Hur delar jag upp sammanslagna användare i ett konto?

Om användarkonton har slagits samman vid ett tidigare tillfälle kan du dela upp dem genom att använda alternativet Dela upp sammanslagna användare (Split Merged Users) på underkontots kontonivåsida.

Du kan dela upp tidigare sammanslagna användare inom 180 dagar efter sammanslagningen. Men sammanslagna användare kan inte återställas fullständigt till sitt tidigare tillstånd. Om alternativet Dela upp sammanslagna användare inte visas har 180-dagars gränsen löpt ut och det går inte längre att dela upp användaren från den föregående sammanslagningen. Användare kan även delas upp via Canvas användar-API (Canvas Users API).

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna Personer

Öppna Personer

I Kontonavigering, klicka på länken Personer (People).

Hitta användare

Använd filtret och sökalternativ för att hitta användaren på kontot.

Öppna Användarprofil

Öppna Användarprofil

I sökresultaten, klicka på användarens namn.

Dela upp sammanslagna användare

Klicka på länken Dela upp sammanslagna användare (Split Merged Users).

Obs! Om alternativet Dela upp sammanslagna användare inte visas har 180-dagars gränsen löpt ut och det går inte längre att dela upp användaren från den föregående sammanslagningen.

Dela upp sammanslagna användarkonton

Klicka på knappen Dela upp (Split).

Obs! Du kan dela upp tidigare sammanslagna användare inom 180 dagar efter sammanslagningen. Men sammanslagna användare kan inte återställas fullständigt till sitt tidigare tillstånd.

Se bekräftelse

Se bekräftelse

För att visa de uppdelade användarkontona, klicka på användarens namn [1]. För att gå tillbaka till användarens profil, klicka på knappen OK [2].