Hur synkroniserar jag kursinnehåll i en Blueprint-kurs som administratör?

När en kurs för första gången kopplas till en Blueprint-kurs synkroniserar omedelbart kopplade kurser. Efter första synkronisering måste ändringar synkroniseras till kopplade kurser manuellt.

Som administratör kan du synkronisera ändringar i innehåll till kopplade kurser. Dessutom kan instruktörer som är registrerade i Blueprint-kursen även göra ändringar och synkronisera innehåll till kopplade kurser.

Innehållssynkronisering

När en ändring gjort i ett objekt eller egenskap som definieras i kursinställningarna visar sidofältet i Blueprint-kursen ett synkroniseringsalternativ som indikerar att osynkroniserade ändringar har gjort i kursen. Innehåll kan synkroniseras när som helst.

Allt kursinnehåll inkluderas i en Blueprint-synkronisering, oavsett om innehållet är låst. Ändrat innehåll kommer alltid att skriva över befintligt innehåll i de kopplade kurserna för alla låsta objekt. Innehåll som kan hanteras av en instruktör eller nytt innehåll som skapas i en kopplad kurs av instruktörer påverkas inte.

Aviseringar i kopplade kursen kan endast skickas om aviseringsutlösaren ännu inte har löst ut. Funktioner såsom meddelanden i en Blueprint-kurs kan behöva skapas som ett försenat inlägg så att meddelandet visas i den kopplade kursen efter att innehållet har synkroniserats.

Innehållsstatus

Synkroniseringen kommer att inkludera varje objekts status såsom det existerar i Blueprint-kursen. T.ex. om en uppgift är opublicerad i Blueprint-kursen kommer det även att vara opublicerat i den kopplade kursen. Men när statusen ändras i den kopplade kursen gäller inte längre statusen i Blueprint-kursen.

Modulundantag

Om en Blueprint-kurs innehåller moduler utlöser kurssynkroniseringen ändringar i modulstrukturen. Modulobjekt kan inte låsas, men kursstatus gäller för alla individuella modulobjekt.

Följande synkroniseringsundantag gäller för innehåll i moduler:

 • Kopplade kurser matchar modulstrukturen som först skapades i Blueprint-kursen. Ytterligare moduler och deras innehåll som lagts till i Blueprint-kursen och synkroniserats till de kopplade kurserna kommer alltid att läggas till längst ned på sidan Moduler i kopplade kurser.
 • Om moduler och modulobjekt ändras om i en kopplad kurs kommer modulordningen att uppdaterats så att den matchar Blueprint-kursens struktur under nästa synkronisering. Om ett modulobjekt i en kopplad kurs flyttas till en annan modul, kommer modulobjektet att finnas i båda modulerna.
 • Moduler som skapas från en Blueprint-kurs och tas bort från en kopplad kurs kommer inte att återställas i framtida kurssynkroniseringar.
 • Manuellt skapade modulobjekt i en kopplad kurs stannar kvar i modulen men kommer inte att visas ovanför alla Blueprint-synkroniserade modulobjekt. Importerade modulobjekt i kopplade kurser tas bort under Blueprint-synkronisering.
 • Om ett låsdatum läggs till eller uppdateras i en kopplad kurs kommer modulinställningen att uppdaterats så att den matchar Blueprint-kursens inställning under nästa synkronisering.
 • Om en förutsättning för en modul läggs till eller uppdateras i en kopplad kurs kommer modulinställningen att uppdaterats så att den matchar Blueprint-kursens inställning under nästa synkronisering.

Anteckningar:

 • Ändringar i kursinställningarna utlöser inte osynkroniserade ändringar. Kursen identifierar endast osynkroniserade ändringar när en ändring görs i kursinnehåll
 • Instruktörer i kopplade kurser kan se den senaste synkroniseringsinformationen för Blueprint i kursinställningarna.
 • Om en uppgift i en Blueprint-kurs tystas, kommer den tystade statusen inte att synkroniseras till samma uppgift i kopplade kurser.
 • Blueprint-kurser synkroniserar inte vissa kursinställningar till kopplade kurser, däribland termin och kursformat.

Öppna konto

Öppna konto

I Global navigering klickar du på länken Administratör (Admin) [1], och klickar sedan på kontots namn [2].

Öppna kurser

Öppna kurser

I kontonavigeringen, klicka på länken Kurser (Courses).

Obs! När du öppnar ett konto återställs det till standardinställningen, som är sidan Kurser.

Hitta kurs

Hitta kurs

Använd filter- och sökalternativen för att hitta kursen i kontot.

Om du endast vill ta med Blueprint-kurser i dina sökresultat klickar du på alternativet Visa endast Blueprint-kurser (Show only blueprint courses).

Öppna Kursinställningar

I kurslistan, klicka på kursikonen Inställningar.

Öppna sidofältet i Blueprint

Klicka på fliken Blueprint i sidofältet på kurshemsidan.

Obs! Du kan även öppna sidofältet i Blueprint från valfri kursnavigeringssida.

Se Sidopanel

Visa sidofältet i Blueprint

Sidofältet i Blueprint ger snabb åtkomst till Blueprint-synkroniseringsinformation.  

Om ändringar har gjorts i kursen visar sidofältet antalet osynkroniserade ändringar i kursen [1]. Allt kursinnehåll kopieras i synkroniseringen oavsett om objekten är låsta eller inte. Det enda undantaget är kursinställningarna som måste väljas för varje synkronisering som en del av synkroniseringsalternativen [2]. Du kan även skapa en avisering om synkroniseringen från sidofältet [3].

Om du vet vilket innehåll som ska synkroniseras och du är redo att synkronisera ditt innehåll kan du synkronisera uppdateringar direkt från sidofältet [4].

Visa osynkroniserade ändringar

Visa osynkroniserade ändringar

Om du inte är säker på vilket innehåll som ska synkroniseras eller om du vill bekräfta befintliga ändringar i kursen kan du visa specifika information om osynkroniserade ändringar genom att klicka på länken Osynkroniserade ändringar (Unsynced Changes).

Sidan Visa osynkroniserade ändringar visar det specifika innehåll som uppdaterats. Varje innehållsobjekt visar aktuell status för objektet (låst eller olåst) [1], innehållsobjektets namn [2], innehållsändringen [3] och objekttyp för innehållet [4].

Innehållsändringar kan skapas, uppdateras eller tas bort. Uppdaterade ändringar visar ändringar i befintligt innehåll.

Välj Synkroniseringsalternativ

Välj Synkroniseringsalternativ

Kursinställningarna inkluderar alla inställningsalternativ i kursen, däribland kursnavigering. Om du vill synkronisera kursinställningar till kopplade kurser markerar du kryssrutan Inkludera kursinställningar (Include Course Settings) [1].

Om du vill skicka en avisering om Blueprint-synkroniseringen markerar du kryssrutan Skicka avisering (Send Notification) [2]. Andra administratörer och instruktörer kan konfigurera Blueprint-synkroniseringen och ta emot uppdateringar när en synkronisering har slutförts.

Om du vill lägga till ett meddelande som en del av aviseringen markerar du kryssrutan Lägg till ett meddelande (Add a Message) [3]. Meddelandet kan läggas till som en anteckning om vilka ändringar som gjorts i synkroniseringen och visas på sidan Synkroniseringshistorik (Sync History).

Synkronisera ändringar

Synkronisera ändringar

Klicka på knappen Synkronisera (Sync).

Visa synkronisering

Visa kopplad synkronisering

När en synkronisering har påbörjats visar sidofältet synkroniseringsstatus så länge du visar sidan. Du kan lämna sidan men tänk på att synkroniseringen kan ta en stund att slutföra.

Anteckningar:

 • Om du direkt visar en kopplad kurs och inte ser några uppdateringar kan detta bero på att synkroniseringen fortfarande pågår. Bekräfta slutförandet av synkroniseringen genom att aktivera Blueprint-synkroniseringsavisering i användarinställningarna.
 • Endast innehåll från blueprint-huvudkurser synkroniseras med associerade kurser. Innehåll som manuellt lagts till eller kopierats med ett annat format kommer inte att synkroniseras.