Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur ändrar jag språkinställningar för mitt konto som administratör?

Hur ändrar jag språkinställningar för mitt konto som administratör?

Du kan ändra standardspråk för hela kontot. Canvas stöder en mängd olika språk. Denna ändring kommer att åsidosätta alla inställningar för webbläsare/OS.

Obs! Användare kan välja ett föredraget språk i sina användarinställningar, vilket kommer att åsidosätta kontots standard.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I Konto navigering (Account Navigation), klicka på Inställningar (Settings) länken.

Välj språk

Välj språk

I inställningsfliken (Settings tab), klicka på Standard språk (Default Language) rullgardinsmenyn. Välj det nya standard språket

Uppdatera inställningar

Uppdatera inställningar

Klicka på knappen uppdatera inställningar (Update Settings).

Se Canvas på ditt inställda språk.

Visa Canvas på det nya standardspråket för ditt konto.

Was this article helpful? Yes No