Vilka användarinskrivnings- och registreringsalternativ är tillgängliga i Canvas?

Som kontoadministratör, kan du ställa in olika inskrivnings- och registreringsalternativ för ditt konto. Tillgängliga alternativ inkluderar självinskrivning, självregistrering och öppen registrering.

Självinskrivning

Självinskrivning

Självinskrivning är en öppen inskrivningsmetod som gör det möjligt för studenter att använda en hemlig URL eller kod för att gå med i en kurs. Detta alternativ kräver att studenter har ett befintligt Canvaskonto--de flesta institutioner skapar automatiskt Canvaskonton för varje student genom SIS-import.

Om du aktiverar självinskrivning för ett konto, kan instruktörer tillåta självinskrivning för deras kurs i Kursinställningar för att generera den hemliga URL eller kod att skicka till studenter.

Instruktörer kan också lägga till en länk till kursens hemsida så att studenter när som helst. Detta val fungerar också bra för kurser som läggs till det Offentliga kursindexet.

Självregistrering

Självregistrering

Självregistrering är en autentiseringsmetod via Canvas som gör det möjligt föranvändare utan ett konto att skapa ett konto till sig själva.

Om du aktiverar självregistrering men studenter inte har ett Canvaskonto, gör självregistrering det möjligt för dem att skapa sitt eget konto för att logga in på Canvas och gå med i kursen.

Öppen registrering

Öppen registrering

Med Öppen registrering kan studenter läggas till en kurs, även om studenterna inte har ett Canvaskonto på din institution. Studenter kommer att skapa sitt konto under kursinskrivningsen.

Du kan aktivera öppen registrering i dina kontoinställningar.