cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan legger jeg til en rolle på kontonivå i siden Tillatelser?

Hvordan legger jeg til en rolle på kontonivå i siden Tillatelser?

Du kan opprette roller på kontonivå i Canvas.

Kontoroller er gitt til hver Canvas-admin og definerer hvilken tilgang hver admin har i kontoen. Du kan opprette egendefinerte roller på kontonivåetter behovene til din institusjon.

Når en rolle er opprettet, kan du legge til administrative brukere og administrere tillatelser på kontonivå.

Åpen konto

Åpen konto

I Global navigering klikker du admin -lenken [1], klikk deretter navnet på kontoen [2].

Åpne tillatelser

Åpne tillatelser

I Kontonavigering, klikk på lenken « Tillatelser » (Permissions).

Åpne kontoroller

Åpne kontoroller

Klikk på fanen « Kontoroller » (Account Roles).

Legg til rolle

Legg til rolle

Klikk på tasten « Legg til rolle » (Add Role).

Legg til Rolle-navn

Legg til Rolle-navn

I feltet rollenavn [1], skriv inn navnet på den nye rollen.

Lagre rolle

Lagre rolle

Klikk på Lagre -data.

Vis kontorolle

Vis kontorolle

Vis den nye rollen på kontonivå.If you have a suggestion to improve this guide, or if you want to recommend corrections, please share your feedback