Hur modererar jag e-portföljer som administratör?

Som administratör kan du moderera e-portföljer i ditt konto. På modereringssidan för e-portföljer visas e-portföljer som Instructure identifierat som möjlig skräppost. Du kan antingen verifiera dessa e-portföljer som skräppost eller markera dem som säkra. Om en e-portfölj markeras som skräppost eller som säker tillämpas denna status på hela e-portföljen.

På modereringssidan för e-portföljer visas alla e-portföljer som verifierats som skräppost i ditt konto samt alla e-portföljer som markerats som säkra av användare som även skapat e-portföljer som för närvarande är verifierade som skräppost.

E-portföljer som flaggats som möjlig skräppost av Instructure eller som markerats som skräppost av en Canvas-admin visas endast för den som skapat portföljen och för administratörer. Skapare kan inte redigera portföljer som flaggats eller markerats som skräppost. Om en användares e-portföljer har markerats som skräppost kan användaren inte heller längre skapa nya e-portföljer.

Anteckningar:

  • Admininstratörsmoderering av e-portföljer är en behörighet på kontonivå. För att modererar e-portföljer måste behörigheten Användare – moderera innehåll vara aktiverad.
  • Om du tar bort användare via SIS-uppladdning raderas inte deras associerade e-portföljer. Men om du raderar användarkonton i ditt Canvas-konto raderas även deras associerade e-portföljer.

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna Moderering av e-portföljer

Klicka på länken Behörigheter

I kontonavigeringen, klicka på länken Moderering av e-portföljer (ePortfolio Moderation).

Obs! Länken Moderering av e-portföljer visas endast för administratörer med behörigheten Användare – Moderera innehåll.

Visa Moderering av e-portföljer

På sidan Moderera e-portföljer kan du hantera e-portföljer som identifierats som skräppost i ditt konto. Varje e-portfölj visar författare [1], namn [2], synlighetsstatus[3] samt modereringsstatus. E-portföljer har en av följande statusar:

  • Behöver granskning: flaggad som möjlig skräppost [4] – Instructures system har identifierat denna e-portfölj som möjlig skräppost och den är i behov av granskning av administratören. Den är endast synlig för den som ursprungligen skapade portföljen och för administratörer.
  • Markerad som skräppost [5] – En administratör har granskat den här e-postfåtöljen och markerat den som skräppost. Den är endast synlig för den som ursprungligen skapade portföljen och för administratörer.
  • Markerad som säker [6] – En administratör har granskat den här e-postfåtöljen och markerat den som säker. Den är synlig för sin ursprungliga avsedda målgrupp.

Obs! E-portföljer markerade som säkra visas endast på den här sidan om portföljen är en del av författarens konto med minst en e-portfölj markerad som skräppost och alla andra e-postportföljer har ännu inte lösts.

Granska E-portfölj

För att granska en e-portfölj, klicka på e-portföljens namn [1].

För att öppna en användares profil, klicka på användarens namn [2].  På profilsidan kan du hantera inloggningsinformation eller radera en användare.

Obs! Om du tar bort användare via SIS-uppladdning raderas inte deras associerade e-portföljer. Men om du raderar användarkonton i ditt Canvas-konto raderas även deras associerade e-portföljer.

Visa flaggad e-portfölj

En e-portfölj flaggad som skräppost har ett varningsmeddelande som endast visas för administratörer och för författaren [1].

För att markera portföljen som säker, klicka på knappen Markera som säker (Mark as Safe) [2].

För att markera portföljen som skräppost, klicka på knappen Markera som skräppost (Mark as Spam) [3].

Visa e-portfölj markerad som skräppost

En e-portfölj flaggad som skräppost har ett varningsmeddelande som endast visas för administratörer och för författaren [1]. Författare kan inte redigera portföljer som flaggats som skräppost.

För att markera e-portföljen som säker, klicka på knappen Markera som säker (Mark as Safe) [2].

Visa e-portfölj markerad som säker

Administratörer kan markera valfri e-portfölj som skräppost, även om e-portföljen inte är listad på modereringssidan för e-portföljer.

För att markera en e-portfölj som skräppost, gå till e-portföljen och klicka på knappen Markera som skräppost (Mark as Spam).