Hur prenumererar jag på livehändelser med Canvas Data-tjänster?

Som administratör kan du prenumerera på livehändelser och hämta händelseuppsättningar i realtid från ditt Canvas-konto. Du kan välja vilka händelser du vill prenumerera på. Du kommer att behöva underhålla en Amazon Web Services-kö för att ta emot data om livehändelser.

Obs! Du måste prenumerera på Amazon Web Services för att kunna underhålla en kö och ta emot data om livehändelser.

Öppna konto

Öppna konto

Klicka på länken Administratör (Admin) [1], och sedan på kontots namn [2].

Öppna datatjänster

Öppna datatjänster

Klicka på länken Datatjänster (Data Services) i kontonavigeringen.

Lägg till dataström

Lägg till dataström

Klicka på knappen Lägg till ström (Add Stream) för att skapa en ny dataström för ditt konto.

Konfigurera dataström

Konfigurera dataström

Ange en titel för din ström i fältet Namn/titel (Name/Title) [1].

Välj en SQS- eller HTTPS-leveransmetod i rullgardinsmenyn Leveransmetod (Delivery Method) [2]. Ange sedan din AWS SQS- eller en HTTPS-slutpunkts-URL i fältet URL [3].

Anteckningar:

  • Endast en leveransmetod tillåts per prenumeration.
  • Canvas använder JWT för att skriva under på en händelse. Om tjänsten inte är tillgänglig och Canvas inte kan nå den, kanske inte händelserna som inträffar under tjänsteavbrottet kan levereras.

Konfigurera Amazon SQS-dataström

Konfigurera Amazon SQS-dataström

Om du vill kräva autentisering för en Amazon SQS URL, väljer du AWS-inloggningsuppgifter i fältet Autentisering (Authentication) [1]. Om autentisering inte krävs kan du ställa in fältet på alternativet Ingen (None).

Om du kräver AWS-inloggningsuppgifter, anger du AWS-nyckeln [2], AWS-hemligheten [3] och AWS-regionen [4].

Välj händelseformatet i fältet Meddelandetyp (Message Type) [5]. Meddelandetypen kan ställas in på Canvas eller Caliper 1.1.

Obs! Fältet Programtyp (Application Type) kan endast ställas in på alternativet Dataströmning (Data Streaming).

 

Konfigurera HTTPS-dataström

HTTPS-leveransmetoden innehåller ett alternativ att visa källslutpunktens nyttolastdata med din dataström. För att visa nyttolastdata markerar du kryssrutan Skruv under på nyttolast  (Sign Payload) [1].

Välj händelseformatet i fältet Meddelandetyp (Message Type) [2]. Meddelandetypen kan ställas in på Canvas eller Caliper 1.1.

Obs! Fältet Programtyp (Application Type) kan endast ställas in på alternativet Dataströmning (Data Streaming).

Välj prenumerationer

Välj prenumerationer

Välj de prenumerationer du vill inkludera i din dataström.

För att söka efter specifika händelser, skriver du händelsenamnet i fältet Sök händelser (Search Events) [1].

Om du vill inkludera alla händelser i din ström markerar du kryssrutan Prenumerationer (Subscriptions) [2]. Om du väljer det här alternativet inkluderas alla händelsetyper samt användar- och systemgenererade åtgärder.

Om du vill prenumerera på händelser som utlöses av en åtgärd direkt utförd av en slutanvändare, markera kryssrutan Användargenererade (User Generated) [3]. Användargenererade händelser innehåller information om webbegäranden, webbläsar- och användardata i händelsemetadata, samt information om objekt som påverkas av händelsen.

För att prenumerera på händelser som utlöses av asynkrona jobb, markera kryssrutan Systemgenererade (System Generated) [4]. Systemgenererade händelser innehåller data om processer som utlöst en händelse samt information om objekt som påverkas av ändringen.

Du kan även prenumerera på händelsegrupper. För att prenumerera på alla objekt i en grupp, markera kryssrutan för gruppen [5]. Du kan även välja att inkludera endast användar- eller systemgenererade data [6].

För att prenumerera på enskilda objekt, klicka på ikonen Pil för prenumerationsgruppen [7] och markera kryssrutan för den prenumeration du vill lägga till [8].

Obs! Bilden i det här steget visar prenumerationsalternativ för Canvas-meddelandetyp. Alternativen för Caliper 1.1-meddelandetyper är annorlunda, men prenumerationsstegen är samma.

Spara dataström

Spara dataström

För att spara din dataström, klicka på knappen Spara och avsluta (Save & Exit).

Visa dataströmmar

Visa dataströmmar

Du kan visa och hantera dina dataströmmar på sidan Strömningsalternativ (Data Streaming Options).