Hur slår jag samman användare i ett konto?

Du kan lägga till nya användare inom ditt konto. Om du slår samman konton kombineras inloggningarna, kontaktmetoder och registreringar för de två användarkontona. Sidvisningar kvarhålls inte för den sammanslagna användaren.

Om det sammanslagna kontot registreras i en kurs som kontot det slås samman med inte är registrerat i överförs omdömesinformationen till det sammanslagna kontot. Om båda kontona är registrerade i samma kurs överförs inte omdömesinformationen för det sammanslagna kontot.

När kontona har slagits samman kan användaren använda inloggningsuppgifterna från vilket som helst av de båda kontona för att se alla sina kursregistreringar i samma konto.

Anteckningar:

  • Om du inte kan slå samman användare är det möjligt att du inte har rätt behörighet eller så har ditt läroverk inte aktiverat sammanslagning av konton för ditt konto.
  • Om det behövs kan användarkonton delas med Canvas-användar-API eller med länken Dela sammanslagna användare (Split Merged Users) inom 180 dagar av sammanslagningen. Men sammanslagna användare kan inte återställas fullständigt till sitt tidigare tillstånd.
  • En manuell sammanslagning av användarkonton i olika instanser stöds inte.

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna Personer

Öppna Personer

I Kontonavigering, klicka på länken Personer (People).

Hitta användare

Använd filtret och sökalternativ för att hitta användaren på kontot.

Öppna Användarprofil

Öppna Användarprofil

I sökresultaten, klicka på användarens namn.

Slå samman användare

Slå samman användare

Klicka på länken Slå samman med en annan användare (Merge with Another User).

Sök användarkonto

Sök användarkonto

Sök efter det användarkonto där du vill slå samman användarinformationen. Du kan söka efter användaren eller ange användarens ID.

Om du är registrerad i flera konton, visar sidan Användarkonton (User Accounts) en kontomeny [1]. I rullgardinsmenyn, välj det konto där användaren finns.

Om du vill söka efter en användare med namn skriver du användarens namn i sökfältet [2]. Välj användaren när det fullständiga namnet visas [3]. När du har bekräftat användaren, klicka på knappen Välj (Select) [4].

Om du vill välja en användare med hjälp av användar-ID, ange ID:t i fältet Användar-ID (User ID) [5] och klicka på knappen Start (Go) [6].

Obs! Du hittar användar-ID:et i slutet av din Canvas URL (t.ex. account.instructure.com/account/XXXXXX/users/XXXXXX).

Slå samman användarkonton

När du har valt det användarkonto som ska slås samman kan du följa processen i slutresultattabellen.

I tabellen visas Användare (User), Åtgärd (Action), E-post (Emails), Inloggningar (Logins), och Registreringar (Enrollments) för varje användare [1]. I tabellen kan du vad som raderas och vad som kvarhålls.

Om du vill ändra användarnas positioner så att en raderas men inte den andra, klicka på knappen Byt användarpositioner (Switch User Positions) [2].

Du kan även klicka på Slå samman någon annan med [användarnamn] (Merge Someone Else With [User Name]) [3] för endera användare om du beslutat att byta användare.

När du är klar, klicka på knappen Förbered sammanslagning av användare (Prepare to Merge Users) [4].

Obs! Tabellen kommer inte att visa registreringar i slutförda kurser eller kurser som är avpublicerade.

Bekräfta sammanslagning

Du kommer att tillfrågas ännu en gång om du är säker på att du vill slå samman användarna. När du är klar, klicka på knappen Slå samman användarkonton (Merge Users Accounts).

Obs! Du kan inte ångra denna process.

Se bekräftelse

Se bekräftelse

Bekräfta att sammanslagningen genomfördes.