Hur konfigurerar jag en manuellt angiven extern app för ett konto?

Du kan manuellt konfigurera en extern app i dina kontoinställningar i Canvas. Men det är vanligare att konfigurera en extern app genom att använda URL:en.

Vill du lära dig mer om hur du konfigurerar externa appar, gå till Edu App Center.

Obs! Manuell konfiguration av extern app är en kontobehörighet. Om du inte kan konfigurera en extern app har den här behörigheten inte aktiverats för din användarroll.

Öppna konto

Öppna konto

Klicka på länken Administratör (Admin) [1], och sedan på kontots namn [2].

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

Klicka på länken Inställningar (Settings) i kontonavigeringen.

Öppna appar

Öppna appar

Klicka på fliken Appar (Apps).

Visa App-konfigurationen

Visa App-konfigurationen

Om du vill konfigurera en app, klicka på knappen Visa appkonfiguration (View App Configurations).

Lägg till app

Lägg till app

Klicka på knappen Lägg till app(Add App).

Ange konfigurationstyp

Ange konfigurationstyp

Välj rullgardinsmenyn för konfigurationstyp och ange konfigurationstypen till Manuell inmatning (Manual Entry).

Lägg till appinformation

Lägg till appinformation

Ange appens namn i namnfältet [1]. Ange konsumentnyckeln [2] och den delade hemligheten [3] i respektive fält.

Lägg till Start-URL och domän

Lägg till Start-URL och domän

I fältet Start-URL anger du start-URL:en (länkens iframe-källa) för att matcha appen till Canvas. Exempel: https://www.launchurl.com

Du kan välja att ange en domän i fältet Domän (Domain) [2]. Domänen är valfri och kan inkluderas med eller ersätta start-URL:en. Ange rätt URL eller domän i fältet Domän (Domain). Exempel: domain.com

Obs! URL:er måste vara iframe-aktiverade och godkänna POST-begäranden. Och appar konfigureras och rekommenderas för att anges som säkra länkar (HTTPS).

Ställ in sekretess

Ställ in sekretess

Välj rullgardinsmenyn Sekretess (Privacy) för att ställa in sekretessinställningarna:

  1. Anonyma: Ingen identifierande information om användaren kommer att skickas till leverantören.
  2. Endast e-post: Användarens e-postadress är den enda identifierande informationen som skickas till leverantören.
  3. Endast namn: Användarens namn är den enda identifierande informationen som skickas till leverantören.
  4. Offentlig: Olika identifierande uppgifter (namn, e-post, Canvas-ID, SIS-ID för kursen, användarens SIS-ID etc.) skickas till leverantören.

Lägg till anpassade fält och beskrivningar

Lägg till anpassade fält och beskrivningar

Ange ett anpassat fält i Anpassade fält (Custom Fields) [1]. Anpassade fält kan användas för att lägga till extra parametrar, som till exempel att visa ett verktyg i ett inbäddat tillstånd eller i ett miniformat.

Ange en beskrivning av appen i fältet Beskrivning (Description) [2].

Lämna in app

Lämna in app

Klicka på Skicka in (Submit) knappen.

Verifiera appen

Verifiera appen

Om appen redan har lagts till i kontot, verifierar Canvas att du fortfarande vill installera appen. För att fortsätta, klicka på knappen Ja, installera verktyget (Yes, Install Tool).

Obs! Verifieringar sker endast i samma kontext för en befintlig extern app (t.ex. installation i samma app flera gånger i rotkontot).

Visa app

Visa app

Visa den nyligen konfigurerade externa appen.

För att hantera appen, klicka på ikonen Inställningar [1]. För att redigera appen, klicka på länken Redigera (Edit) [2]. För att hantera applaceringar, klicka på länken Placeringar (Placements) [3]. För att radera appen, klicka på länken Radera (Delete) [4].

För att lägga till en extern app i innehållsredigerarens verktygfält, klickar du på Lägg till i verktygsfältet i innehållsredigeraren (Add to RCE toolbar) [5]. Det här alternativet är endast tillgängligt för externa verktyg som har stöd för placering i innehållsredigeraren.

Obs! När du klickar på länken Placeringar (Placements) kan det hända att du får meddelandet Inga placeringar aktiverade (No Placements Enabled). Detta meddelande indikerar att appen inte har några specificerade placeringar i Canvas. Men appen kommer fortfarande att fungera som avsett.