Hur flyttar jag lärandemål och lärandemålsgrupper i ett konto?

Du kan flytta lärandemål och lärandemålsgrupper när du har lagt till dem i ditt konto eller underkonto. Du kan använda knappen Flytta lärandemål eller Flytta lärandemålsgrupp eller så kan du manuellt dra och släppa lärandemålet eller lärandemålsgruppen.

Den här artikeln visar hur du flyttar lärandemål och lärandemålsgrupper i den klassiska sidvyn Lärandemål. Om sidan Lärandemål i ditt konto visas annorlunda än bilderna i den här lektionen kan du läsa om hur du flyttar lärandemål och lärandemålsgrupper inom ett konto som har aktiverat funktionsalternativet Förbättrad lärandemålshantering.

Obs! För att flytta ett lärandemål till en lärandemålsgrupp måste du skapa en lärandemålsgrupp.

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna lärandemål

Öppna lärandemål

I konto- eller underkontonavigering, klicka på länken Lärandemål (Outcomes).

Välj lärandemål

Lokalisera lärandemålet eller lärandemålsgruppen du vill flytta.

Flytta lärandemål eller lärandemålsgrupp

Flytta lärandemål eller lärandemålsgrupp

För att flytta ett enskild lärandemål eller lärandemålsgrupp, klicka på knappen Flytta (Move).

Flytta lärandemål

Välj den lärandemålsgrupp dit du vill flytta lärandemålet eller lärandemålsgruppen [1].

Klicka på knappen Flytta (Move) [2].

Dra och släpp lärandemål eller lärandemålsgrupper

Du kan även använda dra- och släppfunktionen för att flytta lärandemål och lärandemålsgrupper. Klicka på lärandemålet eller lärandemålsgruppen och dra lärandemålet eller lärandemålsgruppen till önskad plats. Släpp lärandemålet eller lärandemålsgruppen på önskad plats genom att släppa musknappen.