkte tilbakemelding. Tilgang til brukergruppen står i beskrivelsen av funksjonsvalget.

Vis funksjonstilstander

Som en administrator på kontonivå, kan du velge å aktivere eller deaktivere funksjoner som standard på kontoen og alle underkontoer.

Hvis en funksjon kan redigeres på underkonto- eller emnenivå, kan du velge å låse eller tillate redigering av standard funksjonstilstand på underkonto- eller emnenivå.

Administrer standard funksjonstilstand

Som en administrator på kontonivå, kan du velge å aktivere eller deaktivere funksjoner som standard for kontoen og alle underkontoer.

For å aktivere eller deaktivere en funksjon, klikk på funksjonens Status-ikon [1].

For å aktivere funksjonen som standard for kontoen og alle underkontoer, klikk på alternativet Aktivert [2].

For å deaktivere funksjonen som standard for kontoen og alle underkontoer, klikk på alternativet Deaktivert [3].

Merknad: Når du aktiverer en funksjon, kan Canvas, avhengig av funksjonens funksjonalitet vise en advarselsmelding som spør deg om å bekrefte valget ditt, fordi enkelte kontofunksjoner ikke kan skrus av når de aktiveres.

Vis standard funksjonstilstand

Funksjoner aktivert som standard viser Aktivert-ikonet [1].

Funksjoner deaktivert som standard viser Deaktivert-ikonet [2].

Tillat og lås funksjoner

Noen funksjoner kan administreres på underkonto- og emnenivåer. Som en kontoadministrator kan du velge å låse eller tillate at disse funksjonene redigeres på underkonto- og emnenivåer.  

For å tillate eller ikke tillate at standardtilstanden til en funksjon kan redigeres på underkonto- eller emnenivåer, klikk på funksjonens Tilstand-ikon [1].

For å låse standard funksjonstilstand slik at den ikke kan redigeres på underkonto- eller emnenivå, velg alternativet Lås (Lock) [2].

For å tillate at standardtilstanden til en funksjon kan redigeres på underkonto- eller emnenivåer, fjern krysset for alternativet Lås (Lock).

Merknader:  

 • Funksjoner som bare kan administreres på kontonivå vil ikke vise et låst- eller ulåst-ikon [3]. Standardtilstandene til disse funksjonene er valgt for kontoen og alle underkontoer.
 • Når du låser opp en funksjonstilstand, kan Canvas, avhengig av funksjonens funksjonalitet vise en advarselsmelding som spør deg om å bekrefte valget ditt, fordi enkelte kontofunksjoner ikke kan skrus av når de aktiveres.

Vis tillatte og låste funksjoner

Låste funksjoner viser Låst-ikonet [1].

Tillatte funksjoner viser Ulåst-ikonet [2].

Vis verktøytips for funksjonstilstander

Vis verktøytips for funksjonstilstander

For å vise en mer detaljert beskrivelse av tilstanden til funksjonsforhåndsvisningen, hold markøren over ikonet til funksjonsforhåndsvisningen. Et verktøytips forklarer gjeldende tilstand for funksjonsforhåndsvisningen. Verktøytipset viser følgende beskrivelse basert på funksjonsforhåndsvisningens tilstand:

Funksjonsforhåndsvisning for konto:

 • Tilstand: Aktivert og låst opp | Verktøytips: Tillatt for underkontoer/emner, som standard på
 • Tilstand: Aktivert og låst | Verktøytips: Aktivert for alle underkontoer/emner
 • Tilstand: Deaktivert og låst opp | Verktøytips: Tillatt for underkontoer/emner, som standard av
 • Tilstand: Deaktivert og låst | Verktøytips: Deaktivert for alle underkontoer/emner

Funksjonsforhåndsvisninger for emne

 • Tilstand: Aktivert og låst opp | Verktøytips: Valgfritt i emne, som standard på
 • Tilstand: Deaktivert og låst opp | Verktøytips: Valgfritt i emne, som standard av