Hur gör jag för att redigera en användares namn, tidszon eller e-postadress i ett konto?

Du kan hantera en användares information manuellt i ditt konto.

Obs! Om ditt konto hanterar användarinformation via ett SIS (studentinfomationssystem), måste ändringarna göras även i detta. Ändringar som görs i Canvas överförs inte till SIS.

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna Personer

Öppna Personer

I Kontonavigering, klicka på länken Personer (People).

Hitta användare

Använd filtret och sökalternativ för att hitta användaren på kontot.

Öppna Användarprofil

Öppna Användarprofil

I sökresultaten, klicka på användarens namn.

Redigera användarinformation

Redigera användarinformation

Klicka på länken Redigera (Edit).

Uppdatera information

Uppdatera information

Här kan du redigera användarinformation, men användaren kan ändra tillbaka om de vill. Den information du kan redigera här är:

  • Fullständigt namn (Full Name) används för bedömning, SIS-importer och andra administrativa objekt [1].
  • Visningsnamnet (Display Name) är det namn andra användare ser i Meddelanden, Konferenser, Konversationer och Diskussioner. [2]. Användaren kan ange sitt eget visningsnamn om inställningen är aktiverad.
  • Sorterbart namn (Sortable Name) är användarens efternamn, förnamn som standard och kan redigeras [3]. Det här namnet visas i sorterade listor och administratörer kan söka efter det.
  • Tidszon kan anges baserat på platsen för användaren eller lärosätet [4].
  • Standardmejladress är användarens kontaktmetod [5].

När du är klar, klickar du på knappen Uppdatera information (Update Details) [6].